Varför behöver vi sova?

Varför behöver vi sova?
Carolina López De Luis

Skriven och verifierad av psykologen Carolina López De Luis.

Senaste uppdateringen: 24 september, 2023

Alla behöver vi sova. Det finns personer som behöver minst åtta timmar per natt medan andra klarar sig på 4 eller 5. Hur det än ser ut är sanningen att det inte är möjligt att leva utan att sova. Det är ett av de grundläggande behoven för människor. Sömnbrist kan få väldigt allvarliga effekter på kroppen och till och med leda till döden.

Några dagars sömnbrist kan få allvarliga effekter för kroppen, även om vi fortfarande sover några timmar om dagen. Det kan påverka oss emotionellt, fysiskt och mentalt. Utöver det kan vi inte få tillbaka varje timme av förlorad sömn. Att ta en tupplur kommer inte väga upp för brist på sömn och kan till och med förvärra situationen.

Det står klart att denna aktivitet är oumbärlig, men varför behöver vi sova? Vad är det som sker med våra hjärnor när vi går och lägger oss? Vad kan hända om vi slutar sova? Vetenskapen har försökt besvara alla dessa frågor genom att försöka återskapa tillstånden hos naturlig sömn i olika laboratorier. Även om det fortfarande finns mycket att upptäcka ska vi idag tala om några av fynden.

Varför behöver vi sova och vad sker i hjärnan när vi gör det?

Innan dessa studier brukade vi tro att vår hjärna var “bortkopplad” när vi vilade. Experter brukade tro att vår nervcellsaktivitet i princip avstannade. Det har dock visat sig att så inte är fallet och att vissa delar av hjärnan fortfarande är aktiva i allra högsta grad på natten.

Trött student på bok

När vi genomgår olika sömnstadier förändras vår hjärnaktivitet. REM -fasen är den med mest aktivitet. Denna aktivitet kan vi dokumentera genom att observera hjärnvågorna – då kan vi observera mönster som liknar oscillationerna hos hjärnan hos en vaken person. På samma sätt har man i den långsamma sömnfasen upptäckt simultan aktivering av grupper av nervceller var fjärde sekund. Detta visar att hjärnan är aktiv även under denna fas.

Nyligen upptäckte man att en av de viktigaste funktionerna hos sömnen är att konsolidera inlärning. Informationen vi lär oss under dagen bearbetas medan vi sover. Hjärnan eliminerar all onödig och irrelevant information och förstärker samt klassificerar information som verkligen är viktig.

Effekterna av sömnbrist

Dessa finns få personer som aldrig drabbats av sömnbrist, antingen regelbundet eller bara då och då. När vi inte sover bra under hela natten kommer vi nästa dag drabbas av flera fysiska och mentala symptom som gör dagen ett utövande i överlevnad. De huvudsakliga symptomen på sömnbrist är:

  • Irritabilitet
  • Trötthet
  • Koncentrationsbrist
  • Dåligt humör
  • Huvudvärk
  • Svårigheter att minnas

Dessa är några av bieffekterna, men hur ofta behöver vi sova och hur länge klarar vi oss utan sömn? När blir sömnbrist faktiskt farligt? Rekordhållaren är Randy Gardner, som frivilligt utsatte sig för ett experiment där han var tvungen att hålla sig vaken. Han klarade sig i 264 timmar (11 dygn).

Efter några timmar började han bli grinig och fick koncentrationsproblem. Efter fyra dagar började han uppleva hallucinationer och trodde till och med att han var en berömd fotbollsspelare. Han upplevde dock inga negativa effekter efter att experimentet var avslutat. Enligt data som man samlat in från experimentering med råttor och människor med fatal familjär insomni, är den längsta perioden en människa kan klara sig utan sömn mellan tre och fyra veckor.

Fatal familjär insomni

Fatal familjär insomni är en potentiellt farlig genetisk sjukdom. Denna ärftliga sjukdom orsakas av en mutation i kromosom 20, vilket får hjärnan att producera och ansamla en viss prion (smittsamt ämne helt bestående av proteiner). Denna onormala ansamling producerar en cerebral degeneration som framförallt påverkar talamus.

Hjärndegenerationen som orsakas av denna sjukdom kan få många allvarliga effekter. Bland dessa ingår ihållande sömnlöshet, minnesförsämring, svårigheter att röra sig, myoklonus samt viktnedgång. Denna oförmåga att sova kan sträcka sig från dagar till veckor. Patienter förblir vakna under långa perioder, tills de till slut faller i koma.

Gäspande kvinna

Försämringen av talamus får personen att konstant vara på alerten och vaken. Alla behandlingar som normalt sett ges till personer med sömnlöshet fungerar inte vid detta tillstånd. Det är en sällsynt sjukdom som saknar botemedel.

Vikten av att sova bra

Experter rekommenderar mellan sju och åtta timmars sömn varje natt. Detta kan dock variera med åldern och hälsan. Unga barn behöver till exempel många fler timmars sömn, eftersom det är en kritisk period för den kognitiva utvecklingen och deras inlärningsprocesser. Gravida kvinnor måste också öka antalet timmar de sover.

Sömnen är extremt viktig, men den måste även vara uppfriskande. Det är vitalt att dröm- (fas 4) och REM-faserna är tillfredsställande. Under fas 4 minskar metabolismen och blodflödet i hjärnan med 75% jämfört med vaket tillstånd. Forskare vet nu att syftet är eliminering av fria radikaler som skadar hjärnan.

Långsam sömn tillskrivs funktioner såsom energibevaring, kroppslig och neurologisk reparation och även skydd. REM-sömn tillskrivs å andra sidan konsolidering av minnen.

Som du kan se har vi nämnt flera vitala kroppsfunktioner, och alla behöver vi sova för att inte bara må bra, utan även förnya våra kroppar och den biologiska klockan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.