Emotionellt stöd i barndomen hjälper hjärnutvecklingen

Emotionellt stöd i barndomen hjälper hjärnutvecklingen
Carolina López De Luis

Skriven och verifierad av psykologen Carolina López De Luis.

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2023

Studier visar att emotionellt stöd i barndomen, speciellt under barnets första år, är väldigt viktigt. Det påverkar barnets känslor såväl som dess hjärnutveckling. Barnets utveckling är vital. Den hjälper det att utveckla verktygen för att reglera känslor och åtnjuta god mental hälsa.

Emotionellt stöd i barndomen möjliggör för ett stabilt band att utvecklas mellan bebisen och dess vårdnadsgivare. Detta band försäkrar att dess behov möts. Det är en chans att skapa ett intimt emotionellt band, präglat av säkerhet och hälsa.

Mamma pussar son och ger emotionellt stöd i barndomen

Utöver de uppenbara fördelarna med bra emotionellt stöd har forskning även visat dess påverkan på andra fält. Vi ser fördelar i barnets mentala hälsa och emotionella reglering. Det har även upptäckts att emotionellt stöd hos barn spelar en viktig roll för kognitiv utveckling.

Emotionellt stöd i barndomen

Barn saknar förmågan att reglera sina känslor på egen hand. Fysisk såväl som känslomässig kontakt tröstar dem när de behöver det. Med tiden lär sig barn att reglera sina känslor själva. De börjar utveckla verktygen så att de kan göra det utan sina vårdnadshavare.

Detta tidiga band har en direkt påverkan på hjärnan. Vi måste komma ihåg att biologi, omgivning och mental kapacitet är kopplade till hjärnutveckling. Det är därför en uppväxt i en omgivning rik på extern stimulans hjälper hjärnan att mogna.

Barndomen är en känslig period när viktiga aspekter med långsiktiga konsekvenser utvecklas. I detta skede börjar barnen relatera till sin omgivning och samla ny information. Deras hjärnor är på höjden av sin utveckling.

Neuroplasticiteten befinner sig i ett avgörande skede. Miljön spelar i högre utsträckning roll för riktningen och hastigheten hos utvecklingen.

Emotionellt stöd i barndomen och utvecklingen av hippocampus

Dr Luby ledde en studie för att upptäcka den långsiktiga påverkan som emotionellt stöd i barndomen har på hjärnan. Forskarna utförde ett labbexperiment för att testa sin hypotes. I en labbmiljö utvärderade oberoende observatörer ett barn och dess mamma i en situation som var stressig för barnet.

Argt barn

I den experimentella situationen hade barnet en gåva inom räckhåll som han inte fick öppna. Han var tvungen att vänta i åtta minuter medan forskarna noterade mammans stödjande beteende. Senare utförde forskarna tre hjärnskanningar på barnen, från barndom till ungdom.

Det visade sig att hippocampus hos barnen som fick mer emotionellt stöd från sina mödrar växte dubbelt så snabbt som hos barnen som fick mindre stöd från sina mödrar. Enligt forskarna visar resultaten att tillväxten av hippocampus påverkas av tidiga upplevelser av moderligt stöd.

Primära slutsatser från studien

Vi kan dra tre slutsatser från denna studie. Först har emotionellt stöd i barndomen stor långsiktig påverkan på storleken av hippocampus. Hippocampus är ett område av hjärnan som kontrollerar känslor, inlärning och minne. Därför spelar det en viktig roll i utvecklingen.

Hjärna hos pojke

Det finns en känslig period under vilken nivåerna av emotionellt stöd är mer inflytelserika på utvecklingen av hippocampus. Man fann att det är viktigare och effektivare under dagisåren än senare. Så vi kan dra slutsatsen att det inte bara är mängden emotionellt stöd som spelar roll, utan även när man mottar det.

Hälsosam hjärnutveckling leder till bättre emotionell hälsa. Omgivningen är därför vital. Inte bara för inlärning, utan även för fysisk och emotionell utveckling. Detta minskar inte vikten av genetik. Istället demonstrerar det den inflytelserika roll som vår omgivning har på vår hjärnutveckling.

Det är en chans för våra barn vi aldrig ska låta gå till spillo. För deras eget bästa och för att vi älskar dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.