Kärlek: nyckeln till ett barns hjärnutveckling

Kärlek: nyckeln till ett barns hjärnutveckling

Senaste uppdateringen: 16 september, 2022

Kärlek är en av de kraftfullaste miljöfaktorerna när vi växer och utvecklas. Av denna anledning bildar tillgiven utbildning av barn en fundamental pelare för deras känslomässiga hälsa. Under livet erbjuder vi barn möjligheten att främja sin hjärnutveckling. Vi ger dem förmågan att kontrollera sin biologi genom inflytelsen från deras känslomässiga kapaciteter.

Därför har vi i våra händer möjligheten att stärka deras fysiska och psykologiska välmående för resten av deras liv. Bara genom att erbjuda dem vår tillgivenhet kommer vi främja de mest fantastiska kopplingarna i deras hjärnor.

Liten flicka

Älska dina barn och främja deras hjärnutveckling för att skydda dem hela livet

En studie på Washington University School of Medicine fann bevis för vikten av kärlek, uppmärksamhet och tillgivenhet i barns hjärnutveckling. Man upptäckte att tillgivenhet främjar bättre utveckling av hippocampus. Denna del av hjärnan är viktig för inlärning, minne och stresshantering.

Enligt tidskriften Proceedings, som inledningsvis publicerade dessa fynd, utförde specialisterna denna studie genom att gruppera föräldrar som uppmärksamt såg efter sina bebisars klagomål, och sådana som tenderade att ignorera dessa situationer.

Åratal senare kunde forskare se på magnetröntgen att de barn som behandlats med tillgivenhet hade mer välutvecklade hippocampus jämfört med de som inte behandlats med lika mycket kärlek.

Det bör noteras att en liten hippocampus bidrar till ökad risk för problem såsom depression, stress och former av demens, såsom Alzheimers. Därför kan vi få en uppfattning om fördelarna med att växa upp i en kärleksfull miljö.

Främja barns hjärnutveckling

Ett leende är som ett paraply för livet och viktigt för vår hjärnutveckling

För att förstå detta måste vi veta att känslor är översättningen av biokemiska förändringar som produceras i våra hjärnor.

Serotonin är exempel på en av de kemiska substanser som ansvarar för produktionen av våra känslomässiga reaktioner. Det spelar en stor roll i reglering av vårt humör såväl som i stunder när vi måste konfrontera stressiga situationer. Vi kan hjälpa våra barn att bibehålla tillräckliga serotoninnivåer genom tillgiven interaktion, en hälsosam kost samt en balanserad livsstil. Som ett resultat kommer de vara bättre på att hantera konflikter och ha mindre tendens till impulsivitet och aggression. De kommer till och med bli bättre på att reglera sin kroppstemperatur, sitt blodtryck, sin matsmältning och sin sömn.

Med denna vetskap kan vi förstå varför ett enkelt leende kan agera som ett paraply för ett barn. Specialister indikerar att när vi ler, minskas temperaturen i cerebrala cortex genom sammandragningen av blodkärl som omger ansiktsmusklerna, och som ett resultat produceras mer serotonin.

Det är därför det är så viktigt för våra barns hjärnutveckling att de ler och är glada. På det sättet skickar deras hjärnor ett neurokemiskt budskap som bidrar till att försäkra dem om att allt ordnar sig.

Kvinna och barn

Nyckelpunkter för att utbilda våra barn med kärlek och främja deras hjärnutveckling

Vi har redan tydliggjort att vi genom att behandla våra barn med kärlek inte bara kommer bidra till god känslomässig utveckling, utan även fysisk, social och kognitiv utveckling.

Vi måste prioritera visst stöd, hjälp eller aktiviteter som främjar känslan av att vara älskad och förtjänt av kärlek. Låt oss ta en titt på några nyckelpunkter.

1. Barn bör aldrig känna att kärlek är beroende av deras handlingar

Barn bör veta att kärleken inte är villkorlig. Vi bör alltså undvika budskap såsom: “om du gör det där kommer jag sluta älska dig, men om du inte gör det, kommer jag älska dig ännu mer.”

Misstag kommer alltid utgöra en del av våra liv. Barn får inte växa upp i tron att dessa kommer göra dem mindre önskade. De bör känna att de är älskade som de är, och inte för vad de gör.

2. Hjälp dem att anpassa sig bättre

Om vi hjälper dem förstå att världen inte är en Disney-saga kommer de kunna förstå och konfrontera verkligheten. De får lära sig att stress och oro är precis lika beständigt som kärlek och tillgivenhet.

På så sätt undviker vi att göra dem naiva och omedvetna om allt de kommer stöta på medan de växer. Att göra dem medvetna om att stress och problem existerar, kommer hjälpa dem att anpassa sig bättre till världen.

Främjar sitt barns hjärnutveckling

3. Hjälp dem att få grepp om sina känslor

Som med alla former av utbildning kräver emotionell utbildning att vi demonstrerar genom exempel. Därför måste vi visa våra barn att det inte finns några felaktiga känslor. Avund, svartsjuka och ilska är normala och naturliga. Vi måste bara kontrollera dem på ett sådant sätt att de inte stör och flödar över.

4. Tala med dem om deras känslor

Som vi sagt i andra artiklar utgör ord endast 10% av den sanna meningen vi förmedlar genom emotionell kommunikation. Därför bör vi hjälpa dem att förstå hur de kan visa sina känslor genom rösttoner, kroppsspråk, hållning och ansiktsuttryck.

Att utbilda våra barn med kärlek, förståelse och respekt kommer bidra till deras hjärnutveckling. Som ett resultat främjar vi också utvecklingen av alla andra aspekter av deras liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.