Pinocchio och vikten av utbildning

Pinocchio och vikten av utbildning
Leah Padalino

Skriven och verifierad av filmkritikern Leah Padalino.

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2024

Pinocchio är protagonisten i Pinocchios äventyr av Carlo Collodi, och både barn och vuxna kommer nog ihåg honom från Disney-filmen. Även om det finns många tolkningar inom teater, film och TV, föreställer vi oss mestadels pojken av trä med en näsa som växer när han ljuger. Men berättelsen handlar om mer än att bara ljuga.

Vi ska fokusera på Disney-versionen eftersom det är den mest välkända, trots att den skiljer sig från originalet. Den hade premiär 1940 och är fortfarande ett bra exempel på vikten av utbildning för barn.

Eftersom världen har förändrats mycket sedan 1940-talet är det dock viktigt att sätta saker i sitt rätta sammanhang. Vi ska försöka föreställa oss hur livet såg ut och sedan uppdatera denna älskade karaktär.

Pinocchio och andra berättelser

I början av filmen dyker tre böcker upp: Alice i Underlandet, Peter Pan och Pinocchio. Benjamin Syrsa öppnar den sistnämnda, varpå historien börjar. Denna vink till andra verk är intressant, eftersom deras animerade versioner inte gjordes av Disney förrän ett decennium senare.

Om vi jämför verken kan vi se vissa paralleller:

  • Protagonisterna är barn som inte vill växa upp eller som har problem att nå vuxen ålder.
  • De har moraliska lärdomar om vad som är rätt och fel.
  • De inkluderar djur med mänskliga karaktärsdrag som spelar fundamentala roller i berättelsen.
  • Alla tre kritiserar olika aspekter av samhället, speciellt kopplat till utbildning.

Vi kan analysera dem alla väldigt djupt, men idag ska vi som sagt fokusera på Pinocchio och vikten av utbildning.

Geppetto skapar Pinocchio

Pinocchios födelse – pojken av trä

Pinocchio är en docka tillverkad av Geppetto – en ärlig, hårt arbetande och godhjärtad man. Hos Geppetto ser vi fadersinstinkter redan från början. Vi ser det i sättet han tar hand om sina husdjur: katten Figaro och fisken Cleo. Han behandlar dem som en del av familjen. Han har skapat ett hem med dem och beter sig som en far.

Men han längtar efter ett verkligt barn och önskar att Pinocchio skulle komma till liv. Den blå fen ansvarar för att uppfylla denna önskan och ger liv åt Pinocchio.

Det är ingen slump att materialet som valts är trä, eftersom det har stor symbolik. I vissa mytologier har faktiskt idén om en människa av trä använts för att förklara skapelsen. Pinocchio kommer vara en pojke av trä tills han visar sig själv redo att bli en riktig pojke.

Fen ger Benjamin jobbet att vara Pinocchios samvete och vägledare i livet. Detta är också viktigt, för i många kulturer ses syrsan som en bärare av tur och vishet. Den blå fen symboliserar rollen som mamma åt Pinocchio. Det är trots allt hon som ger honom liv och dyker upp när han behöver henne som mest.

“Vad är samvete? Jag ska berätta. Ditt samvete är den svaga inre röst som ingen hör, det är därför världen är så dålig.”

-Benjamin Syrsa-

Pinocchio på livets väg

De stora problemen uppstår när Pinocchio måste skilja på ont och gott, samt lära sig att övervinna frestelse. Benjamin Syrsa försöker hjälpa honom, men misslyckas ofta. Samvetet är den inre röst vi alla har. Det är något litet, lika litet som Benjamin Syrsa, och ibland svårt att höra.

En morgon lämnar Pinocchio huset och ger sig iväg till skolan. Denna färd är en metafor för livets resa, där vi stöter på hinder i vår strävan efter att göra gott. Och det är ofta väldigt enkelt att avvika från denna väg. Pinocchio är inte god eller ond, men han måste lära sig och få vishet så att han kan fortsätta på rätt väg.

På grund av hans okunnighet och oskuldsfullhet kommer han stöta på problem som utmanar honom. På sin väg stöter han på två bedragare: en räv vid namn Ärlige John och hans vän katten Gideon. Valet av dessa karaktärer är inte slumpmässiga. Det är vanligt att associera rävar med slughet och katter med förräderi.

Båda karaktärerna är okunniga och kan varken läsa eller skriva. De är dock giriga och utnyttjar Pinocchios oskuldsfullhet. De har gett vika för frestelsen att vara bedragare och få något för inget.

“Varför vill en skådespelare ha samvete?”

-Benjamin Syrsa-

Pinocchio arbetar som docka åt Stromboli; han sjunger, dansar och rör sig utan trådar. Här ser vi ironin och metaforen med dockan: en docka kan inte röra sig på egen hand. Den behöver trådar och någon som drar i dem. Pinocchio behöver dem inte och är därför fri. Men han upptäcker dock snart att livet ser annorlunda ut.

Utbildning håller dig borta från lurendrejeri, oförmåga att läsa gör dig sårbar.

Ärlige John kan inte läsa

Inlärning och frigörelse

När han släpps från Stromboli faller Pinocchio i Ärlige Johns fälla. Ärlige John ger honom ett spader ess och lurar honom att tro att det är en biljett till Glädjeön. På Glädjeön ser allt fantastiskt ut. Barn kan leka, röka, dricka, vara våldsamma… Det finns inga lagar och barnen är fria.

Men de har blivit lurade, och det “roliga” tar abrupt slut när de förvandlas till åsnor. Åsnor som kommer användas för arbete. Avsaknad av utbildning leder alltså till slaveri.

Avslutningsvis upptäcker Pinocchio att Geppetto varit ute och letat efter honom, men blivit slukad av en val. En orolig Pinocchio beslutar sig för att rätta till sina misstag och rädda sin pappa. Att han lämnar valens buk är en symbol för frigörelse, att övervinna svårigheter och att öppna dörren till kunskap.

Lögnerna

Å andra sidan betonar filmen givetvis även problemen med att ljuga. Vi ser att Pinocchio ljuger för sig själv, och till och med när den blå fen frågar varför han inte gått till skolan. Pinocchio vet att han gjort något fel och skyddar sig instinktivt. Att ljuga är en försvarsmekanism.

Det är inte en planerad lögn och inget alltför genomarbetat, utan något som improviserades på plats. Precis som att barn ljuger för att undvika bestraffning när de vet att de gjort något fel. Denna typ av lögn är vanlig mellan fyra och fem års ålder, även om den kan förekomma längre än så.

Det finns till och med något som kallas för Pinocchiosyndromet.

Inspärrad Pinocchio

Att vara utbildad är att vara fri

Det är viktigt att se på filmen genom den lins som den gjordes med. På den tiden var läskunnigheten fortfarande bristfällig i västerländska länder, och både utbildningssystemet och familjemodellen var fortfarande kontrollerade av ett visst tankesätt – orörligt och oflexibelt i många fall.

I vissa hörn av samhället är det fortfarande så, men i de flesta fall har positiva förändringar ägt rum.

Budskapet Pinocchio lämnar oss med är tydligt: utbildning frigör oss. Kunskap leder till att vi tar bättre beslut och inte faller för bedrägeri. Därför är det vårt ansvar, som utbildare av kommande generationer, att säkerställa att barn får vara fria, lära sig kritiskt tänkande och fatta bra beslut på egen hand.

Och vi talar inte bara om utbildning ur en akademisk synvinkel (att vara bra på matematik, språk eller idrott), utan även utbildning i form av förmågan att resonera, tänka, analysera och vara kritisk. Varje barn är unikt. Det är vår förpliktelse och samtidigt vårt privilegium att ta hand om dem. Lärare spelar en väldigt viktig roll, men även “lärare” i hemmet.

“Den första uppgiften för utbildare är att röra upp livet men lämna det fritt att utvecklas.”

Maria Montessori


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.