Fördelar med att berätta historier för dina barn

Fördelar med att berätta historier för dina barn

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2022

Det finns många fördelar med att berätta historier för barn. Här kikar vi närmare på fem av de främsta.

Pinocchio är en av de mest klassiska historierna för barn. Det är historien om en trädocka som blir levande tack vare en god fe som uppfyller önskan hos den gamle mannen Geppetto. Geppetto skickar Pinocchio till skolan, men istället för att gå till skolan hamnar han i mycket trubbel genom hans lögner och för att han inte lyder. I slutändan lär sig Pinocchio sin läxa och den goda fen belönar honom genom att förvandla honom till en riktig pojke.

Denna historia förmedlar värdet av att berätta sanningen, lyda, vara ärlig och handla med kärlek. Värderingar är bara en av de fördelar som historier kan ge barn. De andra är utvecklingen av kreativitet, vanan av att läsa, förbättrandet av skrivandet och skapandet av delade stunder.

“Kreativitet kräver modet att släppa loss osäkerheter.”

-Erich Fromm-

Att berätta historier för barn lär dem värderingar

Barn har en fantastisk förmåga att lära sig tack vare sin stora nyfikenhet som gör en stor del av jobbet, så vi kan använda historier för att lära dem värderingar som vänskap, respekt, ärlighet, generositet, ödmjukhet, lojalitet etc. På detta sätt kommer de enkelt att kunna lära sig att varje handling måste ha vissa konsekvenser.

Genom historier lär barn känna andra karaktärer, andra kulturer och andra sätt att tänka och känna, vilket kommer att hjälpa dem att förstå varför de känner sig på ett speciellt sätt eller varför det finns personer som är annorlunda när det gäller religion, kultur och värderingar.

Det förbättrar läsförståelsen och läsvanan

Att läsa historier för våra barn hjälper till att förbättra deras läsförståelse. Detta är en grundläggande färdighet som blommar ut i en serie av relaterade förmågor: bemästrande av det talade språket, läsning och kritiskt tänkande. Utvecklandet av läsförståelse ger barn de nödvändiga redskapen för det akademiska, professionella och sociala livet.

Läsa

Att kunna läsa är inte bara förmågan att tolka bokstäver och uttala dem ordentligt; det handlar också om att ha förmågan att förstå vad som läses, att förstå vad författaren menar, och att forma våra egna åsikter gällande detta. Det handlar därför om att ge mening till texten och dra våra egna slutsatser.

Du får dela ögonblick tillsammans med barnen

Om vi spenderar en stund med att läsa för våra barn kommer vi att stärka banden av omtanke och förståelse med dem. Detta gör det enklare för barn att ha säkerheten att utveckla en hälsosam självkänsla.

“Sagor är mer än sanna – inte för att de berättar för barn att drakar existerar, utan för att de berättar för dem att drakar kan övervinnas.”

-Gilbert Keith Chesterton-

Det förbättrar skrivande

Läsande och skrivande har en väldigt stark koppling till varandra. En bra läsare tenderar att vara en bra skrivare. Att skriva låter barn organisera sina tankar och uttrycka sig själva. Att skriva förbättrar också koncentration och reflektering, då det kräver speciell uppmärksamhet.

När det finska skolsystemet valde att flytta alla skrivklasser till datorn, och därmed ta bort handskrift orsakade detta en stor debatt. Men även om nya teknologier tenderar att ta bort handskrift kan vi inte glömma att det finns vissa fördelar med denna stil: den gör det enklare att koncentrera sig, vår hjärna aktiveras, det ger oss tid till att tänka på vad vi säger och det förbättrar språkstrukturen. Dessutom har det en anslutning till en mer naturlig rörelse för oss än att arbeta med tangentbord och skärmar.

Forskare vid University of Indiana utförde några experiment som visade att man genom att skriva för hand aktiverar fler områden i hjärnan, och inlärningen av former, symboler och språk förbättras. Som författarna till studien förklarar så hjälper handskrift oss att bättre uttrycka tankar och idéer.

Vi bör ej heller glömma att vi alla har vår egen stil. Den kan vara klar eller kladdig, men den kommer alltid vara ett unikt sätt för oss att identifiera oss.

Att berätta historier för barn främjar kreativiteten

Kreativitet är genereringen av nya idéer eller koncept eller nya associationer bland idéer och koncept, vilket normalt skapar originella lösningar.

Väska

Att läsa historier ger våra små de nödvändiga ingredienserna för deras fantasi. Därmed kan de börja ställa sig frågor, utan att behöva känna att deras svar måste korrespondera mot riktiga situationer. Genom historier kommer de även att lära känna fantasiplatser och fantasifigurer, och de kommer att lära sig att fantasin inte har några gränser.

“Fantasi är viktigare än kunskap.”

-Albert Einstein-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.