Signalsubstansen GABA inger frid och avslappning

Signalsubstansen GABA inger frid och avslappning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Känner du dig förväntansfull, irriterad eller ledsen utan någon uppenbar anledning Känner du så konstant? Även om det finns många förklaringar till detta så finns det en möjlighet att din hjärna lider av låga nivåer av vissa substanser. Vår hjärna använder upp till 100 olika signalsubstanser. Signalsubstansen GABA är en av dem, och den inger frid och avslappning.

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid. På svenska heter den gammaaminosmörsyra, och är en hämmande signalsubstans. Den reglerar hjärnans upphetsningsgrad. Detta genom att undertrycka en överdriven stimulans av nervceller, vilket leder till en känsla av lugn. Att ha adekvata nivåer av GABA kan minska stress, få dig att känna dig mindre ängslig och minska risken för uppkomsten av flera olika hälsoproblem.

Vad är signalsubstansen GABA och vad är dess uppgift?

Gammaaminosmörsyra är en av de viktigaste signalsubstanserna. Signalsubstanser är helt enkelt de kemikalier som hjärnan använder för att kommunicera. Faktum är att GABA är den mest frekventa hämmande signalsubstansen. Hämmande signalsubstanser minskar sannolikheten för utsöndring av nervimpulser

Dess grundläggande funktion som hämmande signalsubstans är att sakta ned hjärnans aktivitet. Dessutom är den iblandad i synen, sömnen, muskeltoningen och den motoriska kontrollen. Den distribueras vitt båda inom och utanför det centrala nervsystemet. Den återfinns i tarmarna, magen, blåsan, lungorna, leverns, huden, mjälten, musklerna, njurarna, bukspottskörteln samt de reproduktiva organen.

signalsubstansen GABA

Sjukdomarna och störningarna som relateras till GABA-dysfunktion är många. De inkluderar autism, bipolär störning, schizofreni, epilepsi, fibromyalgi, hjärnhinneinflammation, vissa typer av demens (Alzheimers, Lewy body demens, pannlobsdemens) och vissa tarmsjukdomar (Crohns sjukdom, kolorektal cancer, irritabel tarm, ulcerös kolit).

Dessutom associeras även sjukdomar karaktäriserade av ofrivilliga rörelser, såsom Parkinsons, tardiv dyskinesi och Huntingtons sjukdom, med låga nivåer av denna signalsubstans.

En av de viktigaste funktionerna för GABA är att minimera stress och ångest. Låga nivåer av den här signalsubstansen kan leda till ökade känslor av ångest. Man kan också bli mer känslig för stimulans. Nature Magazine publicerade en artikel som påstår att den här signalsubstansen kan minska ovälkomna tankar som gynnar stress, ångest, depression och andra psykologiska störningar.

Gammaaminosmörsyra kan också påverka hjärnans aktivitet eftersom den förändrar hjärnans våglängder. Förekomsten av den här signalsubstansen ökar hjärnvågorna som associeras med ett avslappnat tillstånd (alfavågor). De minskar även de som associeras med stress och ångest (betavågor).

Balansen i hjärnaktiviteten

För att kunna tala om hur gammaaminosmörsyra fungerar, måste vi ha en annan signalsubstans i åtanke: glutaminsyra. Denna signalsubstans är en naturlig biprodukt av energiproduktion i hjärnan. Glutaminsyra är faktiskt en av produkterna av metabolismen av glukos i hjärnan. Detta gör den betydelsefull.

Dessa två signalsubstanser är komplementära och motsatta. Glutaminsyra är den huvudsakliga excitatoriska signalsubstansen och balanserar de hämmande effekterna hos GABA. Excitatoriska signalsubstanser ökar sannolikheten för utlösningen av en nervimpuls. GABA saktar alltså ned hjärnaktiviteten, medan glutaminsyran ökar den.

Båda arbetar tillsammans för att kontrollera hjärnans aktivitet. De arbetar som ett team och kan även konverteras till den andra. Glutaminsyran är föregångare till GABA, som i sin tur kan återvinnas till glutaminsyra om så behövs.

Är dina GABA-nivåer låga?

I de flesta fall kan dysfunktionella GABA-nivåer direkt härledas till en persons livsstil. Enligt Dr. Datis Kharrazian, forskare på Harvard Medical School, är för mycket stress, dålig kost, sömnbrist, för mycket koffein och glutenintolerans några av orsakerna till dysfunktionellt GABA.

Det är också viktigt att komma ihåg att bakterierna i matsmältningen producerar den här signalsubstansen. Dysbios (en obalans mellan goda och dåliga bakterier i matsmältningen) kan orsaka en avsevärd reducering i GABA-produktionen.

Dessutom måste vi tillägga att överdriven glutaminsyra konverteras till GABA med hjälp av vitamin B6 och ett enzym som kallas glutamatdekarboxylas (GAD). Nu är det så att en brist på vitamin B6 eller en autoimmun reaktion kan störa produktionen av den här signalsubstansen. Autoimmuna sjukdomar, diabetes, glutenintolerans och Hashimotos sjukdom kan vara orsakerna till den här autoimmuna reaktionen.

Å andra sidan är det bra att komma ihåg att många interna kemiska förändringar kan influera balansen mellan glutaminsyra och GABA. När det gäller konsumtion av substanser så hämmar koffein GABA-aktivitet medan alkohol eller lugnande medel ökar den.

låga nivåer av signalsubstansen GABA?

Hur ökar man nivåerna av signalsubstansen GABA?

Det finns GABA-tillskott som innehåller en syntetisk form av den här signalsubstansen. Det finns dock en pågående diskussion ifall dessa tillskott faktiskt fungerar. Det är fortfarande okänt om GABA kommer att nå hjärnan i tillräckliga mängder för att ha effekten den normalt sett har om den tas som ett tillskott. Det finns däremot folk som menar att dessa supplement har visat sig väldigt användbara.

Tillagt finns det ingen etablerad dosering av dem. Inte heller finns det tillräckligt med forskning angående eventuella biverkningar. Faktum är att det inte finns någon egentlig forskning angående säkerheten i användningen av dessa tillskott.

Det finns dock många andra naturliga sätt att bibehålla hälsosamma GABA-nivåer. En av dem är mat. Forskare har analyserat GABA-innehållet i en stor och varierad mängd födoämnen, såsom råris, bruna risgroddar, korngroddar, bönor, majs, brunt ris, spenat, potatis, sötpotatis, grönkål och kastanjer.

Sätt att hålla GABA-balansen

Ett biovetenskapligt institut på University College Cork på Irland avslöjade att probiotisk mat ökar gammaaminosmörsyra. Mat som yoghurt, kefir, kimchi och surkål innehåller de sorters bakterier som producerar signalsubstansen.

Om du är orolig för dina GABA-nivåer är det viktigt att minimera ditt koffeinintag eftersom det hindrar signalsubstansen från att fästa vid sina mottagare. Istället kan du dricka te, som innehåller mindre koffein och dessutom innehåller aminosyran L-teanin, som ökar produktionen av den här signalsubstansen.

Ett annat väldigt effektiv sätt att öka dina GABA-nivåer är genom motion. Vilken form som helst av fysisk utövning ökar nivåerna av den här signalsubstansen. Yoga är dock den fysiska utövningsform som visat sig vara mest effektiv i det här fallet.  Intressant fakta: nivåerna av den här signalsubstansen kan öka med 27 % i hjärnan efter ett enda yogapass.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.