Fibromyalgi och probiotika: hur är de relaterade?

Fibromyalgi och probiotika: hur är de relaterade?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Vid universitetet i Almería i Spanien har man analyserat relationen mellan fibromyalgi och probiotika. Forskningen visade att patienter med fibromyalgi kan förbättra sin livskvalitet avsevärt om de intar vissa typer av bakterier.

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom där personen får smärtor i musklerna. Utöver de fysiska symptomen upplever personer med fibromyalgi även psykologiska och emotionella svårigheter.

Psykologisk terapi och meditation kan ofta hjälpa de drabbade att hantera de olika typer av svårigheter som de upplever. Det har nyligen upptäckts att probiotika också kan vara ett alternativ. I den här artikeln kommer vi ta upp relationen mellan fibromyalgi och probiotika.

Probiotika involverar komplexa kognitiva funktioner

Probiotika är bakterier som är fördelaktiga för kroppen. De balanserar tarmfloran, förbättrar immunförsvaret och hjälper oss med matsmältningen. Studien som utfördes vid universitetet i Almería lyckades isolera den effekt som orsakades av fyra probiotiska strängar hos individer som led av fibromyalgi.

Efter att forskarna hade gjort studien slog de fast att dessa probiotiska komponenter kunde förbättra komplexa kognitiva funktioner om de gavs i rätt mängd. Patienter med fibromyalgi har ofta svårt med sådana funktioner. Denna studie är ett bra komplement till andra studier rörande matvanorna hos personer med fibromyalgi.

Bild på bakterier.

Enligt Pablo Román, en av forskarna vid universitetet i Almería, ville de när de påbörjade studien kontrollera om bakterierna reducerade smärtans intensitet, samt den ångest och depression som patienter med fibromyalgi lider av. De ville dessutom se om det förekom någon kognitiv förbättring hos patienterna.

För att göra detta använde forskarna frågeformulär och experimentella uppgifter där patienterna fick fylla i en självutvärdering. De samlade in användbar information genom indikationer såsom smärtnivåer, livskvalitet, sömnkvalitet samt incidenten och omfattningen av symptomen. De samlade dessutom in data rörande de emotionella symptom och den ångest som patienterna led av.

Studiens resultat

Resultaten indikerade att intag av probiotika inte påverkar områdena i hjärnan som är relaterade till de motoriska funktionerna. Det påverkar dock den del av hjärnan som kontrollerar patientens förmåga att anpassa sig till en viss uppgift. Detta händer också utan att patienterna visar tecken på att vara utmattade.

Forskarna observerade att den grupp med patienter som intog probiotika betedde sig mindre impulsivt och att det tog dem mindre tid att ta beslut.

Placeboeffekten i studien om fibromyalgi och probiotika

I den här studien om relationen mellan fibromyalgi och probiotika utförde experterna undersökningar av 60 patienter med fibromyalgi. Patienterna var främst kvinnor eftersom denna sjukdom tenderar att drabba kvinnor i högre grad än män.

Forskarna började med att undersöka varje individ innan behandlingen. Under utvärderingen registrerade de patienternas kognitiva förmåga samt andra faktorer relaterade till deras fysiska och emotionella tillstånd. De mätte deras upplevda smärta under två dagar. De mätte vidare även ångest och andra depressiva symptom.

 

Patienterna delades in i två grupper. Den första tog probiotika under åtta veckor medan den andra gruppen fick ta placebo under samma tidsintervall. Forskarna gav fyra piller per dag. Både de kapslar som innehöll probiotika och placebo såg likadana ut och smakade likadant.

Efter behandlingen intervjuade forskarna patienterna än en gång för att jämföra resultaten. De patienter som hade tagit placebon hade inte märkt av någon skillnad. Hos de patienter som hade tagit probiotikan kunde man å andra sidan se att de hade fått bättre kognitiv flexibilitet. Man kunde därför utesluta placeboeffekten.

Forskarna kommer nu att fortsätta med att leta efter nya probiotika som kan lindra andra sjukdomar. Den positiva relationen mellan fibromyalgi och probiotika har dock kunnat visas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.