5 situationer som dränerar din emotionella energi

5 situationer som dränerar din emotionella energi
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 25 juli, 2018

Alla har vi varit i situationer som har dränerat vår emotionella energi. De är vanligtvis situationer på ett eller annat sätt involverar dig på ett djupt sätt. Efter att ha genomgått dem anser du säker att du inte fick ut särskilt mycket, trots att du ansträngde dig.

Emotionell energi är en relativt ny term för att beskriva vår vitalitet. Vitalitet är styrkan som vi har innan trötthet faller på. Om vi känner att vissa situationer dränerar oss så är det för att de tar ifrån oss vår vitalitet i frågor som är obetydliga, men som kräver ansträngning.

“Älskar du livet? Ödsla då inte tid, för det är vad livet är gjort av.”

-Benjamin Franlin-

Det finns många situationer som dränerar vår emotionella energi. De bör undvikas eftersom de kräver för mycket av oss och bidrar väldigt lite. De är situationer som endast distraherar oss från vad som verkligen är viktigt och från saker som berikar oss.

1. Gräl om obetydliga frågor

En debatt är ett fantastiskt tillfälle att lägga fram egna åsikter och lära sig av andras. Få saker berikar oss lika mycket som en konstruktiv dialog med personer som tänker annorlunda. Det breddar vårt perspektiv och berikar vårt tänkande. Det stärker även våra kommunikationsfärdigheter.

Grälande kollegor

Men något väldigt annorlunda sker när två personer hamnar i ett meningslöst gräl, där det enda syftet är att “slå” den andra personen och tvinga på denne ens synsätt. Detta lämnar ofta bara en bitter eftersmak i munnen.

Du ödslar mycket energi, du visar upp din sämsta sida och det handlar bara om personlig fåfänga.

2. Att klaga berövar dig också på din emotionella energi

Att både klaga och lyssna kontinuerligt på andras klagomål är situationer som berövar dig på din emotionella energi. Att klaga är något vi gör då och då. Det är ganska normalt. Men ibland blir klagandet mer till en vana och ett levnadssätt. Vi kan mala på om samma problem utan att faktiskt göra något för att lösa det.

Att klaga är en typ av kommunikation som utvecklar en impotent attityd. Vi är inte nöjda med hur våra liv går, men vi fortsätter att tjata om den negativa sidan av saker och ting. Det är inte värt att ödsla tid på; det gör bara att vi undviker våra ansvar.

3. Skvaller

En av situationerna som dränerar vår emotionella energi är att sticka näsan i andras privata affärer istället för att koncentrera oss på våra egna. Denna typ av “kikande” är inget annat än ett tecken på brist på identitet. Den som skvallrar om andra letar efter sig själv i andra människor, utan att hitta sig.

Det värsta med denna attityd är att den ofta kommer med oförsonlig kritik av andra. Vi observerar andra och blir involverade i deras personliga liv, men tänker bara på att trycka ned dem. Det finns inget värre att ödsla tid på än skvaller. Det dränerar inte bara din energi, utan degraderar dig även.

4. Att oroa sig om och om igen

Att oroa sig om och om igen leder till förvirring och obeslutsamhet. Det står klart att du måste väga dina alternativ och att det enda sättet att göra det är att se på för- och nackdelarna. Men problem uppstår när du bara ältar alternativen utan att ta ett beslut.

En av situationerna som dränerar vår emotionella energi är tvångsmässigt tvivel. Detta är när vi tänker och tänker men endast kommer fram till “om” och “men”. Vi försöker finna rätt svar eller ta rätt beslut endast genom att reflektera. Men vi glömmer att många svar endast kommer när vi kombinerar tanke och handling.

Konstant oro

5. Behov av erkännande

Vi försöker konstant få andra personers erkännande. Vi spenderar så mycket tid med att oroa oss över saker att det grumlar vår syn på livet. Istället för att investera tid i att utforska vilka vi är, vare sig andra gillar oss eller inte, spenderar vi bara tid med att göra saker som andra vill att vi ska göra.

Genom att göra detta så ödslar vi vår tid. Personer antingen accepterar dig eller inte, och ibland är anledningarna helt bortom din kontroll. Om du är blond är du blond. Om du är schweizare är du schweizare. En faktor som ofta genererar bortstötning är faktiskt en överdriven önskan om acceptans. Det är helt enkelt inte värt att ödsla tid på det.

Dessa situationer som dränerar din emotionella energi bör utrotas från ditt privatliv. Det slutar ofta med att vi ägnar oss åt dem när vi är förvirrade eller känner oss osäkra. Ditt liv är värdefullt, och så även din tid. Ödsla dem inte på saker som inte berikar ditt liv.

Detta kanske intresserar dig
Emotionella vampyrer: vissa konsumerar vår energi
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Emotionella vampyrer: vissa konsumerar vår energi

Vi kan kalla dem emotionella vampyrer. Parasiter. De är typen som infekterar oss med sina negativa känslor och konsumerar all vår energi.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.