Intelligenta personer är mer osäkra – generellt sett

Intelligenta personer är mer osäkra – generellt sett
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Intelligenta personer är mer osäkra, reflekterande, noggranna och tvivlande i sina dagliga liv, generellt talat.

De flesta arroganta typer är istället naturligt självsäkra eftersom de inte oroar sig över konsekvenserna deras handlingar har, eller vikten av effekten deras ord har. De oroar sig heller inte över skadan de kan åsamka andra.

Folk säger att “okunnighet är salighet”, och det kan vi i viss mån hålla med om. För alla har vi säkerligen stött på den essens som är så karaktäristisk för mänsklig dumhet, där personer agerar med total emotionell och rationell försumlighet. De är aldrig medvetna om effekten deras beteenden har.

“Personers intelligens kan mätas av kvantiteten ovissheter de kan bära.”

Immanuel Kant

Men även om de flesta av oss kan känna igen “enfaldiga” personer, de som agerar med uppenbar stolthet, förmätenhet och arrogans, ställer vi fortfarande en fråga. Varför har de fortfarande så mycket makt i våra liv?

Historikern Carlo M. Cipolla sade att vi ibland underskattar den stora mängden dumma människor i världen. Men vi bör lägga till något extra till detta uttalande…. Varför har dumhet nått så höga nivåer i vårt samhälle?

Psykologer och sociologer säger att det finns en intressant aspekt som associeras med detta beteendemönster. De dummaste människorna tenderar att uppvisa en förhöjd känsla av säkerhet. De är hetsigare, mer högljudda och har förmågan att influera andra på grund av dessa egenskaper.

Å andra sidan är intelligenta personer mer osäkra. De har hög nivå av personligt svar, reflektion och diskretion. Ingen av dessa egenskaper påverkar dock andra särskilt starkt. Vi lever dessutom i en värld där personer kommer se osäkerhet som ett negativt drag.

Personer i glödlampor

Intelligenta personer är mer osäkra och undervärderar ofta sig själva

Vi har fortfarande en något felaktig idé om intelligenta personer. Och detta är framförallt sant med personer som har väldigt hög IQ.

Vi ser dem som kompetenta personer, alltid förmögna att ta de bästa besluten. Eller så ser vi dem som personer som är mycket effektiva i sitt arbete, sina ansvar och sina dagliga förpliktelser.

Men det finns ofta något annat som spelar roll. Intelligenta personer tenderar att lida av social ångest. Det är sällsynt att de känner sig helt integrerade i en omgivning: skola, högskola, arbete…

Psykiatrikern och läraren i neurovetenskap Dean Burnett förklarar dessutom att personer med hög intelligens tenderar att konstant underskatta sig själva.

Det är vad vi nu kallar för “bluffsyndromet”. Det är en åkomma där personen förminskar sina personliga prestationer och förmågor. Därför undermineras självkänslan och självtilliten.

Vi bör givetvis inte generalisera. Intelligenta personer är mer osäkra rent generellt, men det finns personer med hög IQ som är väldigt säkra i sig själva. Det kan finnas individer som klättrat på framgångsstegen med psykologisk sammanhållning, konsekvens och effektivitet.

Men det första mönstret är vanligare. Intellektuellt briljanta personer tenderar att ha en djupare uppfattning av verkligheten. Det är en verklighet som inte alltid är lätt, behaglig eller ens pålitlig.

I denna komplexa värld, oförutsägbar och full av motsägelser, ser sig intelligenta personer som “konstiga”, som främmande. Så nästan utan att de inser det slutar det ofta med att de undervärderar sig själva. De gör det eftersom de inte ser sig själva som kapabla att anamma denna sociala dynamik.

Flicka på gren

Är osäkerhet verkligen så “negativt”?

Det är sant att en självsäker person är attraktiv och inspirerande. Vi gillar personer som kan ta snabba beslut. Personer som är sammansatta och reagerar snabbt. Men… är det verkligen rätt eller ens önskvärt att alltid vara så “säker” på sig själv?

Svaret på det är: “ja och nej”. Nyckeln ligger i måttlighet, balans. Om vi går tillbaka till neuroforskaren Dean Burnett ska vi tala om en av hans välkända böcker: “The Idiot Brain”.

I den förklarar han hur de mest naiva eller “dumma” personerna tenderar att visa upp den högsta nivån av personlig säkerhet. De är typerna av personer som inte kan känna igen varför något är fel. De kan heller inte applicera analytisk, reflekterande tanke för att i förväg utvärdera effekten av vissa beslut, handlingar eller kommentarer.

Men saken är den att Idiotpersonlighetentenderar att få mer social framgång. Chefer, tjänstemän eller politiker som uppvisar hetsighet, säkerhet och stabilitet i sina beslut tenderar att ha vad många personer skulle kalla för “ledarskapsförmågor“.

Detta antagande är dock väldigt farligt. Ibland lägger vi vår framtid i händerna på personer som inte kan utvärdera konsekvenserna av sina handlingar.

Katt flyter i paraply

Produktiv osäkerhet

Osäkerhet som fångar och paralyserar oss är inte användbar. Men det finns en typ av osäkerhet som säger saker såsom “stanna, var försiktig och tänk innan du agerar”. Denna typ av osäkerhet kan vara hjälpsam.

Men det är bara om den hjälper oss att ta ett beslut. Det är inte bra om vi låter den hålla oss tillbaka permanent. Intelligenta personer är mer osäkra, till viss del för att de har svårt att bearbeta denna osäkerhet. Detta eftersom de som sagt tenderar att ha lägre självkänsla, utöver vissa andra karaktärsdrag:

  • De överanalyserar alla fakta, varje händelse, varje ord, uttryck och attityd.
  • De har en “förgrenande” typ av tankeprocess. De går alltså från en idé till en annan, och en annan… tills de är begravda.
  • De är väldigt logiska personer och kräver att allt ska “passa”. Allt måste vara logiskt. Men ibland kräver livet att vi accepterar det som det är, med all dess irrationalitet, dess kaos och dess konstighet.

Så de måste förebygga att deras osäkerhet isolerar dem i stillaståendet hos deras sofistikerade sinnen. De måste lära sig att klara av ovisshet. De måste acceptera bristerna i det mänskliga beteendet. Mycket av det som sker i världen är ologiskt.

Utöver allt det måste deras intelligens även bryta igenom dess extremt “rationella” mur. De måste gå mot emotionell intelligens, där de slutar undervärdera sig själva och upphör att känna sig som främlingar.

Intelligenta personer är mer osäkra, men även om de inte tror det så behöver denna värld dem mer än någonsin för att bekämpa “viruset som är mänsklig dumhet”.

Bilder från Frazesca Dafne.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.