Personer som inte vill konfrontera konsekvenserna

Personer som inte vill konfrontera konsekvenserna
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Alla har vi träffat på människor som sätter upp förväntningar, hänger sig till något och sedan inte dyker upp. Du ser det hos par där en av de två försvinner och den andra inte vet vad han eller hon ska tro. Att konfrontera konsekvenserna är svårt för dessa människor.

Man ser det även på jobbet när man går med på att investera tid i något, varpå den andra personen inte respekterar denna överenskommelse.

Att undvika konsekvenserna och ansvaret är vissa personers stil. De skapar konflikt och sedan lämnar de situationen. Senare, när det är dags att dela ansvaret, är det svårt att finna dem. Det är även så brottslingar agerar. De vill ha fördelarna, men är inte villiga att betala prisen för risken de tar.

“Att försöka slåss mot en osynlig fiende är som att försöka undvika din egen existens.”

-Anonym-

Denna typ av beteende är skadligt för de som utsätts för det. Det är djupt störande. Du kan spendera lång tid med att försöka lösa pusslet med att komma underfund med varför någon beter sig så här. Det är möjligt att det slutar med att du bara misstror alla och blir full av självförebråelse. Lyckligtvis ligger det i vår makt att hindra detta från att ske.

Bli inte full av misstro - lär dig att konfrontera konsekvenserna

Att undvika konsekvenserna grundar sig i skam och cynism

De som inte vågar konfrontera konsekvenserna vet eller känner på sig att de gjort något fel. Vidare vet de i någon utsträckning att målen inte helgar medlen. Med andra ord är anledningarna de har för att agera negativt inte giltiga. De saknar vikt, logik, ärlighet och medkänsla för andra. De är medvetna om att deras handlingar och motiv är negativa.

De agerar medvetet stick i stäv med deras egen etik och egna värderingar. Samtidigt finns det en viss tvetydighet: de är inte villiga att erkänna för andra att deras beteende är oacceptabelt. De vill inte säga att de begått ett misstag. Deras attityd är en av skam.

Men denna attityd demonstrerar även brist på skam. Att undvika snarare än konfrontera konsekvenserna är ett sätt att lösa något genom att ignorera den andra personen och förneka denne den hänsyn denne förtjänar.

Personer som beter sig på detta sätt får andra att tro att de inte är intresserade av att fixa skadan. De uppvisar ett visst förakt för den andra personen (“så allvarligt är det inte”). De vill att offret ska ta hand om konsekvenserna och acceptera att de inte kan göra något åt det.

Ur denna synvinkel är det även en form av cynism att undvika konsekvenserna. De är medvetna om sitt dåliga beteende, men lämnar offret att fixa problemet så gott denne kan.

Oförmåga att ta ansvar

Att undvika konsekvenser är ett uppenbart tecken på brist på ansvar. Samhällen är byggda på underförstådda och uttryckliga kollektiva överenskommelser. Lagar, religion och ideologi är några sätt att kommunicera vikten av dessa överenskommelser. De är nödvändiga för att leva tillsammans i grupp.

Vi får fördelar från andra och måste erbjuda något i gengäld. Detta är den grundläggande överenskommelsen.

Underförstådda överenskommelser

Ansvar betyder bokstavligt talat kapacitet att svara. Det är något vi börjar lära oss från våra första levnadsår. Det är att vara medveten om förpliktelserna och ansvaren vi har mot andra människor.

Vissa personer lyckas lära sig att detta ansvar är ett personligt och självgående val. Du behöver inte någon som tittar dig över axeln för att se till att du uppfyller din del av avtalet. Du förlitar dig inte på att andra ska belöna eller bestraffa dig, utan förlitar dig på ditt eget samvete.

Att undvika konsekvenser är att undvika förpliktelsen att ta ansvar för dina handlingar. Denna attityd bryter förpliktelser och även tilliten. Denna typ av beteende demonstrerar även brist på självgående. Personer som föredrar att gömma sig är fångar i ramverket belöning/bestraffning.

De agerar som de gjorde när de var barn, då de gömde sig efter att ha gjort något fel.

Hur man hanterar personer som undviker att konfrontera konsekvenserna

En person som inte vill ta ansvar för sina handlingar kommer åsamka stor skada på andra människor. Det kan vara väldigt smärtsamt när någon sårar dig och inte ber om ursäkt. Det kan göra att du känner dig otroligt hjälplös. Faktum är att det kan liknas vid emotionellt bedrägeri.

Ansikte täckt av blommor

Denna typ av beteende är även en form av manipulation. Att lämna åt någon annan att lösa en situation introducerar en annan typ av obehag. Frånvaron av personen som inte vill konfrontera konsekvenserna skapar och bibehåller faktiskt band till situationen. Konflikten hamnar i limbo och dras ut. De negativa känslor som uppstår dras också ut.

När du lämnas ensam med ansvaret att avsluta en situation som involverar två eller fler personer har du inget annat val än att acceptera utmaningen. Det är bäst att göra dig av med fantasin om att den andra personen ska komma tillbaka och ta ansvar. Denna fantasi är en del av manipulationen.

Släpp personen som inte kan konfrontera konsekvenserna. Lös vad du kan och vänd blad. Det är det smartaste du kan göra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.