3 vanliga uppfattningar som paralyserar oss

3 vanliga uppfattningar som paralyserar oss

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människan är en sårbar varelse, på en fysisk nivå sedan den dag vi föds och även på en mental nivå. Vi är även känsliga för vår omgivning, för hur vi hanterar erfarenheter under barndomen och tonåren. Vår förmåga att resonera, våra känslor och våra beteenden rör sig runt dessa uppfattningar som paralyserar oss.

Vad är egentligen uppfattningar?

Enligt Rokeach (1960) “representerar ett system av uppfattningar en rad förväntningar, hypoteser eller uppfattningar, medvetna eller omedvetna, som en individ accepterar som den sanna förklaringen för den värld vi lever i”. Uppfattningar hjälper oss att förklara en del av den verklighet vi uppfattar. I många fall drar de oss in i motsägelsefulla situationer, men de är så djupt rotade i vår mentala karta att det är svårt för oss att tvivla på dem.

“Det verkar som att man föredrar att tro på något istället för att veta något om det.”

-Wilson-

Kvinna som funderar

Hur skapas uppfattningar?

Det finns olika stigar som leder till skapandet av dessa små guidande tankar. De börjar med upplevelser i barndomen, direkt eller indirekt. Å ena sidan har vi associationer som utvecklas och som vi helt enkelt accepterar som sanna. Å andra sidan har vi “informationsuppfattningar”.

Detta är uppfattningar som en grupp av personer sänder oss, och det kan vara kulturellt, politiskt, religiöst eller socialt. De hjälper oss att röra oss genom världen och interagera med andra. Dessa uppfattningar tenderar att skydda oss under osäkra tillfällen, och guidar oss och bidrar med stabilitet och intern koherens.

Det finns dock en risk att de uppfattningar vi ärvt inte är fördelaktiga för oss. Samma sak med de som vi har skapat baserat på ett specifikt element (kärlek, rättvisa, ansvar, samhälle). Uppfattningar som paralyserar oss. Här är det viktigt att man känner till deras influens och att man etablerar gränser för att ta bort dem om de utgör en negativ påverkan.

Finns det “fientliga” uppfattningar som paralyserar oss?

Åratal av undersökningar som har letts av psykologer som hängivit sig åt tankens teorier har lagt fram en serie med irrationella idéer och motsägelsefulla uppfattningar. De visar sig om och om igen hos olika personer och kulturer (främst västerländska kulturer). I detta fallet kommer vi sätta åt sidan “irrationella idéer” för att fokusera oss på vad som är känt som kontraproduktiva uppfattningar.

Det finns fientliga uppfattningar som kan paralysera oss. Det kallas “Vanliga Kontraproduktiva Uppfattningar” och vi bör inte känna oss skyldiga om vi har dem då de förekommer hos många olika personer, både inom vår och andras kulturer. Det viktiga är att upptäcka dessa uppfattningar som reflekteras i vårt beteende. Det är även bra om man kan arbeta med att omvandla dem till andra som verkligen kan hjälpa oss.

Labyrint med kurvor

Det är viktigt att komma ihåg att dessa “instruktioner” är svåra att förändra givet att de är integrerade i våra vanor. De kan även utgöra grunden för andra uppfattningar. Om man ifrågasätter en så kan det innebär att man ifrågasätter många andra som baseras på den första. När en idé är en del av grunden för vårt system av uppfattningar så kommer det vara väldigt svårt att ta bort den.

Att upptäcka uppfattningar som paralyserar oss

Låt oss ta en lite närmare titt på 3 av dessa uppfattningar som paralyserar oss:

Emotofobi

Jag bör aldrig känna mig ledsen, känna ångest, känna mig avundsjuk eller sårbar. Jag måste gömma mina känslor under mattan och inte störa någon.

Det finns för närvarande många budskap som är inriktade på att behålla den goda sidan av en viss situation. I många fall blandar man ihop konsten att extrahera en lärdom från en negativ situation med att inte låta sig själv känna eller hantera det dåliga. Det är inte fördelaktigt att man flyr från sina känslor. Kroppen och sinnet behöver balansera varandra och låta varandra känna “dåliga” känslor. Detta är viktigt för tankebalansen och för att ge de negativa händelserna och upplevelserna mening.

Rädslan för att bli bortstött

Om du stöter bort mig så innebär det att det är något fel med mig. Om jag är ensam tenderar jag att känna mig värdelös.

Händer och hjärta

Vi har alla känt oss bortstötta någon gång. Frågan som vi direkt ställer oss är varför? Svaret vi får fram är farligt eftersom det är baserat på en felaktig uppfattning. Det är något som blir smärtsamt då vi direkt accepterar de skuldkänslor som är associerade med vårt personliga värde. Det är ofta så att andra personers ärliga uppfattningar och argument är meningslösa för oss. Vi fokuserar på att skjuta oss själva direkt i vår emotionella mittpunkt.

Kärleksberoende

Jag kan inte känna mig lycklig och fulländad utan att ha varit älskad. Om jag inte är älskad så är livet inte värt att leva.

Denna uppfattning är viktig på grund av den styrka den för med sig och hur förkrossande det kan vara. Att associera sitt värde som människa med beroendet av andra innebär att vi lämnar oss i deras händer. Att känna sig fulländad baserat på hur många “jag älskar dig” som du tar emot leder till många risker och mentalt lurendrejeri. Då vi frenetiskt letar efter kärleken istället för att bli förälskade i personen framför oss, går vi längs en stig där det är svårt att finna sitt egenvärde.

Det finns fler uppfattningar som paralyserar oss

Dessa 3 uppfattningar som paralyserar oss är bara några exempel på hur vårt mentala sammanhang kan påverka våra beteenden. Beteenden som samtidigt, genom mekanismen med den självuppfyllande profetian, kommer förstärka dessa uppfattningar, och göra det ännu svårare att ifrågasätta dem.

“Var och en av oss har ett system av uppfattningar. Och detta system är det
filter som vi bygger vår vy av världen med.”

-Xavier Guix-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.