Vad vet du om förändrade medvetandetillstånd?

Vad vet du om förändrade medvetandetillstånd?

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Efter att ha läst rubriken kanske du undrar vad förändrade medvetandetillstånd ens är. Har du någonsin varit nyfiken på vad som sker när någon hamnar i koma, eller när en patient hamnar i ett vegetativt tillstånd? Det finns många frågor du kan ställa i koppling till situationer som dessa. Kan de fixas? Om så är fallet, i vilka tillstånd och vad är målen? Maktlöshet och ovisshet kan vara stora hinder i dessa komplicerade situationer.

Folk kan hamna i koma av många olika anledningar. Källan kan vara trauma, såsom en bilolycka, eller ett icke-trauma, såsom en stroke, en blödning eller en tumör.

En koma är en minskning av medvetandet – en delvis eller total förlust av svaret på extern stimuli. Det betyder således att patienten inte är kapabel att reagera på sagd stimuli.

Det finns olika grader av medvetenhet

När du känner smärta av att beröra något tar du vanligtvis bort handen från det som orsakar smärtan. När du är medvetslös känner du ingen smärta. Du känner inte doften av något som brinner och hör inte din mors röst. Du uppfattar och reagerar inte på något.

Det finns några få exempel på vad som sker när du förlorar medvetandet. Det råder en brist på reaktion på extern stimuli i omständigheter som normalt sett borde generera en. Men det finns olika grader av förändrade medvetandetillstånd, vilket man kan mäta med en skala vid namn vakenhetsgrad.

Patient med förändrade medvetandetillstånd

Denna skala tar hänsyn till okulära, verbala och motoriska svar på ljud och smärta. Enkla tester utförs på patienten för att observera hur denne reagerar på extern stimuli. Därför utvärderar denna skala individens nivå av svar.

När man utfört tester adderar man den totala poängen och mäter den mot ett index som förklarar hur påverkad patienten är. Om denne inte svarar på någon stimuli får personen det lägsta betyget. Om personen svarar på all stimuli är nivån av medvetenhet oförändrad.

Återfå deras uppmärksamhet till varje pris

När detta görs kommer experten som utförde utvärderingen ha en mental karta över patientens neurologiska situation och kunna ingripa i linje med detta. Om personen uppvisar minsta lilla uppmärksamhet måste experten hålla fast vid detta hårt. Han måste skapa varje möjlig situation där patienten måste använda sin uppmärksamhet.

Människor har fem huvudsakliga sinnen (syn, känsel, hörsel, lukt och smak), och vissa använder dem mer än andra. Det finns kända fall med blinda människor som utvecklat andra sinnen till extraordinära nivåer. De har alltså utvecklat dem mästerligt för att kompensera för sinnet de saknar.

I förändrade medvetandetillstånd är det nödvändigt att utvärdera vilka sinnen som bevarats, och arbeta med dessa. Förnimmelseområdena i hjärnan aktiveras när vi mottar extern stimuli, så det är nödvändigt att försöka aktivera dessa områden.

Hitta stimuli som producerar en reaktion vid förändrade medvetandetillstånd

För att aktivera dessa områden måste patienten bli stimulerad genom bevarad stimuli. Om stimulansen man använder dessutom är igenkännlig för patienten och har någon form av emotionell koppling, kan reaktionen komma lättare.

Sovande kvinna

Reaktionen kan vara nästan omärkbar, så experten måste vara tålmodig och väldigt uppmärksam på alla förändringar som produceras i kroppen, såväl som på reaktioner från stimuli. Från en lätt rörelse med pekfingret till subtila förändringar i pupillerna – allt spelar roll. Absolut alla förändringar i kroppen kan tillhandahålla information.

När experten har kunnat få fram ett svar är nästa mål att fortsätta göra det. Stimulansen får dock inte bli vanemässig för patienten. Det är viktigt att denne alltid svarar på stimulansen utan att det blir vanemässigt, vilket innebär att reaktionen blir svagare trots att man tvärtom vill att den ska bli starkare eftersom det är ett tecken på hjärnaktivitet.

Bekanta och emotionella saker är speciellt hjälpsamma vid förändrade medvetandetillstånd

Du har förmodligen hört talas om fall med personer vars familjemedlemmar hamnat i koma, varpå de åkte till sjukhuset och satt bredvid dem, sjöng deras favoritsång, hämtade en bit av deras favorittårta eller hade med sig ett mjukisdjur de haft sedan barnsben och älskade att gosa med.

Gamla minnen

Det är viktigt att återskapa de element som patienten brukade ha starka reaktioner på, och likt ett lejon efter en gasell jaga all stimulans som resulterar i ett svar. Experten måste jaga allt som resulterar i ett svar från patienten, oavsett vad det är, för att personen ska börja uppvisa en rytm av framsteg.

Att arbeta med dessa människor är svårt eftersom förändringarna som inträffar varje dag är små, men över tid tillfredsställande tack vare de framsteg som kan göras med stimulans tack vare neuroplasticiteten. Så vi vill skicka all uppmuntran i världen till personer som håller på att återhämta sig, såväl som deras familjer, för efter mycket ihärdighet kan resultaten faktiskt visa sig hos personer som lider av förändrade medvetandetillstånd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.