Det önskvärda tar tid - det som är lätt försvinner snabbt

Det önskvärda tar tid - det som är lätt försvinner snabbt

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det sägs ofta att hemligheten med framgång ligger i att man vet hur man väntar på belöningen. Det stämmer att det önskvärda ibland kommer plötsligt utan att man har planerat det. Vi förstår dock att vår framgång inte alltid beror på tur, utan snarare på ansträngning.

Det är alltid viktigt att vara förberedd. Att veta hur man drar nytta av de tillfällen som uppkommer, men det är även viktigt att man kan vänta på allt det bra som man till slut kommer att uppnå genom hårt arbete.

Vi vet alla att det inte är enkelt att lita på att ens drömmar och förhoppningar ska gå i uppfyllelse. Men vi måste vara klara kring att faktorer som en positiv och realistisk attityd tillsammans med lämpliga hanteringsstrategier kan göra mycket för oss. Vi inbjuder dig till att reflektera över detta.

Illustration av det önskvärda i livet

Konsten att vänta på det önskvärda

Vi spenderar mycket av vår tid med att vänta, att stå i köer, att vänta på att våra tåg ska anlända, och vi blir frustrerade för att möjligheterna inte knackar på vår dörr. Konsten att vänta har en hemlighet: vi kan bygga vår verklighet medan vi väntar.

Det var på 60-talet som psykologen Walter Mischel vid Stanford University utförde en intressant uppgift där han försökte upptäcka vilka färdigheter som ofta associeras med att man uppnår mål och framgång. 

Den essentiella idén hos Mischels studie var att isolera de grundläggande strategierna för att kunna träna dem och förbättra dem från barndomen. För att göra detta, ritade han upp följande experiment:

  • Han placerade en grupp med 4-åringar vid ett bord framför en burk med godis. Psykologen sade att om de väntade 20 minuter så skulle en vuxen ta med sig en betydligt större belöning.
  • Bara en tredjedel av barnen kunde stå ut med väntan och man hittade en annan relation i samband med detta. Dessa barn blev senare mer akademiskt framgångsrika.
  • Aspekter som förmågan att uppnå saker, tolerera frustration, emotionell kontroll, motivation och förmågan att inte ge efter vid första nyck, bestämde framgången hos dessa barn. De är dimensioner som vi även kan se i det vuxna livet.
Lejon

Det önskvärda kräver möda, hängivenhet och passion

“Lätt fånget, lätt förgånget”. Vi är säkra på att du har hört denna fras. Ibland när vi stöter på någon som bara vill ha tillfällig tillfredsställelse så kommer detta att vara en väldigt bräcklig, självisk och ointresserad relation. Det slutar med att vi blir sårade och det känns hopplöst.

Det som verkligen är värt något tar tid, mod och hängivenhet. Vi måste färdas på våra vägar med egenkärlek och entusiasm för att vi ska uppnå målet: lycka.

Om det önskvärda tar ett tag att anlända bör vi inte känna oss modfällda. Denna process med dagliga kamper kan nämligen berika oss genom nya roller och förmågor. Det kommer även låta oss upptäcka oss själva.

Blad

Förmågan att vänta är viktig för att uppnå långsiktiga mål

Så om processen med att vänta är en möjlighet att uppnå våra mål, är det viktigt att vi reflekterar över följande aspekter:

  • Behovet att “stabilisera” egenkärlek. Om du känner samma bräcklighet i dina relationer, kom ihåg att bara ett starkt självförtroende kommer att bemöta den individualism som ibland omringar oss.
  • “Anslut” inte bara till din verklighet, interagera med den. Var inte en passiv agent; din verklighet händer vid varje tillfälle där multipla möjligheter öppnar upp sig. Anslut inte bara för att finna en tillfällig tillfredsställelse. Du behöver vara hängiven och investera tid, möda och hopp.
  • Vikten av frihet och säkerhet. Du har friheten att välja den väg som du vill ta. Ingen bör bestämma åt dig, och du bör inte känna dig tvungen att få erkännande utifrån för att veta vad du är värd. Det önskvärda kommer om du går framåt säkert och vet vilka dina värderingar är, och även dina begränsningar och dina styrkor.

Det är alltså alltid bättre att ha realistiska förväntningar. Vi måste acceptera att vi inte har någon absolut kontroll över sakerna runt omkring oss. Att acceptera osäkerhet är därmed inte att ge upp, utan att titta på vad vi verkligen kan förändra inom vårt handlingsutrymme för att få det vi vill ha.

Bli inte trött på att vänta; allt som är värt något kräver tålamod, entusiasm och en kämpande attityd.

 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.