Det molekylära fotavtrycket av stress

Visste du att stress kan modifiera ditt DNA så att dina barnbarn blir mer mottagliga för vissa sjukdomar? Detta skulle då fungera som det molekylära fotavtrycket av stress.
Det molekylära fotavtrycket av stress
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Epigenetik är en disciplin som studerar förändringar i genomet som produceras av både miljö- och ärftliga faktorer. Tack vare detta ämnesområde är världen nu medveten om att vissa vitala upplevelser kan förändra den mänskliga genetiska koden. Det molekylära fotavtrycket av stress är en av de faktorer som man studerar för närvarande. Detta väcker intresse på grund av att det ändrar informationen som predisponerar människor gentemot vissa sjukdomar.

Stress är en känsla av fysisk och mental spänning som kan vara mycket skadlig för hälsan, trots att den har en grundläggande och viktig evolutionär roll eftersom den försätter kroppen i ett varningsläge. Adrenalin- och kortisolnivåerna ökar när människor stressar. Det är ett tillstånd av överexponering som förändrar immunsystemet, matsmältningssystemet och andra tillväxtprocesser.

Således studerar forskare runt om i världen dessa förändringar som en del av den genetiska informationen. Kanske går dessa modifieringar i arv från deras avkommor samt i framtida generationer.

Stressa inte över vad som kunde ha varit; om det borde ha varit så hade det varit.

-Okänd-

En till synes stressad man

Det molekylära fotavtrycket av stress

För att undersöka det molekylära fotavtrycket av stress så studerade ett team från Tufts University School of Medicine vad som skedde inom olika generationsled. Vad de fann var att både barn och barnbarn uppvisade symtom relaterade till den stress som deras föräldrar samt far- och morföräldrar hade lidit av.

Samtidigt studerade de också effekten av posttraumatisk stress, särskilt hos gravida kvinnor och deras barn. I detta avseende verkar det som att våld som sker under graviditeten orsakar en förändrad genomaktivitet hos spädbarnets DNA. Detta kallas metylering och det består av genomet som reagerar på miljön genom att slå på eller av vissa gener.

Denna process är en evolutionär mekanism som underlättar anpassning till miljön. Därför kan man tolka den som att den genetiska informationen hos en efterträdare förändras som ett adaptivt svar. Det kan dessutom leda till rädda eller aggressiva barn.

Genetiskt arv

Det är ett välkänt faktum att gener och miljö interagerar på ett dubbelriktat sätt. Således kan en genetisk faktor skydda mot miljömässiga motgångar, medan en miljöfaktor kan påverka en genetisk egenskap som annars är predisponerande för en sjukdom.

Som vi nämner ovan fann forskningen att stress kan förändra genomets funktion och till och med överföra det från generation till generation. Bland de aspekter som stress kan påverka genom genomet är livslängd och risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Ett äldre par som tar en promenad

Livslängd

En studie utförd av Indiana University School of Medicine och Scripps Research Institute identifierade ett antal gener som kan förändra responsen på stress och effekter på humör.

Med andra ord fann de att personer som tidigare lidit av signifikant stress eller humörstörningar visade en förändring i uttrycksnivåerna för ANK3-genen. Detta är relaterat till för tidigt åldrande och minskad livslängd.

Det molekylära fotavtrycket av stress och hjärt-kärlsjukdomar

En annan studie, ledd av Duke University, analyserade genernas interaktion med miljön i förhållande till hjärt-kärlsjukdomar. I den identifierade de en genetisk variant som ökar mottagligheten för bärare att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, liksom diabetes och fetma.

Intressant är även att stress är relaterat till dessa medicinska tillstånd, men dessutom kan denna predisposition enligt denna studie vara genetiskt betingad. Närmare bestämt löper de som har specifika polymorfismer i EBF1-genen en högre risk. Detta beror på att denna gen spelar en grundläggande roll i utvecklingen av immunsystemet.

Kort sagt, det molekylära fotavtrycket av stress kan inte bara avgöra risken för framtida sjukdomar, men det är också överförbart och kan påverka känsligheten för dina ättlingar. Därför och för att lindra dess kortsiktiga effekter bör du känna till och internalisera de verktyg som kan hjälpa dig att hantera underliggande stress.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.