Hur man kan kontrollera stressfulla situationer

Att konfrontera påfrestande uppgifter är inte alltid så enkelt. Livet testar oss alla då och då. Det är just i dessa ögonblick man behöver strategier för att konfrontera stressfulla situationer samt för att kunna lära sig något av upplevelserna.
Hur man kan kontrollera stressfulla situationer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att lära sig hur man gör för att kontrollera stressfulla situationer är en viktig överlevnadsstrategi. Matematikern John Lubbock brukade säga att en dag med oro är mer ansträngande än en veckas arbete, och det ligger en hel del sanning i det. Den mentala energi du använder i ett stressat tillstånd förser dig med en enorm belastning, ångest och ängslan.

Samtidigt bör du ha en viktig sak i åtanke. Förmågan att möta ett problem och kontrollera stressfulla situationer varierar mycket från person till person. Vissa människor bearbetar sin realitet positivt. De har ett verklighetsbaserat perspektiv på livet. Därför är de mer motståndskraftiga mot varje utmaning. De kan till och med hitta möjligheter till tillväxt i dessa utmaningar.

Å andra sidan finns det de som oroar sig för allt. Således kan det som orsakar stor stress för vissa vara en enkel situation för andra, något som inte orsakar dem någon stress eller ångest överhuvudtaget. Det beror på dina tidigare erfarenheter och samt psykologiska resurser. Även om du inte har fått förmågan med dig från födseln kan du lära dig och göra den till din egen.

Psykologen Albert Ellis visade i sin välkända bok, How to Control Anxiety Before It Controls You (Hur du kontrollerar ångesten innan den börjar kontrollera dig), att stress och ångest i viss mån också kan ha en positiv sida. De låter dig nämligen veta att det är vissa saker du måste ändra på. Att våga göra det hjälper dig att förbättra ditt välbefinnande.

En man känner sig stressad när han arbetar

Nycklarna för att kontrollera stressfulla situationer

Du vet redan att det inte är lätt att kontrollera stressfulla situationer. Men vad betyder det egentligen att säga att något är stressfullt?

Trots att stress verkligen är någonting som är högst individuellt, finns det vissa situationer som är stressfulla för alla. Att behöva läggas in på sjukhus för en operation, hantera juridiska problem eller även anta nya projekt är tillräckligt för att de flesta ska känna sig under press.

För att bedöma en persons stresshanteringsförmåga, finns det två faktorer som är mycket viktiga:

 • Hur personen uppfattar en komplex situation (första intrycket).
 • Den tolkning personen har angående sin förmåga att hantera stressfulla situationer (sekundär utvärdering).

Helst bör båda aspekterna justeras på rätt sätt. Om det finns en lösning på utmaningen som är inom räckhåll, finns det resurser att hantera den. Låt oss titta på några resurser du bör dra nytta av för att kontrollera stressfulla situationer.

Det handlar inte om att få stressen att försvinna, det handlar om att hantera den

Du kan inte leva utan ångest och stress. Dessa mekanismer har garanterat mänsklighetens överlevnad, genererat framsteg och fungerat i samband med känslor och beteenden på ett sätt som har lett till stora förändringar. Därför är det några saker du bör känna till angående stressfulla situationer:

 • Stress är till din fördel. Den hjälper dig att lära dig nya adaptiva beteenden.
 • Du behöver inte få stressen att försvinna, du behöver bara kontrollera och reglera den.
 • För att reglera stress behöver du utveckla de strategier som bäst passar dina behov och din personlighet. Denna process tar tid och kräver engagemang.

Det finns tre konkreta dimensioner för att möta stress.

En kvinna i ett moln av lila och blå rök

Utvärderingscentrerade strategier: en nyckel för att kontrollera stressfulla situationer

Hur ser du på utmaningen, problemet eller den komplicerade situationen framför dig? Från ögonblicket du uppmärksammar dessa situationer, är det dina tankar, känslor och beteenden som avgör resultatet. Tankar som ”Detta är bara för mycket”, ”Det här är fruktansvärt”, ”Det är omöjligt” eller ”Detta är en katastrof” leder endast till att förstärka din stress och ångest.

Du måste vara uppmärksam på hur du ser situationen framför dig. Det betyder inte att du måste vara entydigt positiv eller att du måste bli dramatisk. Försök att tänka längs dessa riktlinjer istället:

 • Jag förstår att det är normalt att känna stress och ska ta itu med saken.
 • Jag vet att denna situation är svår. Det kanske kommer vara för svårt för mig att klara av, men jag ska lära mig om detta, steg för steg.

Känslomässigt centrerade strategier

Som du vet är det emotionella planet mycket viktigt när det gäller att kontrollera stressfulla situationer. Dina känslor kan ge dig vingar att flyga mitt i en stressfull händelse, eller så kan de tränga in dig i ett hörn av rädsla och förnekelse. Därför är det viktigt att ta kontroll över ditt interna universum så mycket du kan så att situationen vänds till din fördel.

På vilket sätt? Dessa är nycklarna:

 • Identifiera de känslor du känner.
 • Rationalisera. Ta reda på vilka irrationella tankar det är som livnär dessa känslor.
 • Öva andnings- och avkopplingsövningar. Meditation kan vara till stor hjälp.

Problemcentrerade strategier

Du har lärt dig vikten av att utvärdera ett problem realistiskt samt att undvika idéer som ogiltigförklarar dig eller som ger dig ångest. Du vet också att du måste kontrollera dina känslor för att saker och ting ska gå din väg. Så vad återstår att lära sig om att kontrollera stressfulla situationer?

Att ha en plan kan mycket väl vara den mest relevanta strategin:

 • Utveckla strategier som låter dig möta problemet på bästa möjliga sätt.
 • Skapa dina egna överlevnadsverktyg så att du är beredd på allt som kan hända.
 • Om du är stressad inför en arbetsintervju, förbered dig. Om det är en tid hos läkaren som väntar, försök slappna av och visualisera alla situationer som kan uppstå. Är stressad över en affärsuppgörelse, utbilda dig själv och lär dig kommunikationstekniker.

Slutligen, det kommer att uppstå många stressfulla situationer i ditt liv. Det är normalt att vara rädd, men nyckeln till att övervinna dem är att agera trots att du är rädd. Detta kan hjälpa dig att överkomma nästan vad som helst.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.