Genetik och psykoanalys: vad är kopplingen?

Freud hade många olika teorier om personlighet. Många av dem var helt revolutionerande och radikala för sin tid. En av de mest intressanta var hans teori om genetik och psykoanalys.
Genetik och psykoanalys: vad är kopplingen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är egentligen kopplingen mellan genetik och psykoanalys? Det ska vi tala om idag.

Tack vare vissa viktiga figurer i historien har vi ett väldigt annorlunda perspektiv på personlighet än vi gjorde för ett sekel sedan. Sigmund Freud, psykoanalysens fader, var en av dem.

Hans nya perspektiv på vårt psyke hjälpte honom att komma fram till radikala teorier för sin tid. En av dessa var hans teori om genetik och psykoanalys, vilken vi ska tala om idag.

Studien av sexualitet och det undermedvetna sinnet började inte med Freud. Med det sagt så gav han oss ett väldigt annorlunda perspektiv på dessa ämnen. Detta perspektiv var psykodynamik.

Hans teorier, studier, kliniska utövanden och skrifter revolutionerande psykologifältet.

Hans idéer om sexualitet orsakade även gott om kontrovers. De skiljde sig från dåtidens traditionella tänk och hanterade ämnen som sexualitet hos barn.

“I frågor om sexualitet är vi för tillfället, alla av oss, sjuka eller välmående, inget annat än hycklare.”

-Sigmund Freud-

Porträtt av Freud

Genetik och psykoanalys: ursprunget

Psykoanalys har många extremt komplexa koncept på grund av hur mycket de förlitar sig på andra koncept. Det är svårt att välja ut en definition utan att ge en annan.

Detta är mestadels på grund av att de kompletterar varandra och är i konstant rörelse. Detta gör det svårt att ge specifika ursprung för teorin och genetik och psykoanalys.

I verkligheten är det snarare en teoretisk antydan som kommer från Freuds andra efterforskningar. Vi talar inte bara om hans forskning och studier, utan även hans tid som lärjunge vid sjukhus och patienterna han behandlade.

Om vi verkligen måste peka ut ett specifikt ursprung så skulle vi säga att teorin började ta form i hans bok Tre essäer om sexualitetens teori. I den talar han om sexualitet ur psykoanalysens perspektiv.

Genetik och psykoanalys: vad är kopplingen?

Freud kom fram till så många modeller för att förstå den mänskliga personligheten. Den genetiska modellen är bara en av dem. De andra är topografiska, dynamiska, ekonomiska och strukturella.

Speciellt den genetiska modellen fokuserar på vårt sökande efter njutning genom att stimulera olika erogena zoner. Denna teori säger att det är något livslångt och att barndomen är en del av detta sökande efter stimulans.

Hans idé var att en persons personlighet utvecklas beroende på typen tillfredsställelse. Frustration över tillfredsställelse leder t.ex. till en annan person än överdriven tillfredsställelse.

Varenda person skulle vara annorlunda enligt psykoanalysen, för alla utvecklas annorlunda.

Stadierna av psykosexuell utveckling inom psykoanalysen

Denna modell av psykoanalysen har flera skeden. Varje involverar en specifik erogen zon, fixering och plötslig frustration. Följande är alla stadier i denna teori, som kallas psykosexuell utveckling:

Det orala stadiet

Detta är från födseln och upp till 18 månader. Den erogena zonen är munnen. Tillfredsställelse kommer komma från denna kroppsdel, från saker som att pussa, suga, bita och äta.

Den består av två understadier. Det första är den passiva orala fasen där personer får njutning av att suga. Nästa är det aktiva orala stadiet, vilket börjar när bebisens tänder växer och den kan bita.

Fixeringen vid detta stadie leder till en receptiv personlighet, där en persons källa till njutning förblir oral – till exempel personer som röker.

Plötslig frustration kan leda till en aggressiv personlighet där personen söker njutning på ett hotfullt sätt.

Det anala stadiet

Detta löper från 18 månader till runt fyra år. Njutningscentra är nu anus, både när det kommer till kvarhållning och utdrivning.

Det finns ett analt sadistiskt skede som involverar utdrivning av avföring. Fixering här kan få personer att konstant spendera pengar som vuxna.

Det andra stadiet är passivt, eller kvarhållande, och involverar konstant kontroll över analöppningen. Det kan leda till att någon blir väldigt strikt för att bibehålla kontrollen.

Det falliska stadiet

Detta går från 4 års ålder till 7. De erogena zonerna är personens genitalier. I detta stadie blir barnet mycket mer nyfiket på kroppen, vilket leder till att det onanerar mer frekvent.

Det kan även uppleva ångest över sexuella skillnader och börja identifiera sig med sin far eller mor.

Detta leder även till vad som kallas för Oidipuskomplexet, som formar en persons personlighetDet finns ett positivt Oidipuskomplex och ett negativt.

Angående det positiva så känner sig barnet attraherat till föräldern av motsatt kön och hatar eller konkurrerar med föräldern av samma kön.

Den negativa versionen är samma sak fast motsatt: barnet hatar föräldern av motsatt kön och känner sig attraherad till föräldern av samma kön.

Det latenta stadiet

Detta pågår mellan åldrarna 7-12. Men i detta fall kan en persons sexuella instinkter att undertryckas tills de kan assimileras av miljön, vilket gör det enklare för dem att lära sig.

Detta är när personligheten börjar ta form. I detta skede är det vanligt att barn leker med andra barn av samma kön.

Det genitala stadiet

Detta stadie går från tolv års ålder och de erogena zonerna är återigen personens genitalier. Det är där den sexuella identiteten återigen kommer etablera sig. Barnet kan få Oidipala fantasier.

Strax innan tonåren får människor sin sexlust, som leder dem till att idka sexuellt umgänge.

Profil av person

Slutsats

Psykosexuell utveckling är en dynamisk process och flera stadier kan pågå på samma gång. Utvecklingen av ett speciellt stadie kan potentiellt leda till att störningar utvecklas.

Som du kan se är Freuds teori om genetik och psykoanalys en av de ursprungligen sätten att se på personlighet ur sexualitetens perspektiv. Den var revolutionerande på sin tid och förblir kontroversiell än idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Freud, S. (2012). Tres ensayos sobre una teoría sexual. Buenos Aires: Alianza editorial.

  • Domínguez, D. (2014). La singularidad de la teoría psicoanalítica. Jornadas Jaques Lacan y la psicopatología. Psicopatología Cátedra II- Universidad de Buenos Aires, Argentina.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.