Vad är egentligen en kyss?

Vad är egentligen en kyss?
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2018

En kyss må vara en vardaglig sak, men den är fortfarande ett stort mysterium. Vi vet inte säkert vilket syfte en kyss tjänar. Inte heller är vi överens om huruvida det är ett lärt eller instinktivt beteende.

Vetenskapen har försökt komma till botten av det. Målet är att ta reda på vad en kyss egentligen är och vilka effekter den har.

Charles Darwin, evolutionsteorins fader, skrev om kyssens natur i sitt arbete. Han beskrev det som ett uttryck av människan och djuren och noterade att gesten var, mer än något, en sällskaplighet.

Han sa att en kyss är ett resultat av en medfödd önskan att bli erkänd och att etablera relationer. Det är ett sätt att “få glädje från en nära kontakt med en älskad.” Ändå finns det data som ifrågasätter just detta. Vi vet till exempel att 10% av kulturerna i världen inte inkluderar kyssar som en del av sitt beteende.

Det finns också samhällen som gav en annan mening åt kyssar. Det verkar sålunda att vi inte kan reducera kyssens natur till att bara vara ett uttryck av kärlek.

“Det som är bra med åren är att de läker ärr. Det dåliga med kyssar är att de orsakar beroende.”

-Joaquin Sabina-

En kyss ur biologisk synvinkel

Ur en fysisk synpunkt är en kyss “mun mot mun-kontakt mellan två personer eller trycket av läppar mot en annan persons kropp.”

Denna definition är skriven av Sheril Kirshenbaum, en biolog från University of Texas. Detta är den mest grundläggande anatomin i en kyss.

Intressant nog så kommer 32 olika anatomiska element att spela in då du kysser någon annan.

en kyss

Ur en fysiologisk synpunkt är en kyss mycket mer komplex. Gesten är ett utbyte av sensorisk information. Den aktiverar sinnen som smak, lukt och beröring. En kyss innehåller också en kemisk reaktion, vars budbärare är feromoner.

När du kysser någon så sätter du igång en hormonell aktivitet i kroppen. Oxytocin börjar strömma in i ditt blodomlopp. Som du kanske vet så är detta hormon känt som “kärlekshormonet” och får dig att må bra.

Tillsammans med allt detta laddas kroppen i slutet av kyssen med en stor dos av serotonin. Detta främjar också en känsla av välbefinnande. Av alla dessa skäl kan man lugnt säga att en kyss består av ett behagligt ögonblick.

Meningen av en kyss

En av de inledande frågorna vi ställde oss var huruvida en kyss är ett lärt eller instinktivt beteende. Det finns flera fakta som får svaret att luta åt det första. En av dess är hur vi använt kyssen genom vår historia.

Under medeltiden var kyssen till exempel förbjuden under en tidsperiod. Därefter användes kyssen bara av analfabeter. Och det var inte för att de tyckte om varandra. De använde kyssen för att teckna kontrakt eftersom de inte kunde skriva ned dem.

På samma sätt har forskare fastställt att en kyss innebär olika saker för kvinnor och män. Kvinnor värdesätter kyssen mer. De ser det som ett slut i sig självt. De uppskattar gesten före och efter sex. Män, å andra sidan, ser kyssen mer som en föregångare till sex.

klimt kyss

Annan intressant fakta om en kyss

Även om det verkar som att människan styrs av kultur snarare än instinkt så är denna sista faktor också av stor betydelse för kyssen. Vi kan bevisa detta med ett enkelt faktum.

Våra förfäder lärde sig att uppfatta färgen röd lättare än andra. På så sätt kunde de hitta den mogna frukten väldigt snabbt. Dessa element var avgörande för deras överlevnad. Många forntida kulturer lägger också stor vikt vid att lyfta fram människors läppar. Det var särskilt sant när det gällde just kvinnors läppar.

Därför utvecklade många av dem metoder för att “framhäva” sina läppar. Med andra ord, forma dem utåt. Sådana läppar var mer röda. Det antyder att forntida kulturer gjorde en koppling mellan läppar och överlevnad. Detta speciella exempel stöder hypotesen om instinkt.

kyssande par

När vi kysser någon utbyter vi omkring 40,000 mikroorganismer. Kyssen stimulerar salivproduktionen, vilket tillfälligt förbättrar andedräkten. Forskare har visat att människor som kysser sin partner på morgonen blir mindre sjuka. De är också med om färre bilolyckor och lever upp till fem år längre.

Det finns många andra aspekter av en kyss som vi ännu inte har förstått oss på. Men… vi kan säga att kyssens anatomi innehåller underbara mysterier som har att göra med lycka och liv.

Detta kanske intresserar dig
7 fascinerande och äkta sanningar om kärlek
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 fascinerande och äkta sanningar om kärlek

Kärlek är ovillkorlig. Att älska är att respektera, förstå, acceptera och låta dig själv bli älskad. Men bortom detta finns det 7 äkta sanningar om...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.