Kyssar är som tysta ord

Kyssar är som tysta ord

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi kysser på olika sätt: lustfyllt, ömt, blygt och vissa lyckliga själar även kopiöst. Vi gör det då solen värmer upp asfalten. Kyssar är som tysta ord när stjärnorna visar sig vid skyn och vi är protagonisterna. Personerna i sagorna kysser också för att väcka prinsessor eller förvandla grodor. Det finns även kyssar som är fyllda med engagemang och även svek, som den som Judas gav till Jesus.

Kyssar är som tysta ord som producerar en fysiologisk reaktion med hundratals eller tusentals neuroner. De kan även orsaka euforiska eller sexuella reaktioner. Kyssar är som en Pandoras ask som vi inte kan ignorera när den har öppnats.

“Att kyssas är mer komplext än vad det kan verka. Kyssar sänder kraftfulla budskap till hjärnan, kroppen och till din partner.”

-Chip Walter-

Under barndomen formar kyssarna en paradox. Barnen får dagligen många pussar. Många av dessa har att göra med en autentisk uppskattning. Men barn lider även ibland av tyranniet av vuxna som inte förstår ett enkelt “nej”. Nej, jag vill inte pussa den där personen eller Jag känner inte för att göra det just nu. Varken barn eller vuxna bör bli tvingade till att pussa någon eftersom pussarna och kyssarna då förlorar en stor del av sin essens.

Ungdomarna är antagligen den grupp som lägger störst vikt vid kyssar. De frågar sig själva hur man kysser någon, hur det känns och vad de ska göra när tiden är inne? Faktum är att när de träffar någon som de tycker om så kan de gå till sängs många nätter och vänta på detta tillfälle. Vi har alla varit med om detta och vi har alla suttit och väntat på detta ögonblick. Som om det var en gåta tills tillfället till slut visade sig. Med den person vi planerade att göra det med eller kanske någon annan. Det kan ha varit en bra eller dålig upplevelse…men det är definitivt en upplevelse som inte kan glömmas.

Oavsett om den var bra eller dålig så är det ett oförglömligt tillfälle på grund av den förväntan som har föregått tillfället. Kom ihåg att all aktivitet kan förbättras med träning och att kyssar är som tysta ord som inte är något undantag. På ett eller annat sätt så är vi inte helt förtappade som ungdomar. Studier har vidare visat att en dålig kyss kan vara tillräckligt för att avsluta ett givande förhållande.

Kyssarnas ursprung

Vissa forskare tror att kyssar på munnen utvecklades med evolutionen. De betonar att denna typ av kyss hjälpte med att välja en partner. Tänk på att mycket information överförs i en kyss. Vi får därmed mycket material att basera vårt val på under en kort tid. Våra sinnen och vissa hållningsaspekter spelar en roll, som vilka ansiktsuttryck man har, varav vi hanterar många omedvetet.

Det finns en annan hypotes för kyssarnas ursprung som inte är lika attraktiv. Det har att göra med primitiva mödrars vana att förtugga maten för att mata sina barn. Denna hypotes har utvecklats av bland annat zoologen Desmond Morris.

Par som kramas

Kyssar och feromoner

Till skillnad från andra djur har vi inte en del av vår kropp som är speciellt designad för att upptäcka feromon. Det finns en indikation att människor också använder kemisk information. Detta tar vi upp genom luktsinnet. Denna hypotes förklarar exempelvis varför menscykeln hos kvinnor som arbetar eller bor tillsammans kan bli synkroniserad. Det förklarar även varför doften av män med starkare immunförsvar är mer attraktiv. Den närhet som uppstår under kyssarna kommer skapa en idealisk situation för att ta upp denna kemiska information.

Kyssar är som tysta ord på läpparna

Det finns två omständigheter som förklarar varför läpparna är det föredragna valet för passionerade kyssar. Vi har en stor mängd nervändar i våra läppar. Huden som täcker dem är väldigt tunn och fin. Med andra ord är det en plats där vår rörelse kan skapa fantastiska känslor utan att kontakten måste vara intensiv.

I varje passionerad kyss ingår 5 av de totalt 12 kraniala nerver som människor har. Vad innebär detta? Det innebär att vårt nervsystem är uppsatt på ett sätt så att den information vi får genom en kyss cirkulerar genom många neurologiska vägar för att nå vårt “verksamhetscentrum”.

Som med all taktil information kommer den information som vi får från en kyss att hamna i en plats i hjärnan kallad sensorisk homunculus. Inom detta område i hjärnan finns hela den yta av kroppen som är känslig för beröring representerad. I denna typ av “karta” har läpparna ett speciellt område, speciellt om detta område jämförs med andra delar av kroppen som har en liknande densitet av nervändar.

Homunculus

Kyssar är som tysta ord och har en annorlunda innebörd för män och kvinnor

Enligt en studie utförd av Gallup et al. 2007 tolkar män och kvinnor kyssar på olika sätt under förhållandets utveckling. För män är en lång och intensiv kyss ett förspel till intim närhet. Det är nivån strax innan sexuella relationer. För kvinnor betyder det något annorlunda. För kvinnor symboliserar och stärker kyssar uppfattningen att de har valt en bra partner i det långa loppet.

Hill och Wilson upptäckte å andra sidan att kyssar kan skapa en stor grad av upphetsning under vissa omständigheter. Det verkar även som att kvinnor behöver mer kyssar för att nå samma nivå av upphetsning som män.

De fann dock både hos män och hos kvinnor, i samma proportioner, att kyssar reducerar stress genom att reducera nivåer av kortisol i kroppen.

Kyssar är dock inte vanligt för par inom varje samhälle. I Kina kan kyssar på munnen ses som något som är tabu (d’Enjoy 1897). En annan antropolog upptäckte i en annan studie att runt 10% av mänskligheten inte kysser på munnen.

Som slutsats vill jag därför påpeka att kyssar är som tysta ord som har mer att göra med sociala arv än en kulturell handling. Våra samhällen, med sina regler och uppfattningar, har antagligen orsakat förändringar i vår biologi. Detta har skapat vissa typer av vanor så att kyssar har blivit vanligt bland par.

I vilket fall som helst, även om det bara reducerar stress, låt kyssandet börja!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.