Stora hinder i början av en relation

Stora hinder i början av en relation

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2022

I varje relation, speciellt i början, finns det olika hinder som du måste komma över. Detta är oundvikligt och ganska vanligt eftersom du lär känna personen på djupet och försöker få ditt pussel att passa ihop med den andres.

Ni måste hantera vissa svårigheter i era interaktioner. Era förväntningar kommer sakta att falla isär och ni kommer att springa på verkligheten. Detta kan leda till mycket frustration om du har idealiserat den andra personen för mycket.

Dessa hinder resulterar generellt i att du lär känna den andra personen bättre och er relation kommer att formas av att ni kommer över dem. Detta är en anpassningsprocess, och du kommer att behöva acceptera komplikationer för vad de är. I vissa fall måste du ha mycket tålamod för att komma över dem. Detta är en del av processen med att upptäcka och återupptäcka din partner.

“Vi blir tillsammans på grund av likheter; vi växer på grund av våra olikheter.”

-Virginia Satir-

Att lära sig kommunicera i början av en relation

Att kommunicera och göra det bra är en av de stora utmaningarna som ett par får hantera, speciellt i början av en relation, när det fortfarande inte finns en delad dynamik. För att kommunikationen ska bli hälsosam måste ni lära er att uttrycka vad ni behöver.

En person som har varit med dig under en lång tid har antagligen blivit expert på att tolka ditt icke-verbala språk, men en ny partner kommer antagligen att få det enklare om ni sätter en standard av öppen kommunikation, snarare än att vara kryptiska.

Kommunikation kan ofta bli förstörd av missförstånd och snabba, närapå automatiska, tolkningar. För att komma över detta är det bra om man alltid frågar innan man tolkar vad andra säger och att man är uppmärksam på vad de säger när de pratar med en.

Att lära sig kommunicera i relationen är en utmaning som ni måste komma över förr eller senare. Om ni inte lär er att kommunicera kommer relationen att fallera. Det är en grundsten för att relationen ska fungera ordentligt och därför bör ni inte ignorera denna del.

Bra kommunikation baseras på respekt, empati, lyssnande och förståelse. Det handlar om att uttrycka sina egna behov samtidigt som man tänker på sin partner.

Par

Att justera sig till verkligheten i början av en relation

Idealisering är nära relaterat till att bli kär. Det är oundvikligt att man fokuserar sig mer på de bra delarna med ens partner vid början av relationen. Men det är också viktigt att man försöker hålla fötterna på jorden. Ens förväntningar får alltså inte villa sig alltför långt bort från verkligheten.

Om du sätter på dig en ögonbindel med intentionen att leva i en fantasivärld där allt din partner gör är fantastiskt, kommer du att falla tungt och du kommer att bli fylld av frustration.

Det är viktigt att veta att även om ens partner har många positiva aspekter så har denne även många aspekter som man inte tycker om. Riktig kärlek finnes i acceptans, när du är beredd att se den andre personen för hur denne verkligen är utan att försöka ändra på denne.

Att försöka fylla tomrummet

Din partner är inte där för att uppfylla dina förväntningar eller för att fylla ditt inre tomrum. Att vara med någon för att känna sig mindre ensam och glömma bort tidigare erfarenheter med en annan partner är att paddla mot fel hamn. Du måste fylla ditt eget tomrum själv, även om andra kan bidra med att förgylla din tillvaro.

Träd

Du kanske inte är okej med dig själv, men du kan inte förvänta dig att din partner löser dina problem och ger dig den frid och säkerhet som du behöver i ditt liv. Ingen annan kan göra det jobb som krävs för att lösa dina inre konflikter, inte ens din partner.

En hälsosam relation består av att vara med den andre personen för att dela den du är, inte för att fylla ett tomrum. Om du flyr från ensamhet, kommer du göra misstaget att inte lära dig hur du är med dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.