Vikten av bra kommunikation

Vikten av bra kommunikation

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

Vi vet hur viktigt det är att bibehålla bra kommunikation, oavsett om det är i arbetet, med familjen, socialt eller i den romantiska sfären i livet. Men är vi på det klara med allt som kommer med kommunikationsprocessen?

Vi lyckas inte alltid hitta de exakta orden, finna sättet som låter oss bli förstådda eller förmedla vad vi vill, inklusive att omvandla vad vi tänker till ord. Detta är ofta en stor utmaning för oss. Ibland tänker vi till och med att det inte är vi, utan den andra parten i konversationen som bygger en mur så att budskapet inte kommer fram.

Vi är inte medvetna om alla kugghjul som är en del av vår kommunikationsprocess. Dessutom glömmer vi att bra kommunikation med andra kräver tydlighet och enkelhet, och tänker inte på den påverkan våra ord och gester kan ha.

Vi antar, vi tar för givet, vi skapar personliga hypoteser om händelser eller personer, vi läser för mycket mellan raderna, vi förtalar, vi lägger till eller tar bort detaljer med koppling till informationen vi mottar etc. Men hur är vår kommunikation?

Vi skapar verkligheter genom språk och bra kommunikation

Vi är som skulptörer som fortsätter skapa eller förgöra information som kommer från eller till oss baserat på våra karaktärsdrag, erfarenheter och egenheter. Vidare måste vi ha i åtanke att vi som människor skapar verkligheter genom vårt språk.

När en person försöker förmedla en bild, en känsla, ett koncept eller en idé så mottar lyssnaren förmodligen inte samma budskap. Har du någonsin tänkt på det? Anledningen till de flesta missförstånd är att folk tror att de talar om samma sak medan uppfattningarna är helt olika.

Par som talar om kärlek, men som har olika syn på den. Personer som delar en vänskap, men som identifierar den med olika egenskaper. Har du någonsin tänkt på att du under ett samtal eller gräl med en person kanske har en annorlunda syn på det ni är oense om?

I konversationer med andra kan ett ord vara detsamma, men innehållet helt annorlunda. Vi måste tänka på vad vi säger och hur vi gör det för att få en mer exakt bild av vår kommunikation med andra och uppnå bra kommunikation.

I följande video får vi en uppfattning om vikten av bra kommunikation via en fin liten kärlekshistoria:

Att fråga istället för att anta

När vi har en konversation med en annan person är det fundamentalt att vi är säkra på vad ämnet är och vad det betyder för denne.

Vad är kärlek för dig? Vad är ett kärleksförhållande för dig? Att vara lojal och att vara tråkig, vad betyder det för dig? Vad är lycka och olycklighet för dig? Och på samma sätt kan vi även förklara hur vi ser på det. Men ändå tar vi bara för givet att den andra personen delar vår syn på världen eller tror att denne tänker på samma sätt som vi. Och detta sker bara av slumpen, eller hur?

Vi skulle bespara oss själva en massa gräl och missförstånd om vi slutar att anta. Istället bör vi fråga den andra personen vad denne refererar till i koppling till en idé eller ett förslag…

Vi bär alla med oss utbildning, erfarenheter, träning och personlighetsdrag. Det är linserna i våra glasögon genom vilka vi känner, tolkar, tänker och agerar i världen. Och alla har vi en unik modell.

Vi kommunicerar genom berättelser

Varför inte tänka på det vi kommunicerar som om det vore en berättelse? Vad jag förmedlar till dig, det är som en berättelse. Faktumen som upplevts från mitt perspektiv, min version, skiljer sig från den version som baseras på dina drag. Du lyssnar på mig, men du förstår mig baserat på dina egenheter.

Något liknande sker när lyssnaren förmedlar vår information till en tredje person. Detta kan bli till ett helt annat budskap. Varje person betonar de viktiga delarna i enlighet med sina egna erfarenheter. Det är därför varje person ansvarar för att vidarebefordra sin egen berättelse.

När vi säger att motparten har fel så menar vi egentligen att denne inte tänker samma sak som vi gör. Eller hur? Tänk på saken…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.