Är det ett omedvetet beslut att välja en partner?

Är det ett omedvetet beslut att välja en partner?

Senaste uppdateringen: 28 december, 2022

Det är få upplevelser i livet som är lika tillfredsställande som att vara älskad av sin partner. Å andra sidan kan en brist på omtanke orsaka mycket lidande. Frånvaron av kärlek kan även ge upphov till många mentala problem, och det är därför viktigt att man väljer rätt när det är dags att välja en partner.

I början av relationen kan du knappt hålla inne dina känslor. Livet har en speciell mening och du har motivationen och självförtroendet att bemöta allt som livet kastar åt dig. Men efter en lång tid med den andra personen uppstår det konflikter och du börjar sedan bli medveten om de beslut du har tagit.

“Kärlek är inte att titta på varandra; det är att titta tillsammans i samma riktning.”

Antoine de Saint-Exupéry

Att välja en partner kan verka som en spontan process. Men över tid börjar du ifrågasätta om du verkligen var medveten om allt när du tog beslutet. Ingen vill ha fel när det gäller att välja en partner eftersom människor ofta blir besvikna när de trodde att de hade hittat den perfekta partnern.

Idealiseringen av din partner

I de flesta fall när människor väljer en partner, har de en hel del idealiserade förväntningar som påverkar deras välmående utan att de är medvetna om detta. Men människor förbiser ofta vissa mindre romantiska aspekter, som skillnaderna mellan varandra och de krav som uppstår på grund av relationen och strategier för att bemöta problem inom relationen.

Kvinna i vatten

Djupt inne, på grund av olika omedvetna mekanismer, hoppas du att den andra personen ska tillfredsställa dina behov. Du projicerar dina behov på denne och förväntar dig att denne ska lösa dina problem åt dig. Alla förnekar förstås detta, men de gör det likväl.

Vi hade kunnat göra en lång lista på vad människor letar efter i en partner. Dessutom vill vi att de ska vara ansvarsfulla, hårt arbetande, vänliga, hälsosamma, respektfulla, toleranta, godhjärtade och attraktiva. Vi hade kunnat fortsätta med denna lista, men den är ett bra exempel på vad vi pratar om. Frågan är då varför vi tar fel beslut när allt detta är så klart för oss?

Det mentala sammanhanget är viktigt när det kommer till att välja en partner

Det är viktigt att tänka på det kringliggande sammanhanget när man tar ett beslut. Människor som är mindre emotionellt intelligenta tenderar att överdriva den andra personens värde, vilket involverar en emotionell risk. Denna attityd kommer från dåligt kanaliserade behov och en oförmåga att tolerera ensamhet, vilket innebär att försöket att påbörja ett band med den andra personen fallerar redan från början.

Processen med att välja en partner har sitt ursprung i en rad omedvetna känslor som kommer från den relation vi har haft med våra föräldrar, speciellt under barndomen, och även den relation som finns mellan föräldrarna. Detta avgör vår mentala struktur och dess funktion under resten av våra liv.

Man och skog

Hela våra liv blir märkta av dessa första band. Föräldrar som uppmuntrar sina barn till att utveckla förmågan att tänka och lära sig, kommer att uppfostra mer emotionellt hälsosamma barn.

Barn som uppfostrats av föräldrar som begränsar sökandet efter kunskap, nyfikenhet och kreativitet, etablerar affektiva band baserat på rädsla, lögner, avundsjuka och hat i vuxenlivet. Vilken typ av föräldrar hade du? Hur var deras relation med varandra? Svaret på dessa frågor kan ge dig ledtrådar till varför du har valt den partner som du valde.

Erfarenhetens påverkan

Det är värt att poängtera att det nuförtiden utvecklas nya former av relationer och kärlek. Trender existerar dock inte i det undermedvetna. Hos människor går överlevnadsinstinkten före allt annat. Den söker och önskar, producerar liv och bidrar med de nödvändiga förutsättningarna för skapande och byggande.

Inom livserfarenheten blir det förflutna alltid till nuet när det har att göra med det undermedvetna. I våra erfarenheter finns det även reflekterat faktumet att människor etablerar band beroende på den typ av relation de hade med sina föräldrar.

Par vid strand

Dessa relationer påverkas även av hur intensiv upplevelsen är och den typ av instinkt som dominerar inom varje person.

Denna kombination av faktorer kommer avgöra vem du känner dig attraherad av. Ju bättre du förstår de relationer du hade under dina första år, desto friare och hälsosammare kommer dina nuvarande relationer att vara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.