Hörseln: Det sista sinnet vi förlorar innan vi dör

En studie utförd i Kanada fann bevis för att hörseln är det sista sinnet som normalt kopplas bort från hjärnans funktion. Det är ett märkligt faktum med intressanta implikationer.
Hörseln: Det sista sinnet vi förlorar innan vi dör
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Döden är och kommer att fortsätta att vara ett mysterium. I själva verket har vi bara skrapat på ytan för att förstå den. Något som vetenskapen dock nyligen har upptäckt är att hörseln är det sista sinnet som vi i regel förlorar innan vi dör.

Vi kommer alla att dö. Därför är det ett ögonblick som genererar många frågor. Man har länge trott att hörseln förblir aktiv efter det att synen och de andra sinnena gått förlorade, till och med medvetandet. Nu har det gjorts en vetenskaplig studie som bekräftar det.

Detta är en ganska viktig upptäckt om vi tar med i beräkningen att det kan vara oerhört tröstande för båda parter att prata med en älskad före döden. Faktum är att om örat fortfarande är aktivt kan kärleksfulla ord hjälpa människor att ta det sista steget på ett lugnare sätt.

“Döden är lättare att bära utan att man tänker på den, än tanken på döden utan fara.”

-Blaise Pascal-

Person som håller sin familjemedlems hand

Hörseln i dödsögonblicket

Forskning om hörseln i dödsögonblicket utfördes av forskare vid University of British Columbia i Kanada. Resultaten publicerades i tidskriften Scientific Reports. Studien genomfördes med patienter som låg för döden på St John’s Hospice i Vancouver. Deras data kontrasterades med en kontrollgrupp bestående av friska personer.

Gruppen av forskare, ledd av Dr. Elizabeth Blundon, övervakade patienterna genom elektroencefalogram (EEG). Dessa mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan och upptäcker om det förekommer svar på stimuli från omgivningen.

Mätningar utfördes både vid tillfällen då människor var vid medvetande och efter att de förlorat medvetandet. De lyssnade på vanliga och sällsynta ljud. Samma sak gjordes med friska människor. Resultatet var att det i båda fallen fanns en liknande hjärnreaktion.

Person som håller en annans hand för att ta farväl

Studieresultat

Forskarna drog slutsatsen att människor fortfarande kunde höra när de föll in i medvetslöshet, strax innan de dog. Dr Elizabeth Blundon förklarade att det finns en punkt när de som dör en naturlig död går in i en icke-responsiv fas. De utförda mätningarna tydde dock på att de fortfarande kunde höra.

Blundon tillade att “Våra data visar att en döende hjärna kan reagera på ljud, även i ett omedvetet tillstånd, fram till livets sista timmar”. Detta stöder tanken att hörseln är det sista sinnet som går förlorat.

Men forskarna vet inte om dessa ljudupptagningar visar på någon nivå av medvetande. Med andra ord, vi vet fortfarande inte i vilken utsträckning människor i detta tillstånd kan förstå innebörden av ljud.

Romayne Gallagher, en läkare som också har studerat just detta ämne, tror att det finns en viss nivå av medvetenhet. Det beror på att hon under hela sin karriär har observerat extremt positiva reaktioner hos dem som var på väg att dö när de lyssnade på rösterna från människorna de älskade. Icke desto mindre lyckades den citerade studien inte bekräfta eller utesluta denna möjlighet.

Andra intressanta fakta

Under 2017 ställde Dr Sam Parnia, från New York University, också många frågor om livets sista ögonblick. Hans egna erfarenheter av patienter som fått hjärtinfarkt och sedan kommit tillbaka till livet fick honom att tro att hjärnaktiviteten är kvar även efter att kroppen är kliniskt död.

Parnia hävdade att döden är en process och inte ett ögonblick. Så när lungorna slutar andas och hjärtat slutar slå, finns det därför fortfarande aktivitet i hjärnan. Denna kvarstår i minst tre minuter till. Det är inte klarlagt om personen är medveten om sin egen död, men Parnia tror att denne är det.

Parnia uppmärksammar också det faktum att en person kan återupplivas efter en hjärtinfarkt om det inte föreligger någon hjärnskada. Han säger att detta till och med går att uppnå upp till fem eller sex timmar efter “döden” och att det bara är möjligt eftersom hjärnan fortsätter att fungera. Ämnet är fascinerande, men som med så många andra ämnen finns det för närvarande fler frågor än svar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Llano Escobar, A. (1990). El morir humano ha cambiado. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP); 108 (5-6), mayo.-jun. 1990.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.