Studie slår hål på en märklig myt om marijuana

University of Washington genomförde en studie för att ta reda på om cannabisanvändning ökar kreativiteten. Undersökningen gav några intressanta resultat.
Studie slår hål på en märklig myt om marijuana

Senaste uppdateringen: 01 december, 2023

Det finns en utbredd uppfattning att rökning av marijuana ökar kreativiteten. Kanske härrör denna myt från det faktum att många människor i konstvärlden har varit eller fortsätter att vara konsumenter. Charles Baudelaire brukade själv säga att de enklaste orden och de mest triviala idéerna får en märklig och ny innebörd efter att man har konsumerat hasch.

Många kända personer som John Lennon, Bob Marley och till och med vetenskapsmän som Carl Sagan var cannabisanvändare. Det verkar dock inte finnas mycket grund för myten att rökning av marijuana ökar kreativiteten. Detta bekräftas av en nyligen publicerad studie i Journal of Applied Psychology.

Även om forskarna bekräftar att ämnet kräver ytterligare forskning, visar de tillgängliga bevisen att rökning av marijuana har en minimal inverkan på kreativiteten. Dessutom gäller det bara vissa människor.

Kreativ hjärna
“Cannabis gör dig förmodligen inte så kreativ som du tror.” (Christopher Barnes)

En studie om marijuana och kreativitet

Ovannämnda forskningsstudie leddes av Christopher Barnes, psykolog vid University of Washington i USA. Hans mål var att ta reda på om rökning av marijuana gör oss mer kreativa. För att verifiera detta rekryterade han 191 volontärer som använde cannabis emellanåt.

Alla deltagare fick genomföra ett kreativitetstest, antingen 15 minuter efter att ha tagit cannabis eller 12 timmar efter att de avstått. Därefter kartlade en panel av domare de idéer som dök upp. För att undvika partiskhet visste ingen av dem vilken volontär de utvärderade.

Resultaten

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan deltagarna som genomförde testet under påverkan av cannabis och de som var nyktra. Därför drog man slutsatsen att rökning av marijuana inte påverkar kreativiteten.

Men forskarna fann att de som var påverkade av drogen tenderade att överskatta sina egna idéer, såväl som andra deltagares. De upplevde med andra ord att de och de andra var mer kreativa, även om de inte var det.

Detta hjälper oss att förstå varför så många människor engagerar sig i kreativa aktiviteter och tillskriver sina färdigheter marijuanaanvändning. Faktum är att forskarna tror att den positiva stämningen som cannabis främjar hos de flesta människor är en viktig utgångspunkt för att vara mer kreativ.

Därför främjar konsumtion inte kreativitet utan främjar en positiv benägenhet att skapa.

Färgad glödlampa
Marijuana gör inte användarna mer kreativa, men de blir mer benägna att överskatta sina idéer och tro att de är kreativa, även om de inte är det.

Andra undersökningar

Christopher Barnes slutsatser stämmer överens med andra studier som har analyserat sambandet mellan marijuana och kreativitet, om än med vissa nyanser.

Till exempel visar en forskningsstudie utförd 2012 att cannabisanvändning stimulerar divergent tänkande något, vilket är typiskt för kreativt tänkande. Med det sagt märkte man denna effekt endast hos individer som normalt upplevde svårigheter med att vara innovativa. Dessutom var effekten inte särskilt signifikant.

En annan forskningsstudie testade effekterna av cannabis i tre grupper. En grupp fick en hög dos av TCH (den aktiva ingrediensen i marijuana), en annan en låg mängd och en tredje en placebo. Ingen av deltagarna visste vilken grupp de tillhörde.

En serie tester genomfördes sedan för att mäta deras kreativitetsnivåer. Resultaten visade att de som konsumerade de låga mängderna TCH eller placebo var mer kreativa än de som fick den högre dosen. I den senare gruppen observerade man faktiskt en märkbar minskning av deltagarnas kreativa kapacitet.

Därför kan vi med tillförsikt konstatera att det hittills inte finns några bevis för att marijuanaanvändning gör oss mer kreativa. Faktum är att de tillgängliga resultaten visar på motsatsen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Heng, Y. T., Barnes, C. M., & Yam, K. C. (2022). Cannabis use does not increase actual creativity but biases evaluations of creativity. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/apl0000599.
  • Schafer, G., Feilding, A., Morgan, C. J., Agathangelou, M., Freeman, T. P., & Curran, H. V. (2012). Investigating the interaction between schizotypy, divergent thinking and cannabis use. Consciousness and cognition, 21(1), 292-298.
  • Kowal, M. A., Hazekamp, A., Colzato, L. S., van Steenbergen, H., van der Wee, N. J., Durieux, J., … & Hommel, B. (2015). Cannabis and creativity: highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users. Psychopharmacology, 232(6), 1123-1134.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.