Fantasikvot: Kreativitet kommer snart gå att mäta

De vackraste och mest extraordinära sakerna som omger oss nu var en gång materialet för mångas fantasi. Det verkar som att denna fantastiska förmåga, väsentlig för mycket av det vi känner som framsteg, snart kommer att kunna mätas och utvärderas.
Fantasikvot: Kreativitet kommer snart gå att mäta
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2023

Att dagdrömma innebär att fördjupa sig i en parallell värld av oändliga möjligheter. Det innebär att mentalt leka med nya och nästan omöjliga idéer och ovanliga scenarier och upplevelser. Vi skapar projekt mentalt och formar berättelser och ser oss själva i framtida situationer där vi känner oss glada och självuppfyllda. Som en följd har vi börjat tala om fantasikvot – möjligheten att mäta kreativitet.

Jules Verne sa att “allt en man kan föreställa sig, kan andra män förverkliga”. Faktum är att mycket av det som omger oss idag tidigare tillhörde fantasins väldiga universum. Byggnader, teknisk ingenjörskonst, böcker och till och med medicinska behandlingar. Varje framsteg är resultatet av ett koncept som någon föreställt sig någon gång.

Detta förklarar varför Albert Einstein ansåg att fantasin ofta är mer avgörande än kunskapen i sig. Det är ett sätt att vidga sinnet för att forma nya möjligheter som förr eller senare kan komma att förverkligas. Följaktligen är det en konstruktion av stor relevans för människan. Dessutom är det något som vi borde ägna mer uppmärksamhet åt.

Den mest användbara fantasin är den typ som följer ett syfte och inte bara försöker få oss att fly från verkligheten.

Man i kostym som tänker
Drömmar är också en mekanism för att förbättra intelligensen.

Fantasikvot

Vi är alla födda med extraordinär kreativ potential. Men när vi blir vuxna minskar vår fantasi. Den finns fortfarande kvar, men vi brukar inte använda den lika mycket. På något sätt är vi övertygade om att bara barn och naiva tenderar att dagdrömma. Det är som om denna praxis saknar värde och betydelse för oss som människor.

Sir Ken Robinson var en av de främsta experterna på utbildning. Han brukade säga att skolor dödar kreativitet. Det är faktiskt sant att vårt samhälle och dess utbildningsmetoder inte alltid tar hand om eller främjar denna variabel. Detta kan vara ett stort misstag såväl som en taktisk tragedi. För vi står inför en framtid full av utmaningar och behöver innovativa människor som kan bemöta en mångfald av problem.

Därför är fantasin ett ovärderligt verktyg för våra framsteg. Av denna anledning skapades Imagination Institute (Philadelphia). Den kognitiva psykologen Scott Barry Kaufman är dess vetenskapliga chef. Personer som Martin Seligman och Robert J. Sternberg är också aktiva deltagare. Ett av dess framtida mål är att utveckla ett instrument som mäter fantasikvot.

Vad är fantasi?

2016 utvecklade University of New Mexico ett instrument för att bedöma mänsklig kreativitet. Forskningen visade att fantasi är en mycket komplex kognitiv konstruktion. Det är inte dagdrömmande. Det betyder inte att man bara låter sinnet vandra eller försätter det i ett tillstånd där det känns helt bekvämt. Faktum är att i verkligheten aktiverar hjärnan de mest sofistikerade mekanismerna när vi dagdrömmer.

Att fantisera innebär att aktivera episodiskt minne, utföra mentala simuleringar och visualiseringar, omsätta framtidstänkande i praktiken och till och med navigering i rymden. Denna process utförs av områden såsom den kaudala/rostrala mediala frontalloben, hippocampus, tinningloben och nucleus accumbens.

Denna process som involverar att föreställa sig, skapa, mentalt vandra och manipulera idéer, koncept och möjligheter är en naturlig övning som vi bör träna dagligen. Men när vi når vuxen ålder lämnar vår livsstil inte utrymme för vår fantasi. Det är vid denna tidpunkt som våra psykologiska konstruktioner förlorar sin potential.

Användbarheten av ett instrument för att mäta fantasikvot

Som vi nämnde tidigare syftar The Imagination Institute, finansierat av John Templeton Foundation, till att utveckla ett instrument som mäter fantasikvot. Tanken är att den ska vara inriktad på alla delar av befolkningen. Att veta vad en persons potential är i denna konstruktion skulle tillåta flera dimensioner att bedömas.

Enligt de ansvariga för utvecklingen av detta test är det dessa områden som ska utvärderas:

  • Behagligt drömmande.
  • Planering.
  • Meningsfullt drömmande.
  • Inkonsekvens.
  • Konstiga eller fantasifulla drömmar.

För att visa vikten av ett sådant instrument behöver vi bara tänka på det faktum att individer med hög ångest och stress visar mindre fantasiförmåga. Vad de föreställer sig har dessutom nästan alltid en negativ klang. Dessutom minskar låg fantasi möjligheten att lösa komplexa problem eller formulera nya mål när vissa av dem misslyckas.

Att vara kreativ är en reflektion av ett flexibelt, optimistiskt och fokuserat sinne. Att ha en resurs för att bedöma fantasikvoten skulle tillåta oss att bedöma olika områden av vår mentala hälsa.

Även om det att vara mycket kreativ är mycket fördelaktigt för vårt välbefinnande, kan överdrivet dagdrömmande (att ständigt ta sin tillflykt till fantasin) vara patologiskt.

Kvinna som tänker
Använd fantasin för att uppnå mål! Det är extremt fördelaktigt.

Dagdrömmande stärker ditt förstånd

Fantasikvoten kommer att utvecklas i framtiden. Det hjälper oss att upptäcka flera saker. Det kommer att hjälpa oss att skilja mellan de två typerna av dagdrömmar, de användbara och de värdelösa. De senare är de som inte tar oss någonvart, inte tillåter oss att uppnå mål och ofta är obehagliga. Till exempel de som upplevs av personer drabbade av ångest eller depression.

Användbara dagdrömmar är en njutbar typ och de lindrar stress. De fungerar också som en mekanism för innovation för att uppnå de mål vi satt upp för oss själva. Att drömma och föreställa sig bygger broar till våra högsta prestationer och framgångar. Detta leder oss till vissa andra aspekter som vi bör ha i åtanke.

Att dagdrömma kan vara en daglig investering med extremt intressant avkastning. Att göra det är inte att slösa tid, det innebär att få idéer, förhoppningar och motivation. Det är att låta våra sinnen leka, som när vi var barn och vi trodde att allt var möjligt. Varför inte ge det ett försök? Gå tillbaka till din barndom, låt dina tankar flyga och njut av att skapa nya möjligheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chavarría, M. Á. (2015). La eficacia de la creatividad: Creactívate. ESIC Editorial.
  • García-Ramírez, J.M. Predictibilidad y creatividad narrativa. ULU, 1: 1-6 (2015). [http://hdl.handle.net/10481/39368]
  • Jung RE, Flores RA, Hunter D. A New Measure of Imagination Ability: Anatomical Brain Imaging Correlates. Front Psychol. 2016 Apr 18;7:496. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00496. PMID: 27148109; PMCID: PMC4834344.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.