Din fantasi: Där grått blir mångfärgat

Fantasi är nära relaterat till viktiga mentala processer som kreativitet, språk och empati.
Din fantasi: Där grått blir mångfärgat
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Fantasi är en fantastisk förmåga som transporterar dig till andra världar och realiteter. Denna egenskap, som ofta förknippas med barndom eller galenskap, är en av de mest värdefulla som vi människor har. Trots att den har försummats i flera år har man på senare tid upptäckt dess obestridliga roll i viktiga mentala funktioner.

Att fantisera lyfter dig, humaniserar dig och gör dig mer komplett. Det hjälper dig att tolka det förflutna och få en glimt av framtiden, hitta innovativa lösningar och till och med kommunicera. Utan fantasi skulle din värld vara trång och begränsad; du skulle bara uppfatta det påtagliga och din essens skulle försvinna.

Din fantasi kan ta dig till högre höjder

Intelligens och språk

Fantasi är nära besläktat med intelligens. Faktum är att utan detta skulle tankar inte ens existera. Det beror på att varje koncept du hanterar är en mental representation av en bild, av en verklighet. Att tänka är att omvandla, tolka och forma det som omger dig, att tillföra mening till det. Utan fantasi skulle du inte kunna föreställa dig världen som du gör.

Ditt tänkande bygger på språket. När du tänker, gör du det med hjälp av ord, fraser och uttalanden. Men språket är också en förmåga som förmedlas av fantasin. Tack vare den kan du associera ljud och symboler till deras motsvarande verkliga representationer. När du läser framkallar du innehållet i ditt sinne och ger form och realitet åt något som inte finns där på riktigt.

När du kommunicerar med någon omvandlar du mentalt personens ord till meningsfulla bilder och idéer. Det är din fantasi som gör att du kan förstå vad han eller hon säger till dig. Det låter dig också fånga din egen inre värld verbalt.

Din fantasi har en roll i empati

Fantasin låter dig inte bara förstå vad någon annan säger till dig, den låter dig också uppleva det. Empati låter dig sätta dig själv i andra människors sits, förstå deras känslor och motivation och föreställa dig hur det känns att vara i deras skor.

För att känna empati måste du fly din egen personliga föreställning och ta dig till en annan persons känslomässiga verklighet. Utan fantasi skulle du vara begränsad till dina synpunkter och känslomässig koppling skulle inte vara möjlig.

Liten flicka klädd som en superhjälte

Drömmar och minnen

En av de mest intressanta aspekterna av det mänskliga sinnet är att varje gång det minns något så omvandlas det. Ditt sinne är inte en bandspelare, dina minnen är inte helt objektiva, de är genomsyrade av känslor och tolkningar. Att minnas är att återkalla, föreställa sig det förflutna, och genom att göra det integrerar du lärandet och känslorna du besitter i just det ögonblicket.

Å andra sidan är drömmar en av de mest omfattande manifestationerna av fantasin. När du drömmer förflyttar du dig till en värld som bara existerar i din fantasi, även om detta inte är en medvetet styrd process. Utan fantasi skulle den fantasifulla och spektakulära symbolvärlden som du utvecklar i dina drömmar inte existera.

Kreativitet och innovation

Den väsentliga delen av kreativitet är förmågan att föreställa sig något som ännu inte existerar och ge det liv genom geniala kombinationer. Kreativitet låter dig förnya dig själv, drömma bortom det som existerar och förverkliga det. Det är fantasin som får samhällen att avancera och utvecklas. I själva verket skulle vi utan fantasi förbli fast i det kända eftersom vi inte skulle kunna visualisera något som var annorlunda och förbättrat.

Det är sant att vissa människor är naturligt mer kreativa än andra. Men alla har en fantasi. Samtidigt är det en funktion som vi behöver underhålla och utveckla. Att fantisera och skapa hjälper dig att göra dina attityder mer flexibla och det fungerar också som en renande handling. Det är därför du bör jobba med din mest fantasifulla sida.

Pojke leker med en lastbil

Förhållandet mellan din fantasi och uppfattningsförmåga

Det kan verka som att det att uppfatta och föreställa sig är helt oberoende och till och med motstridiga begrepp. Det har dock bevisats att på en neurofysiologisk nivå så påminner det att föreställa sig en handling om att faktiskt utföra den. Om du till exempel föreställer dig att du lyfter en vikt kommer samma områden att aktiveras som när du faktiskt gör det. Därför är det att fantisera ännu ett sätt att experimentera och uppleva.

Fantasi är nära relaterat till viktiga mentala processer och verkligen inte någon sekundär eller irrelevant egenskap. Det är därför det är viktigt att bevara och förstärka sin fantasi. Faktum är att det är den egenskap som kan få dig att lära av det förflutna, förstå nuet och skapa framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Artola, T., Barraca, J., Mosteiro, P., Ancillo, I., Poveda, B., & Sánchez, N. (2012). Prueba de imaginación creativa para adultos. Madrid: TEA Ediciones.
  • Egan, K. (1999). Fantasía e imaginación, su poder en la enseñanza primaria: una alternativa a la enseñanza y el aprendizaje en la educación infantil y primaria (Vol. 30). Ediciones Morata.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.