Den magiska effekten läsning har på vår hjärna

Den magiska effekten läsning har på vår hjärna
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När vi läser romaner, berättelser och uppsatser föreställer vi oss situationer, scenarier och karaktärer. När vi vänder blad efter blad skapar vi mentala bilder av ansikten, kläder, landskap, utrymmen och avstånd. Och det är där den magiska effekten läsning har på vår hjärna tar sin början.

Att läsa, som en aktivitet, är det perfekta tillfället att koppla av och ta det lugnt tillsammans med vår interna dialog. Läsningen stoppar tveksamheterna, anklagelserna och de illavarslande tankarna om alla problem som vi inte kan lösa. Läsandet aktiverar flera olika områden i vår hjärna.

Språk i höger hjärnhalva

Neurologen Guillermo Garcia Ribas hävdar att det finns två aspekter som läsning tränar och underlättar: avkodning av språk och symboliskt tänkande. Alex Huth är också en del av teamet som har kartlagt hjärnans semantiska system. Överraskande upptäckte han att språket inte är begränsat till den vänstra hjärnhalvan, så som man tidigare har trott. Det verkar mer exakt som att det är produktionen av språk som tillhör detta område. Emellertid verkar mycket av språkförståelsen förekomma i den högra halvan.

Det finns en koppling mellan tolkningsområden för symboler (ord) och andra områden.

-G. Ribas-

En glad hjärna glidflyger under en bok

Läsningen aktiverar vår mentala GPS

Neuroforskaren Aidan J. Homer hävdar att representationen av mentala bilder påverkar det kortikala och subkortikala nervsystemet. Det aktiverar också ett nätverk av rutnätsceller, eller rutnätsneuroner, i hjärnbarken. Dessa rutnätsceller är ansvariga för rumslig lokalisering. Det vill säga de får hjärnan att förstå sin spatiala position.

De aktiveras genom de mentala bilder som skapas när man läser en beskrivning av karaktärer i en miljö. Detta händer också när vi föreställer oss själva vara på ett ställe. De blir aktiverade på samma sätt som de skulle bli vid visuell eller auditiv stimuli.

Dessa rutneuroner visar en stark reglering av thetavågor. Det är elektriska impulser med lång amplitud relaterade till omorganisationen av hjärnstrukturen. Dessa är även lågfrekventa vågor. Därför tror vissa att de underlättar åtkomst till omedvetet innehåll.

Thetavågor är karakteristiska under sömnfas 1 och 2 hos vuxna. Barn tillbringar emellertid sin vakna tid i thetavågstillstånd under sina första år av livet. När detta inträffar under vakenhet hos vuxna, inträffar något liknande det medvetande som uppnås efter träning i meditation eller hypnos.

Det vill säga att effekten av läsning på vår hjärna är bland annat att det underlättar det medvetandetillstånd som ger tillgång till det omedvetna eller undermedvetna. Samtidigt sker där en omorganisation av hjärnstrukturer och nervnätverk.

Speglar att titta på

Robert Harris vid Emory University genomförde en magnetröntgen på en grupp människor under det antal dagar det tog dem att läsa en roman. Studien gav en del fantastiska resultat.

Karaktärernas rörelser i boken aktiverade olika hjärnområden hos läsarna. De aktiverade områdena var de som skulle ha aktiverats om de utfört rörelserna själva. Dessutom hittades en viktig förstärkning i neuronanslutningarna i centralfåran. Detta område är kopplat till kroppsliga sensationer och empati.

Bokläsning med kaffe

Lämnar ett avtryck i hjärnan

Robert Harris experiment gav säkerställda resultat. Forskarna upptäckte ett neuronalt avtryck som läsaren av en roman hade kvar i dagar efter att ha avslutat sin bok. De genomförde magnetröntgen på samma deltagare dagar efter att de hade avslutat läsningen. Forskarna fann att den ökade kopplingen från under läsperioden bibehölls i flera dagar senare, trots att personen inte längre läste boken.

De kallade detta för ”aktivitetsskugga”. Kroppen lever fortfarande med effekterna av böcker fem dagar efter att ha slutfört dem. Det verkar till och med som att våra kroppar kan behålla avtrycket ännu längre om vi gillat boken väldigt mycket.

Denna ”aktivitetsskugga” som kommer från läsningen i vår hjärna kan förklara varför böcker är så magiska. Det är samma magi som gör att karaktärer och berättelser kan hålla sig kvar i oss ​​även efter att vi har läst klart en bok.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.