Empati och onkologi: en viktig koppling

Empati och onkologi: en viktig koppling
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Empatiska onkologer är nyckeln til holistisk, patientcentrerad vård. Det finns viktiga element som kan hjälpa en patient att tackla sjukdomen, utöver de olika behandlingarna. Idag talar vi om empati och onkologi.

Några av dessa är lätt åtkomst till läkare, förståelse och rätt socio-emotionell fokus.

Att få en cancerdiagnos kan vara förödande. Det är dock viktigt att patienterna kommer ihåg att cancer bara är en sjukdom – det är inte slutet. Istället är det starten på en lång resa.

Den markerar början på något som kommer kräva att patienter, familjer och vårdgivare ger det bästa av sig själva.

“När du har tacklat cancer verkar allt annat ganska enkelt.”

-David H. Koch-

Denna resa antyder två saker: att klara av behandlingar och att använda psykologiska såväl som emotionella strategier för att hantera den dagliga verkligheten.

Under processen kommer relationen mellan patient och läkare vara vital och av hög prioritet. Patienter behöver läkare som gör sitt yttersta.

När det kommer till empati och onkologi så är det en extremt viktig kombination. Det är det starka band som knyts mellan läkaren och patienten. Om läkaren saknar empati så kommer patienten behandlas med kyla.

Dessa attityder och beteenden kan givetvis ha en väldigt negativ påverkan på patienten. Denne är trots allt fast i denna situation.

Empati är viktigt inom onkologi

Kommunikation inom onkologi

Läkare är fantastiska människor. Vi hyllar deras arbete och hängivelse till patienterna. Vi vet dock att alla länder inte har samma tur i dessa frågor. Alla stater har inte upprättat bra hälsosystem eller protokoll.

Som exempel finns det vissa färdigheter i Spanien som läkare använt i åratal. Kommunikation och psyko-emotionella färdigheter är vanliga där, men relativt nya i USA.

Det finns givetvis undantag, och allt beror på skickligheten hos varje individuell läkare. Men det var inte förrän 2016 som man började forska om ämnet.

Målet är att para ihop empati och onkologi genom att träna onkologerna i kommunikation. Medicinska tekniker är inte de enda som är viktiga att lära ut.

Kommunikationsfärdigheter och emotionell psykologi är inte medfödda aspekter; experter måste träna läkare i dessa färdigheter. De måste få bra, specialiserad utbildning om de ska jobba med onkologi.

Sköterska kramar patient

Viktiga färdigheter för kommunikation inom onkologi

Kommunikation betyder så mycket mer än att bara vara en bra lyssnareDet innebär att man vet hur man ska svara på och förstå behoven hos patienten.

Det innebär även att man använder rätt resurser och strategier för varje individuell patient. Allt ovan detta kommer försäkra holistisk, högkvalitativ patientvård som går lite längre än bara cellgifter och kirurgi.

Här kommer tre nyckelfärdigheter.

Hur man ställer frågor

Läkare vet att de måste ge dåliga nyheter på regelbunden basis. De måste diagnostisera cancer, informera patienter om kirurgi och meddela att en behandling inte fungerar eller att sjukdomen blivit värre.

Det är inte lätt, och det är just därför läkare måste vara väl utbildade i denna typ av kommunikation.

Å andra sidan räcker det inte alltid att bara dela med sig av information. Läkare måste även veta hur man ställer rätt frågor. De måste se till att patienten förstår informationen.

Det är även en chans att se hur patienten reagerar och vad denne har för behov. Med rätt frågor kan läkaren ta reda på om patienten behöver kompletterande behandling (såsom psykologisk uppmärksamhet).

Empati

Läkare, sjuksköterskor, assistenter, etc… Alla medicinska arbetare, och framförallt de som arbetar med onkologi, vet att empati är nyckeln.

Patienter och familjer kan vara stressade, rädda, defensiva och till och med arga. De anställda måste veta hur man hanterar alla dessa känslor.

Modeller för delat beslutsfattande (SDM)

Modeller för delat beslutsfattande är grundläggande för onkologi och patientvård.

Dessa modeller involverar patienterna så mycket som möjligt i deras egen vård. På så sätt ser inte patienten på vårdgivarna som en ultimat auktoritet som tar alla beslut.

I dessa modeller bör patienten och familjen vara involverad i varje steg. De och läkarlaget tar besluten, och de hänger sig aktivt till att bekämpa cancern.

Du kan vara ett offer för cancer eller en överlevare av cancer. Det är ett sinnesstånd.”

-David Pelzer-

Kvinna med cancer

Kommunikation samt empati i onkologi bör vara en topprioritet för bra, patientcentrerad vård. Det är utmattande att kämpa mot cancer, och inget patienten kan göra på egen hand.

Familj och socialt stöd är vitalt. Det samt högkvalitativ vård är en kraftfull källa för hopp och motivation.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.