8 psykologiska strategier för att hantera misslyckanden

8 psykologiska strategier för att hantera misslyckanden
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2019

Att hantera misslyckanden och de känslor som uppstår i sådana situationer efter att våra handlingar inte uppnådde de resultat som vi ville få är något man behöver göra ofta.

Då vi tar oss an ett nytt projekt, oavsett om det är ekonomiskt, akademiskt eller personligt, så kommer alltid samma fråga att komma upp: tänk om jag misslyckas?

Det finns inte någon fråga som gör en mer rädd och som är lika viktig för oss som att lyckas. Har du någonsin försökt hitta en bra strategi för att resa dig upp då du faller? För detta är ofta nyckeln till framgång…

Att kunna komma över felsteg, problem, frustrationer och även stress kan innebära skillnaden mellan att lyckas och att hamna i en avgrund som är svår att klättra upp från.

För att göra det så behöver vi inte bara jobba med våra mål, utan även veta hur man hanterar misslyckanden.

Vad menar vi med framgång?

Framgång beror på varje situation och varje person. Vår framgång har mest att göra med pengar och arbete – att få hög lön från ett bra jobb.

Men framgång kan också uppstå inom många andra områden av våra liv. Sociala aspekter som kvaliteten på våra relationer, att hitta en partner som kompletterar en, etc.

Man får inte alltid vad man vill. Genom att veta hur man hanterar dessa situationer så kommer man att klara av dem bättre, och även använda dem för att bli starkare.

Kvinna som står framför stad.

Vad menar vi med att hantera?

Att hantera något innebär att man har ett antal tankar och kognitiva processer som styr ens beteende på så sätt att man lyckas lösa problemet.

Man förändrar kontinuerligt det sätt som man går framåt på beroende på de resurser som man har tillgängliga eller de krav som omgivningen genererar.

Vad är då hanteringsmekanismer? Du kanske tror att de är specifika och planerade processer. Alla de svar som vi har gällande något som har hänt (bra eller dåligt) kommer aktivera en hanteringsmekanism.

Att gråta efter ett uppbrott är exempelvis en typ av hanteringsmekanism och ett sätt att hantera misslyckanden.

Att gå ut och festa med vänner, att gå till gymmet för att “koppla bort” eller att titta på några filmer som man tycker om. Alla dessa sätt är olika men samtidigt lika bra för att hantera våra dåliga känslor.

Generella hanteringsstrategier för att hantera misslyckanden

Låt oss titta på två typer av hanteringsstrategier:

  • Problemlösningsstrategier: dessa fokuserar på att förändra problemet. Problemet orsakade de dåliga känslorna, så genom att förändra det så kommer vi även förändra situationen.
  • Emotionella regleringsstrategier: anpassning av våra emotionella svar till problemet. Detta är en mekanism för självkontroll. Vi anpassar lösningen till problemet.

“Om planen inte fungerar ska du ändra på planen, aldrig på målet”
-Anonym-

Det är inte alla strategier som lyckas lösa en konflikt på ett bra sätt. Man kan svara på ett visst sätt vid varje tillfälle, men de emotionella konsekvenser som kommer sedan kanske inte hjälper med att hantera ditt misslyckande.

De kan istället försämra situationen. Om man exempelvis svarar med att skrika (emotionell reglering) på någon som har sårat oss så kommer situationen att fortsätta.

Man som funderar.

Hur man hanterar misslyckande

Lazarus och Folkman är ledande inom hur vi hanterar misslyckanden och motgångar. De utvärderade och klassificerade de tankar och handlingar som hjälper oss att hantera problem och stress i våra liv.

Det finns totalt åtta strategier som omfattar både problemlösning och emotionell reglering. Varje strategi omfattar ett antal beteenden och tankeprocesser.

Detta är former som innefattar olika metoder som människor har för att lösa problem. Lazarus och Folkman samlade in denna data genom den berömda undersökningen “Ways of Coping”.

Strategier för att hantera misslyckanden

  • Konfrontation: en person återvänder till verkligheten och försöker modifiera den. Personen försöker ändra på det som gått fel innan så han provar igen. Ibland för denna strategi med sig stora risker eftersom det innebär att personen måste investera fler resurser, oavsett om det gällde att få en ny möjlighet eller se till att det lyckas nästa gång.
  • Distans: motsatsen till konfrontation. I detta fall försöker en person distansera sig från det som har hänt; speciellt när det gäller ansvar. Personen försöker minimera sin roll i det som hände.
  • Självkontroll: en person fokuserar sig på att reglera sina känslor. Detta innebär inte att personen inte gör något, utan att han skrider till handling mentalt.
  • Socialt stöd: denna strategi baseras på att man hittar närliggande stöd. Genom att uttrycka våra känslor så kommer vi ibland att kunna fokusera bättre på problemet.
  • Ta ansvar: förstå rollen som varje person har spelat gällande händelsens utveckling. Acceptera faktumet att man själv har ett visst ansvar. Fokus på problemlösning gällande en själv.
  • Undvikande eller flykt: man fantiserar om möjliga lösningar som man bör utföra, men man omsätter inte något i praktiken. Andra strategier inom denna grupp kan vara mer aktiva, men de faller också inom undvikande-kategorin: äta, dricka, röka, etc.
  • Planering: tänka på och utveckla möjliga strategier för att lösa problemen som konfrontationsmetod. Planeringen kan också innebära att man ritar en tankekarta för att försöka minska de negativa effekterna av misslyckandet.
  • Positiv omvärdering: att notera positiva aspekter som kommer från misslyckandet; med andra ord att se saker från den ljusa sidan.

Ett misslyckande är en möjlighet

Livet är en pågående lärdom. Det är inte alltid som saker går som vi vill, vilket gör att man kan känna frustration.

Detta är helt normalt, och det är när vi använder våra mentala resurser för att hantera misslyckandet som vi utvecklas som människor.

att hantera misslyckanden på livets räls

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.