Förverkliga dina önskningar utan begränsningar

Förverkliga dina önskningar utan begränsningar
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 21 september, 2023

Det är inte lätt att förverkliga sina önskningar utan begränsningar. Livet lägger konstant fram utmaningar för oss, och vi måste besluta vilka vi ska ignorera och vilka vi ska tackla. Men vid vissa tillfällen genomgår vi extrema situationer. Dessa situationer sätter oss på prov och visar oss i många fall att vi är starkare än vi trott.

Andra gånger förverkligas våra önskningar aldrig, och vi vet inte varför. I denna artikel ska vi försöka ta reda på några av anledningarna till detta. Om du läser vidare kommer du upptäcka varifrån dessa oförklarliga begränsningar kommer och varför de hindrar oss från att få vad vi vill ha.

“Våra önskningar avskyr och överger vad vi har för att springa efter vad vi inte vill ha.”

Michel de Montaigne

Att tillfredsställa våra önskningar

Först och främst måste vi inse att våra önskningar kommer som ett resultat av att vi vill få något vi inte har. Ibland är detta det enkla faktum att vi vill att något ska vara på ett visst sätt, eller vid en annan tidpunkt i vårt liv. Vidare känner vi på något sätt att saken ifråga saknas i våra liv och att vi behöver den, trots begränsningarna.

Att fylla detta tomrum är att utöva någon form av metod eller strategi. Om vi lyckas är allt bra. Problemet uppstår när vi märker att vi inte direkt fick vad vi ville. Vad vi trodde vi ville ha så mycket var egentligen inte vad vi ville ha.

Detta resultat är lika frustrerande som när vi jobbar väldigt hårt för att nå ett personligt mål, men inte når det. Ibland uppfyller vi faktiskt aldrig önskningarna vi kämpar som mest för. Hur mycket vi än använder de resurser vi har tillgång till så kan vi bara inte gå framåt. Våra mål verkar ständigt vara strax bortom vår räckvidd.

Det är som om verkligheten insisterar på att vi ska gå i motsatt riktning till den som vår intuition och vårt logiska tänkande anger. Hur mycket vi än söker så tycks vi aldrig nå målet ifråga. Så vad är det som sker i bakgrunden? Vad är det ouppnåeliga hindret som innebär att vi inte kan komma över våra begränsningar? Detta är mysteriet när du försöker förverkliga dina önskningar.

Budskap som sänker vår förmåga att förverkliga våra önskningar

Väldigt ofta är vi inte säkra på vad vi verkligen vill ha. Vi låter inte bara oss själva bli influerade av kollektivistiska önskningar som tar sig uttryck i till exempel reklam, utan även av kommentarer från vänner och familj. Sanningen är att även om dessa kommentarer gjordes med de bästa av avsikter, kanske de inte reflekterar vårt sanna behov. Vi måste alltså veta vilka vi bör ta till oss för att förverkliga våra egna önskningar.

Lokalisera dina begränsningar

Familjen är ofta ett löpande band av förväntningar. Från ögonblicket vi föds skapas en typ av “ideal” för oss. Om vi är de äldsta i hushållet så har vi våra ansvar. Om vi är de yngsta så måste vi hålla oss inom ramarna. Och så vidare, med olika aspekter, såsom kön och utseende. Livsödena familjen genomlever när vi kommer till världen kommer även påverka våra liv till stor del.

När det kommer till kritan är vi resultatet av andra personers önskningar. Det var en önskan som gjorde våra liv möjliga. Till viss grad var vi önskade eftersom vi annars troligen inte hade kommit till världen. Och om samma önskan inte hade fortsatt så hade vi heller inte överlevt de första åren.

Den önskan som tagit oss till världen är dock inte alltid en tydlig eller hälsosam sådan. Oavsett har vi i början av livet inget annat val än att böja oss för andra människors önskningar. En del av processen med att växa upp är att frigöra oss själva från detta och förstå den önskan som gjorde våra liv möjliga. Vi måste även definiera i vilken utsträckning dessa förväntningar stämmer överens med våra personliga ideal och begränsningar.

Att göra och inte göra

Vi lever i en värld där det verkar som om alla är kapabla att utfärda ett expertutlåtande om vad våra önskningar bör vara. Givetvis beror detta i hög utsträckning på var vi lever och i vilken omgivning vi växte upp i. Det bra och det dåliga, vad vi bör önska och inte, beslutas i viss utsträckning innan vi ens är födda.

Ta av ögonbindeln för att förverkliga dina önskningar

Under barndomen skrivs en serie rätt och fel in i våra liv. Vissa av dem är tydliga. De säger hur du “borde” vara. De belönar dig när du anpassar ditt liv till deras standarder och bestraffar dig om du inte gör det. På så sätt kommer du lära dig vissa beteendemönster som till slut blir en vana. Utöver denna repertoar av direkta befallningar finns det även en uppsättning maskerade befallningar som är svårare att få grepp om.

Undermedvetna befallningar

Tänk dig en mamma som tröstar sin son som känner sig ledsen. Du ser dem, och utan att hon säger något till dig så känner du att du är skyldig henne något. Kanske förväntar hon sig att du ska trösta dem och befria henne från hennes frustration, ensamhet och smärta. Kanske är det vad hon försöker förmedla till dig. Och utan att inse det antar du hennes förväntningar som en undermedveten befallning i ditt liv.

På liknande sätt är det troligt att de som har en mamma som denna även kommer uppleva svårigheter i att definiera och uppfylla sina egna önskningar. De kommer känna att de sårar sin mammas känslor genom att söka egen självständighet. Eller att de förråder henne om de är lyckliga. Men eftersom allt detta sker undermedvetet är de förmodligen inte medvetna om det. Denna känsla reflekteras bara ofta i hur de underminerar sig själva, tvekar och lever ett liv utan mål.

Att eliminera våra begränsningar för att förverkliga våra önskningar

Om du känner att du inte kan definiera vad dina önskningar är så är det troligt att en av dessa undermedvetna befallningar är verksam. Samma sak gäller om du har en tydligt definierad önskan men inte lyckas uppfylla den oavsett hur mycket du försöker.

Ansikte med blommor

Nyckeln till att förstå vad som sker kan ligga i barndomen och i önskningarna hos personerna omkring dig. Du kanske kan identifiera några av de förväntningar som togs fram för dig. Du kanske har kunnat avfärda dem medvetet och separera dig själv från dem.

För att förverkliga dina medvetna önskningar och eliminera de undermedvetna begränsningar som andra människor tvingar på dig, måste du först identifiera de dolda krafterna i ditt liv. För att göra det måste du genomgå en självundersökning. Därmed kommer terapeutisk hjälp kunna bli en god allierad i dessa situationer. Detta är ett väldigt framgångsrikt sätt att låta dig lokalisera dina begränsningar. Du kan därefter bli helt medveten om dem och begränsa deras makt i ditt liv, vilket låter dig förverkliga dina önskningar.

Bilder från Ammy Judd och F. Infante.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.