Ibland behöver vi bara höra "vad bra du är"

Ibland behöver vi bara höra "vad bra du är"
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Vad bra du är. Det spelar ingen roll vad folk säger eller tänker. Oroa dig inte över vad folk tycker om besluten du har tagit och vad du lämnat bakom dig.

Du har ditt eget sätt att göra saker, din egen stil, passion och karisma. Allt kommer bli bra. Även om du ibland har tvivel ska du förstå att livet är en process. Så länge du är säker på vem du är kommer du ha frid.

Ofta behöver (och vill) vi bara höra någon säga “vad bra du är” till oss. Att behöva det betyder inte att vi är beroende av andra för validering. Det innebär inte heller att vi tvivlar på oss själva.

Men  ibland är erkännande och positiv uppmuntran i rätt ögonblick som en fantastisk emotionell boost. Det är en frisk fläkt för vår anda.

Tänk på barn. Frasen “vad bra du är” är så viktig för dem att få höra. En komplimang är mer än bara positiv uppmuntran eller ren psykologisk träning.

Det är ett sätt att uppmuntra barnen att fortsätta framåt och fortsätta försöka, vilket höjer deras självkänsla, självförtroende och känsla av säkerhet. Har du samtidigt märkt hur dessa ord fokuserar på processen, inte resultaten?

“Om du behöver en hand ska du komma ihåg att jag har två.”

Augustinus av Hippo

Precis som under barndomen behöver vuxna positiv uppmuntran också. Ibland behöver vi känna oss erkända och stödda. Föräldrar behöver det till exempel eftersom de har det komplexa, alldagliga jobbet att uppfostra sina barn. Vi behöver det när vi beslutar oss för att förändra våra liv.

Vi uppskattar när någon i vår sociala cirkel säger att vi tagit rätt beslut, ett modigt beslut

Modiga beslut

Olika typer av emotionellt stöd vi kan finna varje dag

De flesta av oss sätter på oss vuxenskorna nu. De passar perfekt och vi känner oss lättare än någonsin. Sulorna är dock slitna från resan, stenarna och pölarna vi navigerat över.

Men trots det har vi fortfarande många upplevelser kvar att genomleva, och det finns en sak som påverkar oss på så många sätt. Vi talar om stödet, tanken och närheten vi får från våra närstående. Visst kanske vi säger att “det påverkar inte oss”.

Kanske tror vi att vi nått en punkt i vår personliga tillväxt där negativa saker folk säger till oss är som stillastående luft i ett rum utan ventilation. Vi öppnar bara fönstret, släpper ut den och sedan kan vi andas igen.

Men hur mycket vi än vill intala oss att vi är immuna, är så inte fallet. Våra föräldrar och syskon kan säga saker som gör ont. Vi bryr oss om kommentarerna från våra vänner och partners.

Det är därför det kan vara så kraftfullt att höra “vad bra du är”. Det bekräftar att relationen är stark. Låt oss ta en närmre titt…

Starkare relationer

Personer som hjälper, personer som möjliggör och personer som hindrar

Niall Bolger är en forskare vid psykologiavdelningen på Columbia University. Han specialiserar sig på forskning om personliga relationer och deras påverkan på psykologiskt välmående.

I en av sina rapporter visade han att sättet som personerna i våra närmsta sociala cirklar tillhandahåller stöd eller hjälper kan vara uppdelat i tre kategorier:

  • Personer som möjliggör. Vi bör vara tydliga med att den som “möjliggör” inte stödjer. En möjliggörare säger åt oss att göra saker enligt hans önskningar, övertygelser eller värderingar. Det kan vara en vän, familjemedlem eller partner. Istället för att förstå vårt perspektiv, våra önskningar och våra val väljer han att “möjliggöra oss” att passa in i hans värld.
  • Personer som hindrar. En annan typ av interaktion och band är personen som hävdar att hon har vårt intresse i åtanke, men även ägnar sig åt beteenden som kommer i vår väg. Denna typ av person använder uttryck som “vad bra du är, men kom ihåg att du misslyckades tidigare, så det är troligt att du gör det igen” eller “tro mig, jag säger bara att du ska göra slut med honom för att jag älskar och uppskattar dig…”.
  • Personer som hjälper. Dr Bolger, som ledde denna studie, identifierade en tredje relation som han anser vara den viktigaste av alla. Det rör sig om personer som inte bara kan säga exakt rätt sak när vi behöver det som mest, utan även tillhandahålla “osynligt stöd”. Med andra ord behöver inte personen vara fysiskt nära för att vi ska veta att vi kan lita på dennes stöd, intresse och tillgivenhet.

Det bästa stödet kommer från de som låter oss vara och projicerar en känsla av säkerhet och konstant uppmuntran.

Tänk på vad bra du är

Vad bra du är som…

Vi vet att verbal och emotionell uppmuntran från närstående är användbart i många situationer. Den hjälper oss att gå framåt, att fortsätta.

Men vi får inte glömma att vi måste uppmuntra oss själva, validera oss själva, motivera oss själva och stödja oss själva emotionellt också. Endast då kan vi finna energin vi behöver för att tackla varje dag.

Det kan hjälpa att reflektera över dessa fraser och internalisera dem:

  • Vad bra du är som lever i harmoni med ditt sanna jag, dina värderingar och dina behov. Det spelar ingen roll om du genomgått svåra tider. Det är priset du betalar för att vara sann mot dig själv.
  • Vad bra du är som varje dag gör något nytt och berikande. Varje dag är en liten seger.
  • Vad bra du är som lämnat skadliga saker, personer och energi bakom dig. Du lämnade dem bakom dig eftersom de inte bidrog till din balans eller glädje.
  • Vad bra du är, för det är en djärv handling att leva. Du sätter dig själv i rörelse, du stannar inte. Lycka är en process och du är på rätt väg, vilket är vägen du valt.

Låt oss börja utöva och fokusera på dessa typer av positiva tankar. Vid dagens slut kostar det inget och du kommer få mycket i utbyte.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.