5 fraser som kan förändra ditt liv

5 fraser som kan förändra ditt liv
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Ines Gómez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Ord är kraftfullare än vad vi tror. Tack vare dem känner vi känslor och en ändlös längtan. De kan få oss att skratta högt eller gråta bittert. De formar fraser som kan förändra ditt liv och ge dig ett nytt syfte.

Det finns fraser som avslutar krig, andra som startar dem. Många fraser bestämmer ödet hos en person som sjunker ner i dyn. De uppmuntrar dem till att ge sitt allt. Dessa fraser är de som blir världens motorer.

De fraser som kan förändra ditt liv är de som främjar mod och ärlighet. De får dig att ge det bästa av dig själv, och att komma ihåg vem du är och vem du vill bli. De kan verka tråkiga till en början, men de innehåller fundamentala värderingar för den mänskliga utvecklingen.

5 fraser som kan förändra ditt liv

“Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan din tillåtelse”

Denna ironiska men ändå sanna fras myntades av den amerikanske politikern och författaren Eleanor Roosevelt. Som hon själv sade har ingen makten att få dig att känna dig underlägsen, om du inte ger den åt dem.

Låt dig inte tryckas ner av någon. Ingen har rätt att förödmjuka andra, och den som gör det visar väldigt lite uppfostran och respekt för andra. Om du inte låter sårande kommentarer påverka dig kommer de tappa all sin kraft.

Kvinna med hatt

“Att vara ensam är inte lika dåligt som att vara med någon som får dig att känna dig ensam”

Robin Williams myntade denna ledsna utsaga. Vi lever i ett samhälle som säger till oss att det är ett tecken på svaghet att inte ha en partner. Vi har fått höra att vi måste vara med någon annan för att känna oss fulländade. Detta är helt fel.

Vi måste lära oss att vara ensamma, för det kommer hjälpa oss att undvika emotionellt beroende och dess skadliga konsekvenser. Att vara med någon måste vara ett val, aldrig en nödvändighet.

“Att göra misstag är att lära sig” – denna insikt kan förändra ditt liv

Många personer kan inte acceptera sina misstag. De tror att det är fel att vara svag, då det i själva verket är vist. Småbarn behöver ramla om och om igen tills de lär sig att gå. Detsamma gäller för vuxna. Ett misstag är en möjlighet.

Om du aldrig har begått ett misstag så är det för att du aldrig har försökt. För att kunna avancera framåt är det viktigt att man lära sig att falla och att man accepterar misslyckanden.

“Dåtidens misstag är framtidens visdom och framgång.”
-Dale Turner-

“Att älska dig själv är början på en evig kärlek”

Älska dig själv. Älska dig själv som du hade älskat ditt livs kärlek, för i slutändan så är detta vad du är. Oscar Wilde myntade denna fjärde fras. Han ansåg att det var nödvändigt att behandla varandra med respekt och förståelse. Ta hand om din kropp och dig själv och låt ingen säga till dig att du är värdelös.

Att älska dig själv innebär att du tar bort de vanor och personer som bara gör dig illa. Du måste se till att du själv mår bra. Kasta bort det som får dig att inte känna dig bra.

Kvinna vid äng

“Om du inte har fiender så innebär det att du aldrig har kämpat för något”

Winston Churchill visste att vissa beslut kunde ge honom många fiender. Han valde dock ändå att handla i enlighet med sina principer eftersom han ansåg att det var rätt sak att göra.

Kämpa för det du anser vara nödvändigt. Det kommer finnas personer som uppmuntrar dig och andra som inte kommer hålla med dig. Respektera de senare, men låt dem inte påverka ditt syfte om du anser det vara rätt.

Det fundamentala som dessa fraser betonar är självkänsla. Älska dig själv och respektera dig själv. Kämpa för det som gör dig lycklig och låt inte andra ta beslut åt dig. Kampen för lycka är inte utan misslyckanden, men det viktiga är att fortsätta framåt för att förändra ditt liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.