Ödet är visdomen att veta hur man väljer

Ödet är visdomen att veta hur man väljer

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Tror du på ödet? Tror du att det finns en fastlagd väg för var och en av oss? Ibland tror man att livet redan är utstakat och att man inte kan göra någonting för att ändra det. Inget är dock längre från sanningen. Ödet är inte något som redan är bestämt; du har det sista ordet!

“Vilket liv som helst, oavsett hur långt och komplicerat det kan vara, består egentligen av ett enda ögonblick – ögonblicket då man vet vem man är.”

-Jorge Luis Borges-

Jag är ansvarig för det liv jag har valt

Som människor har vi ibland svårt att ta ansvar för något vi inte tycker om eller inte vill ha. Vi skyller på ödet. Men valde någon det livet åt dig? Är det verkligen ödets fel? Nej, det liv som du lever är ditt eget. Du har valt det själv.

Ingen har ett förutspått liv som de måste leva. Varje omständighet som gör dig extremt olycklig kan ändras! Problemet är att vi förblindar oss själva genom att se den negativa sidan av varje situation, samtidigt som vi vill avsluta något vi inte känner att vi är hängivna åt.

Kvinna

Föreställ dig att du inte är lycklig med den situation som du går igenom nu i livet. Vad är det som hindrar dig från att ändra på detta? Finns det verkligen gränser eller är det du själv som har satt dessa? Försöker du verkligen att lösa situationen eller går du bara med strömmen?

“Den som kan ändra sina tankar kan ändra sitt öde.”

-Stephen Crane-

Alla dessa begränsningar existerar mer i sinnet än i verkligheten. Med andra ord begränsar vi oss själva genom att inte göra det som krävs för att bryta ner dessa begränsningar. För vi kan faktiskt bryta ner dem. Det finns ingen begränsning som kan stå emot dig om du inte vill det. Ditt sinne är kraftfullt. Om du vill uppnå något så kan du göra det.

Ta risken att leva

“Att leva” är något som vi säger är väldigt lätt, för vi kan alla leva. Men är det enkelt? Sanningen är att det inte är det, och det står klart när vi inte tar den risk som det innebär att leva. Varför kallar vi det en risk? För att det är svårt, för att livet inte bara är en rak väg; det har konstanta upp- och nedgångar.

När du tar din egen risk att leva så kommer du att veta att du väljer det liv som du vill ha. Du kommer att veta att det inte finns något öde som tvingar dig att fortsätta leva ett liv som du inte vill ha. Detta är ett väldigt bekvämt sätt att se på problem: “Jag har inget ansvar för att förändra mig och jag får bara vänja mig vid detta.”

Löv

Det spelar ingen roll om du är ung, medelålders eller senior. Vid varje steg av livet kommer du att hitta problem, smärtor, förlust… När du möter allt detta så kommer du att kunna överbrygga det eftersom du har styrkan och förmågan. Men döm inte ödet. Att leva har vissa konsekvenser och dessa är bara några av dem.

“Ödet kan föra dig till en plats där du måste välja, men det är du själv som väljer.”

Det är även viktigt att man tar risker i livet för att förändra en situation som man inte tycker om. Att gå utanför sin komfortzon och välja att ändra något i situationen är svårt! Och det är en risk eftersom du vet inte om det kommer att gå bra eller dåligt. Är du inte redo att prova detta?

Ödet är fullt av val

Kommer du ihåg hur många gånger du har sagt att du vill gå tillbaka till något? Det där förgångna som kanske inkluderar handlingar som du inte är så väldigt stolt över. Nej, du kan inte gå tillbaka, men om du hade handlat på ett annat sätt eller valt andra alternativ så hade ditt öde ändrats.

Vårt öde är inte något som redan är utlagt; vi skapar det lite i taget. Vid varje steg av livet måste vi välja, och med varje val öppnar vi en ny väg för oss själva. Det är viktigt för oss att välja med eftertanke, men det är även viktigt att begå misstag och veta hur man väljer ett annat alternativ.

Par som följer ödet

Om vi hade fått valmöjligheten att gå tillbaka i tiden och ändra några av våra handlingar så hade även de minsta ändringarna kunnat medföra en stor förändring i vår nuvarande livssituation. Vi måste vara medvetna om hur viktiga våra val är och att vårt öde ändras på grund av dem.

“Ödet är inte vad som kommer att hända dig; det är vad du vill ska hända dig.”

När du nu vet att ödet beror på våra val, ta då risken att välja och begå misstag. Ha modet att stå upp mot livet om du inte är nöjd med riktningen det för dig i. Tro aldrig att du inte kan göra något, för du har det sista ordet.

Kommer du att förändra ditt öde?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.