Livets lärdomar

Livets lärdomar

Senaste uppdateringen: 22 december, 2016

Våra handlingar, beteenden och uppföranden har sina konsekvenser i livets cirkel.

“Alla har vi vad vi förtjänar.” Vi måste förstå detta baserat på konsekvenserna av våra handlingar.

Och vi kan tro på denna välkända och populära fras när vad vi förtjänar är positivt. Men ifrågasättande uppstår när vad vi “förtjänar” och livet ger oss är svåra omständigheter som för med sig lidande, förändring och olycka.

Så lyder allt som drabbar oss under konsekvenserna av våra handlingar?

Jag skulle våga säga att “vi har alla vad vi behöver”. Ibland behöver vi se konsekvensen av en “ondsint handling” direkt.

Och vid många tillfällen har det som drabbar oss ett inlärningssyfte. “Vi behöver lära oss.” Detta kan vara förklaringen till många av de saker som drabbar oss i livet. Saker som vi inte relaterar till tidigare “galna, inkorrekta, olämpliga eller ondsinta” handlingar. Därför “har vi alla vad vi behöver för att lära oss”.

Och under dessa omständigheter är frågan vi alltid måste ställa till oss själva:

Vad kan eller måste jag lära mig?

På så sätt kommer vi se på livet som en skola full av lärdomar. I varje stadium finns en svårighet, en omständighet som sätter oss på prov.

Och vår utmaning är att övervinna denna lärdom. Vi ska kunna gå vidare med större kunskap och vara förberedda på de lärdomar som garanterat kommer komma.

Jag ska tillägga att “vi är förberedda på vad vi måste uppleva, vi har färdigheterna och strategierna för att övervinna detta och växa med det, vi måste bara lära oss”. Detta kallas för motståndskraft.

Det vi övervinner avgör hur mycket vi kommer att njuta av och hur pass nöjda vi kommer vara med livet.

Livets lärdomar är en förståelse för livet som en skola. Här kan vi lära oss, övervinna lärdomar, undervisa andra, öka vår nivå av medvetenhet, läka och väcka den djupaste delen av vårt väsen.

Och allt detta anpassar sig till vår stund i livet. Alltid med målet att finna meningen med vårt liv, harmonin i vårt sätt att leva, hälsa, välmående, emotionell balans och lycka.

Dolores Rizo, psykolog. Onlineterapi.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.