De 6 dimensionerna av psykologiskt välmående

De 6 dimensionerna av psykologiskt välmående

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

När du tänker att en person har en “god hälsa” eller är “hälsosam” är det möjligt att du syftar på att denne är i bra fysisk form. Men konceptet hälsa inkluderar både fysisk hälsa och emotionell hälsa. Det inkluderar de här dimensionerna av psykologiskt välmående som självacceptans, sociala förmågor eller uppfattningen att man kontrollerar det som händer i ens omgivning.

WHO definierade mental hälsa som “Ett stadium av fysiskt, mentalt och socialt välmående, och inte enbart frånvaron av sjukdomar.”

Dimensionerna av psykologiskt välmående inkluderar därför en grupp av känslor som har att göra med hur vi bedömer vårt liv generellt. Det är vidare inte nödvändigtvis relaterat till upplevandet av behagliga situationer eller för att uppfylla våra personliga behov. Det refererar istället till ett set med dimensioner.

“Den som lever i harmoni med sig själv lever i harmoni med universum.”

-Marcus Aurelius-

Psykologen Carol Ryff har ägnat sitt liv åt att studera vilka faktorer eller dimensioner som bidrar till vår livskvalitet. Forskarna har utvecklat ett frågeformulär för att mäta en individs psykologiska välmående, och har tagit fram 6 kriterier som är viktiga för att uppnå självförverkligande och den individuella potentialen. De studier som denna psykolog utförde använder formuläret för emotionellt välmående och bevisar att psykologiskt välmående är relaterat till ens ålder, kön, sociala och ekonomiska status samt etnicitet (Ryff och Singer 2008).

Kvinna på äng

De 6 dimensionerna av psykologiskt välmående

De sex dimensioner som reflekteras inom psykologiskt välmående är följande:

Självacceptans

Denna dimension pratar om acceptansen av varje aspekt av en individ och av ens eget förflutna, precis som det hände.

Tänk på huruvida du accepterar din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du gör det så kommer du ha en mer positiv självbild. Kanske har du istället en låg självkänsla och kämpar med att acceptera den du är. Du har kanske därför känt dig så överväldigad att du inte ens vet var man ska börja förändra de aspekter där man faktiskt kan göra något.

Kontroll över din omgivning

Denna dimension refererar till förmågan att hantera en svår miljö och ha förmågan att anpassa sig till problematiska omständigheter.

Om du har en hög uppfattning av din kontroll över din omgivning så kommer du känna dig kapabel att påverka din miljö och hantera komplicerade situationer. Om du istället har en låg kontroll över din omgivning, enligt formuläret för psykologiskt välmående, kommer du ha större svårigheter med att komma över problem som uppstår i ditt dagliga liv.

“Livet är en resa och om du blir förälskad i den resan kommer du vara förälskad för evigt.”

-Peter Hagerty-

Positiva relationer med andra

Denna dimension mäter den förmåga som folk har att interagera med andra på ett öppet och ärligt sätt.

Om du kan ha givande relationer med andra kommer du skapa band som ger dig en bättre emotionell kvalitet. Detta implicerar att man har en större empatisk förmåga samt öppenhet mot andra. Om du har en lägre poäng på denna skala kommer du antagligen kämpa med att interagera med andra. Du kanske har svårigheter med att öppna upp dig och lita på andra, samt med att bibehålla dina relationer.

Personer som håller händer

Autonomi är en viktig del av psykologiskt välmående

Denna dimension utvärderar oberoendet hos folk i olika aspekter av deras liv. Känslan av att kunna välja och ta sina egna beslut, av att bibehålla ett personligt kriterium och personligt och emotionellt oberoende trots att andra inte håller med.

En hög nivå av autonomi implicerar att du kan använda större motståndskraft mot socialt tryck och dina egna impulser. Om du istället har en låg nivå av autonomi kan du komma att låta dig guidas av andras åsikter. Du kanske också tänker på vad andra säger eller tycker om dig och du kanske låter dig själv ledas av socialt tryck inom din sociala cirkel.

Personlig utveckling

Denna del av dimensionerna av psykologiskt välmående mäter den förmåga folk har att lära sig av sig själva och att vara öppna för nya erfarenheter och utmaningar.

Om du främjar din personliga utveckling kommer du antagligen känna att du är på en enda stor resa av lärande. Du kanske känner att du har förmågan att lära dig av det du tar in och att du har de resurser du behöver för att förbättras. Om det inte riktigt är din grej det här med personlig utveckling så kan du komma att känna att du fastnat, att du är uttråkad eller att du saknar motivation. Du kanske inte vill utveckla nya lärdomar och beteenden för personlig utveckling, eller så känner du kanske helt enkelt att du inte är kapabel att göra det.

Syfte med livet

Denna aspekt av dimensionerna av psykologiskt välmående mäter folks behov av att hitta ett syfte som kommer ge dem mening i deras liv. Folk behöver ha klara och acceptabla mål, och de behöver vara realistiska.

Om du har en hög poäng i denna dimension så innebär det att ditt liv har mening. Du har givit mening åt ditt förflutna, nuet samt din framtid. Om du istället har en låg poäng så har du inte ett klart syfte. Du kanske känner att livet saknar riktning eller så känner du dig kanske förvillad och borttappad.

Socialt stöd: den bästa grunden för vårt sociala välmående

Socialt stöd är en skyddande faktor mot olika sjukdomar. Det är väldigt viktigt hur våra sociala relationer är och hur vi upplever att de är, och det är en viktig del av dimensionerna av psykologiskt välmående.

Hur påverkar emotionell intelligens psykologiskt välmående

Folk som är emotionellt intelligenta är mer optimistiska, har högre självkänsla och har en större empatisk förmåga. Detta bidrar till förbättringen av vårt psykologiska välmående. Folk som vet hur de ska identifiera sina känslor är mer nöjda med sig själva. De känner därför en större känsla av generellt välmående.

“Om du främjar din personliga utveckling kommer du antagligen känna att du är på en enda lång resa av lärande. Du kan också komma att känna att du har förmågan att lära dig från det du tar in, och du kommer ha de nödvändiga resurserna för att fortsätta förbättras.”

Kvinna som ler

Hur kan du förbättra dimensionerna av psykologiskt välmående?

Hitta din passion

Det kan vara på jobbet eftersom det är där du spenderar den mesta av tiden, och det är bäst att du spenderar den med att göra något som motiverar dig. Men du kan även hitta något du tycker om i en hobby som får dig att känna dig fulländad. Det kan exempelvis röra sig om musik, sport eller hantverk.

Försök inte att förändra dig själv

Acceptera dig själv i de dimensioner du inte kan förändra. Att försöka att ändra på sig själv kommer skapa obehag. Du kommer förbättra ditt välmående om du ger dig själv och din egen essens en chans. Utöver detta kommer alla de positiva saker du hittar att förbättra din självkänsla eftersom du kommer förstå att det har att göra med dig. Samma sak kommer hända med de negativa saker du stöter på.

Omge dig själv med personer som har en bra energi

Positiva relationer, att vara med personer du tycker om och som fulländar dig är en viktig faktor som direkt påverkar ditt fysiska och emotionella välmående. Giftiga personer kommer reducera ditt psykologiska välmående och bidra med stress i ditt liv.

Lär dig från dina misstag

Det är inte allt i livet som kommer gå som planerat. Att veta hur man anpassar sig till sina omständigheter och hur man hanterar frustrationer är en viktig del av att leva ett lyckligare liv med färre verklighetsfrånvända förväntningar. Tänk på att ingen är perfekt. Detta är något som du helt enkelt inte kan ändra på. Det ligger alltså i dina händer att utnyttja den positiva sidan av din egen brist på perfektion.

Kvinna som ligger i gräs

Våga göra nya saker för att uppnå psykologiskt välmående

Att gå ur din komfortzon och beträda okända områden kommer hålla dig aktiv och motiverad. Oavsett din ålder så finns det alltid nya platser att besöka, folk att möta och saker att lära sig. Du kan exempelvis prova nya aktiviteter, träffa nya personer, ta nya rutter till jobbet etc.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.