Det förflutna och framtiden utgör nuet

Det förflutna och framtiden utgör nuet

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2022

Tiden är så flyktig att raden du precis läst färdigt redan har blivit det förflutna, och framtiden, alla tankar om vad som kommer härnäst i denna artikel, ligger framför dig…

Så vad finns kvar? Nuet…

Det förflutna är det som har passerat

Det förflutna är viktigt för att visa oss våra misstag och bra beslut. Att tänka på det förflutna är viktigt för att förstå nuet.

Vårt liv behöver mening och vi måste veta varifrån vi kommit för att veta vart vi ska.

Att analysera vad vi har gjort i det förflutna och göra jämförelser med vårt nu kan hjälpa oss att skapa och utveckla den handling som berättar vårt liv.

Det förflutna är borta, vad som väntar dig har ännu inte kommit, men nuet är ditt.

Svartvita foton

Utan minnen skulle vi inte vara någon. Till och med känslomässigt minne, eller minne som baseras på känslor, är fundamentalt för att förstå vilka vi är.

De negativa sidorna av detta är möjligheten att konstant leva fjättrade till negativa minnen. Vi kan falla i denna grop och analysera plågsamma minnen om och om igen, som om vi kunde förändra vad som hände och dess resultat. Dessa är tankarna som följer frågan: Vad hade hänt om…?

Det är givetvis viktigt att kasta ut den känslomässiga smärtan och obehaget som denna typ av frågor kan åsamka oss, annars kan vi bli paralyserade av både nuet och framtiden. Det förflutna baseras i vårt språk; det är historien om våra liv som vi berättar för oss själva.

Om vi har problem med detta kan ett bra sätt att söka efter verktyg som kan hjälpa oss analysera sättet vi talar till och om oss själva vara att vända oss till en psykolog.

Ju mer du tänker på och oroar dig över det förflutna, desto mindre kommer du leva i nuet.

Framtiden är summan av många ögonblick

Framtiden är det vi projicerar och förutser om vår värld. Att tänka på framtiden är fundamentalt för vårt beslutsfattande samt planeringen av våra kommande steg i livet.

Vår framtid behöver även ha mening, och vi måste mer eller mindre tydligt veta vilka våra mål är. Det är också viktigt att kunna agera i nuet.

Att planera våra strategier och etablera framtida mål motiverar oss att fortsätta utföra handlingar som inte får omedelbara resultat.

Vägen vi tar består av små steg mot vårt öde. Detta stimulerar oss att vara konsekventa och ihärdiga i processen med att uppnå något som kommer gagna oss i framtiden.

Men framtiden är även ett tveeggat svärd. Det finns många saker i livet som vi inte kan kontrollera. Att försöka kontrollera dessa saker för mycket kan göra oss till ängsliga personer som konstant söker svar i förväg.

Om vi förlorar oss själva i framtiden kommer vi segla i okända vatten.

Framtiden kräver hundratals utkast.

Att leva i nuet – inte i det förflutna och framtiden – betyder att vara här och nu

Tiden vi lever i ligger rakt framför ögonen på oss. Vi kan beröra och förändra den med våra handlingar och beslut.

Hoppar på äng medan hon minns det förflutna och blickar mot framtiden

Att leva i nuet betyder att vi lever här och nu. Det betyder att vi är hängivna till vad vi kan göra för att leva i den nuvarande rörelsen.

Allt vi gör nu, till exempel efter att ha läst denna artikel, är vårt nu. Inflytelsen från nuet är så mäktig att vi kan förändra framtiden med våra beslut, och antingen glömma bort eller ge mening åt vårt förflutna.

Nuet erbjuder oss alla möjligheter vi har, och de vi väljer.

Att förneka nuet är att vara paralyserad av rädsla för framtiden och dess påhittade konsekvenser. Det kan även betyda att vi är orörliga på grund av upplevelser i det förflutna.

Det står klart att vi måste värdera allt omkring oss, men vi bör inte låta nuet bli överdrivet influerat av det förflutna eller framtiden.

Hur många saker missar du på grund av minnen av det förflutna eller rädsla för framtiden?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.