Hur man släpper negativa minnen

Hur man släpper negativa minnen

Senaste uppdateringen: 20 april, 2024

Under livet upplever vi smärtsamma situationer eller förhållanden som vi sedan bär med oss. Vi tycks inte kunna bli av med dessa negativa minnen och de slår fast vårt beteende och sätt att leva. Dessa smärtsamma situationer kan vara allt från förlusten av en älskad till ett krossat hjärta eller ett misslyckande på jobbet.

Men om du stannar upp en sekund så kommer du inse att du upplever många vackra och nöjsamma upplevelser på daglig basis. En puss från ett barn, ett samtal från någon du inte talat med på ett tag, ditt favoritgodis, din favoritbok…

“Om det inte är upp till dig att ändra en situation som åsamkar dig smärta så kan du alltid ändra attityden du konfronterar denna smärta med.”

-Victor Frankl-

Livet flyger förbi i otroligt hastighet, och den hastigheten gör att vi glömmer viktiga, dagliga stunder. Det är bra att värdera dessa stunder och försöka komma ihåg känslan de producerade, för att kunna återuppleva dem igen när negativa minnen överraskar oss.

Bläckflaska

Hur kan vi glömma sorgliga eller negativa minnen?

Diverse forskare från universiteten i Birmingham och Cambridge publicerade en studie i mars i tidskriften Nature Neuroscience. I denna studie förklarade de hur de lyckades isolera hjärnmekanismerna med vilka vi kommer ihåg och glömmer saker.

En magnetröntgen användes för att mäta hjärnaktiviteten hos en grupp frivilliga. De ombads komma ihåg bilder som tidigare visats för dem. Genom denna teknik kunde de på neuronal nivå slå fast vilka bilder som skulle och inte skulle glömmas bort.

Dr. Michael Anderson, en av forskarna bakom studien, bekräftar detta: “Människor är vana vid att tänka på glömska som något passivt. Vår studie visar att människor är mer involverade än de tror i utformningen av vad de kommer ihåg och inte kommer ihåg. Idén att ihågkommande kan få dig att glömma något är överraskande. Detta kan berätta mer för oss om selektivt minne och till och med självbedrägeri.”

Därför är det faktiskt vi som kontrollerar vad vi kommer ihåg och glömmer. Av denna anledning uppmanar vi dig att följa dessa tre enkla steg för att kontrollera dina negativa minnen.

1. Acceptera

Vi måste vara medvetna om att vi inte kan förändra det förflutna. Men vi kan förändra nuet och framtiden. Så lev i nuet genom att acceptera ditt förflutna och lämna det bakom dig om det åsamkar dig smärta. Förbered en framtid fri från all skuld för att njuta av varje unikt ögonblick.

2. Lär dig

Hur negativa de än må vara så innehåller våra minnen alltid läxor. Reflektera över dessa läxor som ditt förflutna tillhandahåller. Du kan till och med skriva ner dem för att komma ihåg. Detta kommer hjälpa dig att relatera negativa eller sorgliga minnen med användbara läxor för framtiden.

“Ibland vinner du… ibland förlorar du.”

-Robert Kiyosaki-

3. Ge förlåtelse

Förlåt andra och framförallt dig själv. Vi har alltid nya ögonblick att uppleva, så förlåt och gå vidare. Vi begår alla misstag, och det är värdelöst att göra dig själv till martyr över dem.

Härnäst kommer tre enkla tekniker för att hjälpa dig glömma de minnen som ibland attackerar dig.

En av de enklaste och mest användbara resurserna är skrivande. Att skriva är djupt terapeutiskt. Du kan få ut alla negativa saker i ditt sinne genom att skriva om dem. Skriv på ett automatiskt sätt; allt som du kommer på. Stanna inte för att tänka och låt bokstäverna flöda på pappret. I slutänden kommer du inse att du mår bättre.

Att skriva för att släppa negativa minnen

Den argentinske psykologen Walter Riso föreslår i sin bok Manual para no morir de amor en teknik för att glömma sitt ex som kallas “Stopptekniken”. Denna består av att säga “STOPP!” högt varje gång du börjar tänka på minnen av ditt ex. Detta kommer låta dig sätta stopp för dessa tankar. De kommer bli oorganiserade och ge dig andrum. Den är inte ofelbar, men precis som Riso säger kommer den hjälpa.

Släpp negativa minnen med medveten närvaro

Avslutningsvis är en väldigt användbar teknik för att slappna av och kontrollera våra tankar, minnen och känslor något som kallas medveten närvaro. Medveten närvaro kan definieras som en meditationsteknik som består av att ha full uppmärksamhet på den nuvarande stunden. Utan att döma, med acceptans och nyfikenhet.

Å andra sidan är meditation en intellektuell övning där målet är att nå ett tillstånd av koncentration. Oavsett om det är på en tanke, ett objekt eller oss själva genom andning. Det finns olika meditationstekniker. Vissa övar dig på koncentration medan andra, såsom medveten närvaro, övar dig på full medvetenhet.

Utövandet av medveten närvaro visar oss att ett tillstånd av full uppmärksamhet och medvetenhet kan hjälpa oss att minska stress. Det kan få oss att vara mer kreativa och värdera situationer med högre objektivitet. Detta hjälper oss i sin tur att bättre njuta av vad vi gör och utöva motståndskraft mot våra känslor.

Därför ska du lämna dina negativa minnen bakom dig. Följ ditt livs väg och njut av den till fullo!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.