Vilka är farorna med blind kärlek?

Vilka är farorna med blind kärlek?

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Du känner väl till uttrycket “skönhet ligger i betraktarens ögon”? Men tänk om betraktaren är helt blind? Man kanske ser något vackert medan alla andra ser en katastrof. Tittar du genom en lins av blind kärlek?

Alla tror att kärlek är en dyrbar sak som berikar världen, vilket kan vara sant, men det finns många olika typer av kärlek, och när vi går in blint blir konsekvenserna vanligtvis inte bra. Men lita inte på mig: detta resultat kommer från vetenskapliga studier.

Vad innebär blind kärlek?

Studierna utfördes av ett lag vid University of London och visade att blind kärlek existerar och att konsekvenserna kan vara väldigt negativa.

De fann även att dessa situationer både kan inträffa i romantisk kärlek och föräldramässig kärlek. Båda producerar tydligen liknande effekter i hjärnan. I fallet med romantisk kärlek blir dock hippocampus aktiverat, vilket resulterar i högre nivåer av spänning.

Blind kärlek

Detta är den värsta delen av övertygelsen att “kärleken är blind”. Vi ska diskutera konsekvenserna av blind kärlek nedan.

Konsekvenserna av blind kärlek

Den största konsekvensen av blind kärlek kretsar kring social kritik. Våra känslor är så starka att de blockerar nästan allt annat. När du inte kan se din partners brister, när dennes snedsteg omtolkas, rättfärdigas eller helt raderas från minnet.

Om din partner sårar dig på något sätt utan att du bryr dig. När du lider av blind kärlek är du så fokuserad på den andra personen att alla negativa känslor som associeras med denne tas bort. Personen kan göra vad denne vill, för du är inte kapabel att bibehålla minsta lilla objektivitet mot denne. Ditt sinne kan rättfärdiga vad som helst.

Om ditt barn är skolans mobbare kommer du rättfärdiga hans beteende som självförsvar. Om han får dåliga betyg är det lärarens fel som inte förklarade materialet ordentligt. Ifall han tjafsar tillbaka mot dig är det för att han är stressad över allt som måste göras. Om din partner ljuger för dig är det för att hon vill skydda dig. Om han inte vill träffa dig så är det för att han har mycket jobb att göra. Ifall han varit otrogen mot dig är det för att du inte gett honom vad han behöver. När det kommer till blind kärlek är det alltid någon annans fel.

När man hamnar i den blinda kärlekens grepp överlämnar man sig kort sagt helt och hållet till den andra personen, och man glömmer mycket av vad och vem man är. Den andra personen kan vara otrogen mot dig eller såra dig på något annat sätt, men den djupa kärlek du känner hindrar dig från att göra något åt det.

“Att förälska sig är ett tillstånd av mental vånda där din medvetenhet krymper, försämras och paralyserar.”

José Ortega y Gasset

Mer information om studien

Forskarna vid University of London skannade fler än 20 hjärnor tillhörande personer som utsatts för både föräldramässig och romantisk kärlek. Effekterna och reaktionerna må ha varit liknande för båda typerna, men det fanns en tydlig skillnad mellan de två. Romantisk kärlek producerar ett tillstånd av eufori eftersom hjärnan släpper ut mer oxytocin och dopamin, vilket är två kemikalier som associeras med njutning.

Så eftersom kärlek är känslan som producerar ett djupt tillstånd av lycka och njutning, kommer blind kärlek få din hjärna att uppleva denna känsla och vilja förlänga den.

Personer som är blint förälskade idealiserar sina partners för att klänga sig fast vid denna njutning, så pass att den absoluta avgudningen får dem att frångå allt vad objektivitet heter.

Lutar sig mot hjärta

Kärlek kan vara fantastiskt

Kärlek kan vara fantastiskt, men denna studie lär oss en viktig lärdom: allt är vackert i rätt mängder, men vid överdrift eller brist blir konsekvenserna vanligtvis negativa.

Hjärnan kan inte uppfatta blind kärlek, så om du faller i denna fallgrop är det inte lätt att komma ut, eftersom du inte lyssnar på kritik från andra och helt hänger dig till din partner. Och du gör det inte medvetet, för du ignorerar helt och hållet din medvetna medvetenhet. För dig är det du tänker verkligt.

Finns det en lösning på detta problem? Sanningen är att det inte finns några tydliga svar. Och om du förälskar dig i en god person så kommer denne logiskt sett inte såra dig, utan älska dig på rätt sätt. I det fallet behöver du inte täcka allvarliga sår genom att vara avdomnad till smärtan de orsakar. Det blir oroväckande när de orsakar skada, men att vara blint förälskad har gjort dig avdomnad till smärtan som hade varnat dig om sagd skada.

“Det är svårt, det är smärtsamt, att inte älskas när du fortfarande älskar någon, men det är mycket svårare att fortfarande vara älskad när du inte älskar den personen längre.”

-Benjamin Constant-

Om du faller i fällan av blind kärlek har du alltså gått vilse på sätt och vis. Så njut av varje sekund i ditt liv och låt tiden såväl som sunt förnuft sätta allt på plats.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.