Avslappning för kvinnor med bröstcancer

Avslappning för kvinnor med bröstcancer

Senaste uppdateringen: 04 november, 2018

Behandlingsprocessen för kvinnor med bröstcancer är lång, och det är redan från början mycket viktigt med psykologiskt stöd. I det avseendet spelar psykoutbildning en avgörande roll, vilket innebär att kvinnor ges information om sjukdomen och de tekniker som kan användas för att förbättra deras hälsotillstånd, såväl fysiskt som psykiskt. Det är alltså frågan om ingripanden som gagnar personen som helhet.

Vi ska ägna den här artikeln åt att tala om betydelsen av avslappning för kvinnor med bröstcancer. Syftet med att integrera avkopplingstekniker i behandlingen är att lära oss att kontrollera vår aktiveringsnivå genom att förändra olika fysiologiska tillstånd.

Hur påverkas kvinnor med bröstcancer fysiologiskt och mentalt av avslappning?

Det är nödvändigt att förstå att avslappningsövningar tenderar att öka den parasympatiska aktiveringen och minska aktiveringen av det sympatiska nervsystemet. Avslappning är ett tillstånd av hypoaktivering, som kännetecknas av låg hjärtfrekvens, perifer kärlvidgning, diafragma-andning, låg muskelaktivering …

Kvinna med bröstcancer gör avslappningsövningar på stranden

Förutom en minskning av den fysiologiska aktiveringen har emellertid avslappningsövningar också andra kognitiva effekter. Det handlar här om en ökad känsla av avslappning, fokusering och nytänkande, om större självbehärskning och förmåga att urskilja olika fysiologiska reaktioner.

Den mentala aspekten

Som Aaron T. Beck påpekar med hänsyn till den kognitiva aspekten, är det våra tankar som skapar de uppfattningar vi har om oss själva, de felaktiga eller förvridna idéer som istället för att hjälpa oss i kampen mot cancern gör det svårare för oss.

Den kognitiva aspekten är fundamental vid behandlingen av bröstcancer, eftersom våra tankar kan frambringa en positiv sinnesstämning eller, tvärtom, ge oss en mer negativ syn på vår sjukdom. Positiva tankar stärker vår självkänsla, vår kampvilja, vår motivation och vår behandlingsföljsamhet.

“Mitt cancerlarm förändrade mitt liv. Jag är tacksam för varje ny frisk dag. Det har hjälpt mig prioritera mitt liv.”

-Olivia Newton John-

När kan vi använda avslappning för bröstcancer?

Bröstcancerpatienter kan ha nytta av avslappningsövningar för att slippa illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling och vissa typer av strålbehandling (kopplade till obehagsutlösande stimuli). På sätt och vis försöker vi motverka effekterna av den här sortens betingade stimuli, som är vanliga hos patienter som redan har genomgått flera behandlingar.

Dessutom leder avslappning till en förbättring av det känslomässiga tillståndet hos patienter som konfronteras med olika tester och testresultat. Slutligen bidrar avslappningen till en ökad självkontroll och en minskad risk för impulsiva handlingar, vilka ofta är lockande beroende på de frustrationer som sjukdomen kan ge upphov till.

Vilka slags avslappningsövningar finns det?

Valet av lämplig avslappningsteknik bestäms av olika faktorer, såsom vår kunskap om tekniken, bakgrunden till vår ångest och den tid vi har till vårt förfogande. Nedan ska vi ta en titt på två av de viktigaste teknikerna för bröstcancerpatienter.

  • Progressiv muskelavslappning (Jacobson): syftet med denna är att identifiera din spänningsnivå och använda dig av avslappningsstrategier varje gång du känner spänningar i din kropp.

Vi kan lära oss förstå våra spänningar genom avslappningsövningar som går ut på att att man medvetet spänner olika muskler i kroppen och därefter slappnar av. Övningen upprepas, men med mindre intensitet, så att spänningen gradvis minskar.

  • Vägledd visualisering: innebär att du gör en mental resa med hjälp av föreställningar av upplevelser, situationer och/eller platser som gör dig glad. På så vis registrerar du olika sensoriska stimuli associerade med platser där du kan vara avslappnad.

“Cancern kan ta ifrån mig alla mina fysiska förmågor. Den kan inte rubba mina tankar, den kan inte rubba mitt hjärta och den kan inta rubba min själ.”

-JimValvano-

Kvinnor med bröstcancer behöver stöd

Varje dag har sitt eget mål

Du står inför ett svårt skede i cancerterapin: en cellgiftsbehandling, ännu en omgång med strålterapi, ett besök hos onkologen för ytterligare ett test. Sök bortom rädslan och oron i din kropp och i ditt sinne efter ett avslappnat tillstånd som hjälper dig att hantera och ta dig igenom den fas du nu befinner dig i.

“Ingen kan fungera normalt som inte emellanåt får lugn och ro.”

-Cristopher Paolini-

Alla som drabbats av bröstcancer eller som har någon idé om vad det innebär vet att lidandet som sjukdomen är förenad med knappast går att mäta. En person som får beskedet: “du har cancer” erfar ett otal känslor av bl.a. rädsla, ångest och oro.

Varje dag har sitt eget mål; steg för steg ställs vi inför problem som vi måste reda ut. Det är omöjligt att inte tänka på framtiden och vad som väntar oss när behandlingen är avslutad, att inte vara orolig att den inte ska göra någon nytta, att förloppet ska fortsätta och att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa cancern ska vara otillräckliga.

Det är just för att vi måste ta itu med denna ångest, och de tankar och känslor vi upplever, som avkoppling blir så viktig för kvinnor med bröstcancer.

Detta kanske intresserar dig
Jacobsons progressiva muskelavslappning
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Jacobsons progressiva muskelavslappning

Jacobsons progressiva muskelavslappning är en teknik som låter dig göra musklerna avslappnade och minska ångest i stressiga situationer.