Aaron Beck och hans enade modell för depression

Aaron Beck och hans enade modell för depression

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Den berömda kognitiva psykologen Aaron Beck, känd för sin revolutionerande förståelse av depression och dess behandling, publicerade nyligen en artikel i Clinical Psychological Science där han uppdaterade sin teori som han kallar “A Unified Model of Depression: Integrating Clinical, Cognitive, Biological, and Evolutionary Perspectives”. I denna artikel föreslår han en enad modell av depression baserat på kliniska, kognitiva, biologiska och evolutionära perspektiv.

Aaron Beck och hans nya modell

I denna nya enade modell för depression har Beck och hans kollega Keith Bredemeier, båda professorer vid University of Pennsylvania, försökt integrera upptäckterna i alla dessa discipliner, d.v.s. de kliniska, kognitiva, biologiska och evolutionära, för att genom sin modell ge en mer global och koherent förklaring av depression.

Med allt detta har de etablerat en ny modell som uppmärksammar symptomen och depressionens naturliga gång, men som framförallt för fram den naturliga fallenheten för personer att återhämta sig. I denna artikel kommer vi försöka förklara vad denna modell för depression innebär samt dess implikationer.

Hjärna

Vad innebär denna enade modell för depression?

Denna enade modell för depression är baserad på premissen att depression representerar en anpassning till perceptionen av en brist på nödvändiga mänskliga resurser som ger tillgång till de nödvändiga behoven i en individs liv.

Allt detta innebär att förlusten – inte nödvändigtvis bortgången – av en familjemedlem, en partner, eller en vän ökar risken för depression. Detta gäller speciellt hos de personer som har andra riskfaktorer för att utveckla denna åkomma. Så denna förlust kan för dessa personer bli till en stor börda.

Dessa uppfattningar utlöser känslor som ledsamhet och skuldkänslor. Alla dessa är symptom på depression, liksom de psykologiska och beteenderelaterade svar som inkluderar tillbakadragande och inaktivitet.

Denna inaktivitet, som uppkommer p.g.a. förlusten, är individens försök att konservera energi då denne står inför uppfattningen att denne har förlorat något. Med andra ord så har inaktivitet ett skyddande syfte genom sparandet av energi. Detta eftersom kroppen räds att andra behov kan bli hotade.

Med tiden så förstärker denna “depressionsprocess”, som består av att spara energi, dessa negativa uppfattningar. Detta förstärks genom att personen isolerar sig än mer.

Det är viktigt att poängtera att denna process kan omvändas när dessa personer återetablerar sina vitala resurser. Detta gäller oavsett om det är tack vare ny information som uppkommer som “korrigerar” deras negativa tänkande eller för att situationen i sig förändras. Externa faktorer som stöd från vänner och familjemedlemmar, råd från en psykolog och medicinsk behandling (exempelvis antidepressiva läkemedel) kan främja denna process.

Piller

Beck och Bredemeier säger att de hoppas att denna modell kommer att motivera till utvecklingen av nya tekniker för att behandla depression. Detta innebär därmed att de kan komma att expandera sin modell med nya fynd.

Hur skiljer sig denna modell från den kognitiva teorin om depression?

Om du inte känner till Aaron Becks kognitiva teori om depression så finns det minst två klara aspekter som skiljer dessa åt.

Den första är den så kallade depressionsprocessen. Den går tillbaka till det evolutionära målet av inaktivitet och isolering som en form av energikonservering. Denna “konservativa policy” är konsekvensen av att känna sig undertryckt i en värld av emotionella förluster där man försöker anpassa sig till den nya situationen.

Sitta

Denna avancering erbjuder en ny förklaring för den stora framgången hos kognitiva behandlingar. Det gäller speciellt de som är baserade på beteende som en viktig del av terapin. Dessa behandlingar kommer att hjälpa till att stoppa den inaktivitet som orsakas av depression.

Den andra framgången som denna teori har gett har att göra med inkluderingen av biologiska faktorers roll för depressionen. Vi pratar om de fysiologiska svar som är orsakade av upplevelsen av förlust hos dessa personer. Detta förklarar funktionen hos antidepressiv medicinering som en effektiv behandling för depression.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.