Biografi om Tolkiens liv: ett liv av böcker

J.R.R. Tolkiens liv är lika inspirerande som hans verk. Han har inspirerat många människor med sina historier.
Biografi om Tolkiens liv: ett liv av böcker
Juan Fernández

Skriven och verifierad av historikern Juan Fernández.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Han är känd för sina litterära verk som har format den moderna fantasy-genren. Men en biografi om Tolkiens liv är faktiskt lika intressant och uppseendeväckande att läsa.

Faktum är att många av hans bästa dikter hade inspirerats av hans relation med hans framtida fru.

J.R.R. Tolkien påverkades av sin barndom som föräldralös, krig, kärlek, hans djupa religiösa övertygelser och hans fantastiska litterära sinne.

Från Tolkiens brev vet vi att han inte blev inspirerad av historiska eller politiska händelser som han genomlevde eller som hade en direkt påverkan på honom.

Hans verk influerades istället av hans livs melankoli, hans tro och hans kärlek för naturen.

Tolkien som ung.

Biografi om Tolkiens liv och barndom

Tolkien föddes 1892 i Orange Free State i nuvarande Sydafrika. Hans far var en brittisk bankman som senare dog i Sydafrika.

Han reste till Storbritannien med sin mor och sin bror och levde med dem tills han var 12 år gammal. De fick inte något stöd från resten av familjen eftersom hon hade konverterat till katolicismen.

På den tiden var den katolska kyrkan inte så värst populärt och det ansågs vara skamligt att vara en del av den.

1904 dog modern Mabel och lämnade efter sig sina barn, som togs hand av en katolsk präst. Hans namn var Francis Xavier Morgan och spelade en viktig roll under broderns ungdom.

Prästen betalade för deras utbildning och hittade en plats där de kunde bo. Allt detta gjorde att John Ronald verkligen respekterade prästen.

Edith: hans stora kärlek

I ett av de hyrda husen träffade han Edith Bratt då han var 16 år gammal. De uttryckte snart sin eviga kärlek för varandra.

Fader Francis tyckte inte om detta eftersom han ansåg att det kunde distrahera Tolkien från hans studier och från att få ett stipendium. Hon var inte heller katolik.

Genom att läsa hans brev kan man förstå hur smärtsamt allt detta var för Tolkien, men han bestämde sig för att fader Francis hade rätt, vilket gjorde att de inte träffades under tre års tid.

Biografi om Tolkiens liv och hans böcker.

Ett geni har fötts

Då han var 18 år så fick Tolkien ett stipendium till Oxford samtidigt som Edith arbetade i Birmingham. I Oxford träffade han tre goda vänner och formade TCBS-klubben, där de delade ett intresse för litteratur och språk.

Redan då han var ung så lekte han med idén att skapa språk, och fann inspiration i tyska dialekter.

Tillsammans med sina vänner fick han en idé om att skapa en mytologi för England, som grekerna eller romarna, och Tolkiens språk skulle bli en del av detta.

Då han fyllde 21 skrev han till Edith för att de skulle återuppta sin kärlek, men hon hade förlovat sig. Tolkien begav sig till Birmingham för att övertala henne, vilket fungerade, och snart därefter förlovade de sig.

1916, efter att ha övertygat Edith om att konvertera till katolicismen, gifte de sig. Samma år begav han sig till Frankrike för att slåss i första världskriget, där han förlorade två av sina goda vänner och blev sjuk.

Detta förändrade honom för alltid.

“För även den väldigt vise kan inte se alla slut.”
-J.R.R. Tolkien-

Biografi om Tolkiens liv och hans litterära verk

Hans hårda arbete och disciplin gjorde att han fick ett jobb som engelsklärare. Han fortsatte dock att skriva och drog inspiration från sin tid som soldat och förlusten av hans goda vänner.

Han skapade sakta men säkert ett magiskt universum. Många av hans idéer kom från historier som han hade läst som barn eller från familjeträffar.

Då han var en stor perfektionist så skrev han om många saker – långt mer än vad som publicerades.

Under sin livstid publicerade han endast Sagan om ringen och Bilbo. Alla de andra publicerade texterna har vi fått tack vare hans son Christopher.

Tolkien och hans liv.

Allt som han hade gått igenom i livet visade sig han en stor påverkan på hans verk. Den där idylliska synen på ett traditionellt liv kommer från hans upplevelser som föräldralös i en industristad.

Ringens tragedi kommer från hans katolska tolkning av världen. De omöjliga kärlekssagorna är en reflektion av hans eget romantiska liv. Att läsa Sagan om ringen är att läsa lite om honom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carpenter, Humphrey (2002) J.R.R. Tolkien, una biografía, Planeta DeAgostini.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.