Neuroforskaren Mark Filippi säger att månen påverkar våra känslor

Neuroforskaren Mark Filippi säger att månen påverkar våra känslor
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 09 september, 2018

Sedan antikens dagar har man pratat om hur månen påverkar våra känslor. Mark Filippi tar också upp detta ämne, men från ett neurovetenskapligt perspektiv.

Mark Fillipi har inspirerats av andra forskare, som Irving Dardik, Joel Robertson och David Goodman. Enligt hans teori finns det en tydlig koppling mellan månens faser och människans humör.

Han använder en metod som han kallar för den “somatiska metoden”, och menar att månens olika faser påverkar människans produktion av signalsubstanser. Varje fas har en distinkt påverkan på produktionen av dessa substanser, och det är anledningen till de förändrar vårt humör.

Den första månfasen: det första kvartalet

Under den första månfasen börjar månen synas på himlen. Denna fas varar runt en vecka, och månen blir allt större allt eftersom dagarna går. Enligt Filippi är detta den fas då folk blir mer och mer känsliga. Vi blir även mer öppna och mottagliga för andra människor eftersom vi söker sällskap. Vi har mycket energi men svårt med koncentrationen. Det är en bra tid för att bli inspirerad, men inte en lika bra tid för att utföra krävande detaljerat arbete.

Månens olika faser.

Han säger att alla dessa förändringar uppstår eftersom denna månfas påverkar produktionen av acetylkolin. Det är en neurotransmittor som påverkar minnet, smärtkänslan, inlärningen och REM-sömnen. Under denna fas befinner sig de andra neurotransmittorerna på lägre nivåer.

Fullmånens påverkan

Månen börjar bli större uppe i skyn och det är nästan som att den “fylls upp”. Det vi har framför oss är nu en fullmåne, och det är en måne som generellt är ljusare än en vanlig måne.

Enligt Mark Filippi är detta den fas då serotoninet tar över, vilket leder till mer energi, kreativitet och koncentration. Det är också en bra tid för att man ska kunna titta inom sig och hitta svar på interna frågor.

Det sista kvartalet

Då månen har slutfört den sista fasen kommer den utföra en inverterad version av den process vi nu har tagit upp. Istället för att växa kommer den nu att bli mindre. Varje natt kommer du kunna se mindre av den i skyn. Detta är den fas som vi kallar för “det sista kvartalet”.

Måne på himmel.

Mark Filippi säger att det sista kvartalet då månen påverkar våra känslor är dopaminfasen. Dopamin är den signalsubstans som har att göra med njutning och välbehag. Det är därför den bästa tiden för sociala aktiviteter. Det kommer vara lättare för dig att förstå andra människor och deras situation under denna fas.

Nymåne, den sista fasen då månen påverkar våra känslor

Vi kallar den sista fasen för “nymåne”. Det är den fas där månen börjar med halva sin storlek och sedan blir mindre och mindre tills den försvinner från skyn. Enligt Mark Filippis teori är detta den svåraste fasen.

Under denna fas ökas produktionen av noradrenalin som är en signalsubstans som gör oss mer defensiva. Vi löper större risk för att bli både mer rädda och irriterade jämfört med under andra faser. Det är vidare en fas där vi känner oss nervösa och osäkra. Under denna fas tar vi beslut eftersom vi känner av ett stort behov att få saker lösta i livet och reda ut problem.

Man som sitter under månen.

Mark Filippis teori har blivit alltmer populär, och det är dessutom många andra forskare som håller med honom. Vi kan dock inte se det som en helt komplett teori. Hans idéer är grundade på detaljerade empiriska observationer, men det finns fortfarande outredda relationer mellan månens faser och våra neurotransmittorer.

Detta kanske intresserar dig
Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln

Kopplingen mellan kvinnor och månen är dessvärre en fascinerande aspekt som i mångt och mycket glömts bort. Dess symbolik kan dock hjälpa dig att h...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.