Neuroforskare säger att månen påverkar våra känslor

Sedan urminnes tider har man trott att stjärnorna, liksom månen, har stort inflytande på oss. Tydligen har neurovetenskapen ett svar på det.
Neuroforskare säger att månen påverkar våra känslor
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Sedan antikens dagar har man pratat om hur månen påverkar våra känslor. Mark Filippi tar också upp detta ämne, men från ett neurovetenskapligt perspektiv.

Mark Filippi har inspirerats av andra forskare, som Irving Dardik, Joel Robertson och David Goodman. Enligt hans teori finns det en tydlig koppling mellan månens faser och människans humör.

Han använder en metod som han kallar för den “somatiska metoden” och menar att månens olika faser påverkar människans produktion av signalsubstanser. Varje fas har en distinkt påverkan på produktionen av dessa substanser, och det är anledningen till att de förändrar vårt humör.

Hur månen påverkar våra känslor i första kvarteret

Under den första månfasen börjar månen synas på himlen. Denna fas varar runt en vecka, och månen blir allt större allteftersom dagarna går. 

Månens olika faser.

Enligt Filippi är detta fasen där människor blir alltmer känsliga. Vi blir även mer öppna och mottagliga för andra människor eftersom vi söker sällskap. Vi har mycket energi men svårt med koncentrationen. Det är en bra tid för att bli inspirerad, men inte en lika bra tid för att utföra krävande detaljerat arbete.

Han säger att alla dessa förändringar uppstår eftersom denna månfas ökar vår produktion av acetylkolin. Det är en signalsubstans som påverkar minnet, smärtkänslan, inlärningen och REM-sömnen. Under denna fas befinner sig de andra signalsubstanserna på lägre nivåer.

Hur månen påverkar våra känslor när den är full

Månen börjar bli större uppe i skyn och det är nästan som att den “fylls upp”. Det vi har framför oss är nu en fullmåne, och det är en måne som generellt är ljusare än en vanlig måne.

Enligt Mark Filippi är detta den fas då serotoninet tar över, vilket leder till mer energi, högre kreativitet och bättre koncentration. Det är också en bra tid att titta inom sig och hitta svar på interna frågor. Vi får en större känsla av tillfredsställelse, men vi är också mer benägna att fantisera.

Sista kvarteret

När månen har slutfört fullmånefasen kommer den utföra en inverterad version av den process vi nu har tagit upp. Istället för att växa kommer den nu att bli mindre. Varje natt kommer du kunna se mindre av den i skyn. Detta är den fas som vi kallar för “sista kvarteret”.

Måne på himmel.

Mark Filippi säger att sista kvarteret är den fas där månen påverkar våra känslor genom förändringar i dopaminnivåerna. Dopamin är den signalsubstans som har att göra med njutning och välbehag. Det är därför den bästa tiden för sociala aktiviteter. Det kommer vara lättare för dig att förstå andra människor och deras situation under denna fas.

Nymåne, den sista fasen

Vi kallar den sista fasen för “nymåne”. Det är den fas där månen börjar med halva sin storlek och sedan blir mindre och mindre tills den försvinner från skyn. Enligt Mark Filippis teori är detta den svåraste fasen.

Under denna fas ökar produktionen av noradrenalin som är en signalsubstans som gör oss mer defensiva. Vi löper större risk för att bli både mer rädda och irriterade jämfört med under andra faser. Det är vidare en fas där vi känner oss nervösa och osäkra. Under denna fas tar vi beslut eftersom vi känner ett stort behov av att få saker lösta i livet och reda ut problem.

Man som visar hur månen påverkar våra känslor.

Mark Filippis teori har blivit alltmer populär, och det är dessutom många andra forskare som håller med honom. Vi kan dock inte se det som en helt komplett teori. Hans idéer är grundade på detaljerade empiriska observationer, men det finns fortfarande outredda relationer mellan månens faser och våra signalsubstanser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.