10 intressanta saker med drömmar du kommer älska

10 intressanta saker med drömmar du kommer älska
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Det finns intressanta saker med drömmar som alltid har varit en gåta för människan. Vi har alltid varit nyfikna rörande våra drömmar. Under många år var mänskligheten inte säker på om de scener som visade sig i deras sinnen under natten var verkliga eller inte. Under en lång tid ansågs de också vara magiska och man trodde att de hade en mystisk förklaring, vilket ledde till att man alltid associerade dem med en verklighet som var bortom människans förståelse.

Den grekiska mytologin diskuterade ofta drömmarna. För de antika grekerna var guden Kaos tvillingbror till Thanatos, eller Döden. Kaos hade två söner. Den ene hette Nyx, eller Natten, och den andre var Erebos, eller Helvetets mörker. Dessa två bröder hade en son: Hypnos, sömnguden. Kaos och Döden gav upphov till natten och mörkret, och det är därifrån våra drömmar kommer.

“Lycka, för mig, består av god hälsa, att sova utan rädsla, och att vakna upp utan ångest.”

Francoise Sagan

Hypnos hade tre barn: Morfeus, Fobetor och Fantasos. Morfeus är den som uppstår i människans drömmar. Han kan anta formen av vem han än önskar. Alla mänskliga figurer som uppstod var helt enkelt ännu en personifiering av Morfeus. Fobetor gjorde samma sak med djuren, och Fantasos med orörliga föremål. För grekerna var de mänskliga drömmarna inget annat än ett trick som gudarna utförde.

Det finns också andra intressanta saker med drömmar. Först behandlades de av mytologin och därefter av vetenskapen:

Neuroner i hjärnan.

Intressanta saker med drömmar: den ovanliga ökningen av hjärnans aktivitet

Det enda som vilar när vi sover är själva medvetandet. Vår hjärna vilar inte när vi sover, utan arbetar intensivt. Även i de djupaste sömnfaserna när hjärnvågorna är långsamma, stannar inte aktiviteten för en sekund.

Vad som händer är att den under vissa faser börjar arbeta på ett långsammare och mer koordinerat sätt. Under den så kallade REM-fasen så är den dock som mest aktiv. Under denna period kan man se ett mönster som påminner om det mönster som man ser hos en vaken person.

Vi spenderar 6 år av livet med att drömma

När vi sover så drömmer vi. Det finns inte något annat alternativ. De som säger att de inte drömmer kommer helt enkelt inte ihåg sina drömmar. När vi sover kan vi inte sluta drömma. Vi har äntligen fått svar på en av de vanligaste frågorna om att drömma.

Forskningen indikerar att det egentliga drömstadiet uppstår i perioder om 5-20 minuter. Om du tar alla dessa fraktioner och lägger ihop dem så innebär detta att du drömmer runt 6 år av ditt liv. För att komma fram till denna statistik tog man den generella uppskattade livslängden som referens.

Kvinna som sover på sängen och illustrerar intressanta saker om drömmar

Män och kvinnor drömmer annorlunda

Det finns intressanta saker med drömmar som skiljer sig mellan könen. Vissa studier har hittat skillnader mellan mäns och kvinnors drömmar. Kontrasten mellan dem uppstår främst när det kommer till vad drömmarna innehåller. Scenerna och karaktärerna varierar mellan könen.

Enligt vissa studier drömmer män mer om scenarion och situationer där det förekommer aggression. Kvinnor har å andra sidan något längre drömmar. I dem förekommer det fler detaljer och situationerna är mer komplexa.

Det är inte alla drömmar som är i färg

En annan vanlig fråga när det gäller drömmar är om de alltid är i färg eller om de kan vara svartvita. Den information som man samlat in visar att åtta av tio drömmar är i färg. Alla har svartvita drömmar, men det finns ett litet antal som aldrig lyckas drömma i färg, eller så verkar det som att de aldrig kommer ihåg färgen.

I ett experiment så blev en grupp tillfrågad vilka färggrupper som de upplevde när de sov. De fick denna fråga precis efter att de hade vaknat. Nästan alla svarande indikerade pastellfärger. Man kan därför slå fast att vi tenderar att drömma i pastellfärger.

Intressanta saker med drömmar: Det är vanligare med negativa känslor

Under drömmarna visualiserar vi inte bara scener och karaktärer, utan upplever även många känslor. Detta visas till fullo i Calvin Halls utförliga forskning rörande drömmar. Denna forskare lyckades samla in 50 000 historier relaterade till drömmar.

Som förväntat drog han slutsatsen att vi upplever många olika typer av känslor när vi sover. Det intressanta är dock att den mest förekommande känslan var ångest. Det fanns också en stor del negativa känslor, som rädsla och ilska, under drömmarna.

Man som drömmer bland skepp.

Det finns universella drömmar

Forskarna har visat att det finns vissa typer av drömmar som tenderar att vara återkommande. Det mest intressanta är att de uppstår på samma sätt inom olika kulturer. Det är anledningen till att vi kallar dem “universella drömmar”, eller innehåll som vi alla drömmer om någon gång.

En av de universella drömmarna är förföljelse. Nästan alla har drömt att han eller hon varit attackerad av någon. Det är också vanligt att man drömmer att man faller ned i en avgrund. Drömmar om att ha varit mobbad i skolan eller ha varit naken framför många åskådare är också vanligt förekommande.

Personer som tidigare rökt drömmer mer livliga drömmar

I tidskriften The Journal of Abnormal Psychology togs det upp andra intressanta saker med drömmar. Enligt den hade personer som rökt under en lång tid och sedan slutat drömmar som var mer livliga än normalt. Med andra ord var drömmarna mer realistiska.

I en studie som utfördes med 243 personer som hade slutat röka sade 33% av dem att de hade drömmar som hade att göra med rökning. Detta hände mellan 1-4 veckor efter att de hade slutat. 97% sade att de aldrig hade drömt om rökning innan de slutade.

Man som röker.

Det uppstår bara välkända personer och saker i drömmarna

Ett faktum som har blivit fastställt är att vi aldrig drömmer om personer som vi inte känner. Hjärnan hittar inte på nya ansikten. De som finns i våra drömmar är personer som vi någon gång har sett, även om vi bara gick förbi dem kvickt.

Oavsett hur absurda karaktärerna i våra drömmar är så är de aldrig okända personer. Detsamma gäller när det handlar om föremål. Ibland uppstår det artefakter som kan verka helt nya för oss. De är dock en sammanslagning av redan kända föremål.

Externa stimuli påverkar våra drömmar

Forskning har visat att det finns ett fenomen som är känt som “införlivande av drömmar”. Det refererar till faktumet att omgivningens innehåll ibland integreras med innehållet i drömmarna. De förenas på ett sätt som skulle kunna kallas “koherent”.

Detta händer när en person exempelvis drömmer om att vara i skolan. Plötsligt ringer alarmklockan och detta blir till en skolklocka i drömmen.

Klockor på stranden som illustrerar intressanta saker om drömmar

Intressanta saker med drömmar inkluderar paralys under sömnen

I detta fallet pratar vi inte om den välkända och skrämmande “sömnparalysen”. Vi pratar om det fysiologiska faktum som uppstår när vi sover. Vissa körtlar utsöndrar ett hormon som gör att man somnar. Neuronerna sänder sedan signaler till ryggraden att slappna av. När drömmen fortsätter förekommer det inte längre någon avslappning, utan endast paralys.

Denna hjärnmekanism har ett syfte. Tänk om en person kunde börja röra på sig hur som helst under sömnen. Detta hade involverat vissa risker, speciellt inom vissa miljöer. Detta är anledningen till att den paralys som påbörjas under sömnen fortsätter tills man vaknar.

Vetenskapen har ännu inte rett ut alla gåtor rörande detta ämne. Man har vidare inte lyckats hitta anledningen till att man drömmer. Drömmarnas värld är ett okänt kungarike där vi färdas varje natt. Kände du till dessa intressanta saker med drömmar?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.