Att komma tillbaka till livet efter ett trauma

Att komma tillbaka till livet efter ett trauma
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Bilolyckor, flygkrascher, livshotande naturkatastrofer som orkaner och jordbävningar, våldtäkter och kidnappningar… Alla dessa situationer har någonting gemensamt: de kan bli till långvariga paralyserande trauman för de människorna som genomgått dem. Men hur kan vi komma tillbaka till livet efter ett trauma?

Smärtan i varje situation beror på varje individs personlighet och omständigheterna. För vissa kan en särskild händelse vara en stor chock medan samma händelse för andra inte är något att tala om och snabbt glöms bort. Vad kan vi göra för att förhindra att trauman paralyserar oss? Hur kan vi försäkra oss om att vi rör oss framåt?

Kan traumatiska händelser förändra vår personlighet?

Efter ett trauma inträffar ofta signifikativa förändringar i personens personlighet och liv. Effekterna kan ses i många år efter incidenten. Å ena sidan krävs det en hel del ansträngning för en person att anpassa sig till det. Å andra sidan kräver det också en återanpassning till dennes förmågor och tillgångar. Allt detta innebär att det även finns framtida utmaningar.

Ibland gör dessa justeringar att en person blir mer rättfram eller får bättre självkontroll. Men i andra fall får det personen att känna sig osäker och sårbar, vilket gör det svårt att komma tillbaka till livet efter ett trauma. Dessutom kan ett trauma utlösa hanteringsstrategier som är rent av skadliga och inte är till någon hjälp alls.

Traumatiserad kvinna

Könsrelaterat våld påverkar vanligtvis offrets personlighet. Kvinnor, transsexuella människor och andra offer för könsrelaterat våld utsätts konstant för potentiellt traumatiska situationer. Det kan vara traumatiskt när deras partner skriker, slår, trakasserar och förnedrar dem. De får bara frid när deras partner lämnar hemmet.

Utan tvekan kommer misshandeln att lämna märken på deras personlighet. Förutom fysiska skador gör psykologiska attacker så att förövaren får kontroll över offret. Offret kan börja betvivla sina egna beslut.

Låt oss ge ett annat exempel. Efter en flygkrasch måste de överlevande passagerarna möta ett nytt sorts liv. De måste acceptera traumat av att förlora närstående, älskade personer och nu leva vidare, ibland med allvarliga kroniska skador.

De kommer med stor sannolikhet att utveckla nya rädslor under månader eller år efter traumat (flygrädsla, klaustrofobi eller social ångest). Kanske utvecklar de ett tvångssyndrom. Som du ser kan livet efter ett trauma vara överväldigande.

Vi dämpar kraften hos traumatiska händelser när vi vädrar ut dem

När traumatiska händelser inträffar före 6 års ålder får de nästan alltid permanenta skador om de inte behandlas. Varför? Jo, de blir nämligen fixerade i det medvetna och det undermedvetna. Det är därför som det är så viktigt att veta grunderna till vad du bör och inte bör göra i extrema situationer som dessa.

I fallet med nödsituationer och katastrofer bör du inte sova under de närmaste 6 timmarna efter krisen. Drömmar spelar en stor roll när det gäller att befästa minnen så det är bättre att hålla sig vaken eller upptagen för att undvika att minnas chockerande eller traumatiska bilder.

Även de som är starkt påverkade och vill lägga sig ned och vila bör inte tillåtas att somna under de närmast påföljande sex timmarna. Det är inte heller en bra idé att använda sömnpiller, låt sömnen komma naturligt.

Att hjälpa dig själv efter ett trauma så att du kan komma tillbaka till livet

Som vi sagt är varje persons respons på ett trauma individuell. Därför är det grundläggande för specialister att förstå att det finns många faktorer. De är alla lika mycket värda och varje person måste behandlas individuellt och personligt.

Det första vi rekommenderar för att komma tillbaka till livet efter ett trauma är att komma in i en daglig rutin. Förändra inte dina vanor över en natt. Undvik inte platser eller människor som påminner dig om traumat. Tala istället med en specialist om hur dessa saker påverkar dig.

För att kunna göra detta är första steget att acceptera att vi inte kan kontrollera allt som händer runt omkring oss. Men du bör också undvika att utsätta dig själv för fler stressfulla händelser och försöka reducera mängden negativa känslor genom att delta i rekreationsaktiviteter, vila och lösa konflikter på ett lugnt och samlat sätt.

Att komma tillbaka till livet efter ett trauma

Att tala om hur du känner är en väldigt viktig del av processen

Sist men inte minst bör du ta stöd mot dina närstående. Det är alltid en god sak att uttrycka dina känsloridentifiera vad som orsakar din smärta och att ge känslorna namn.

Tänk på att det är lättare att möta något när vi vet vad det är vi står inför. Det kommer också att vara lättare för andra att hjälpa när de vet vad det handlar om. Vi kan inte bara se på känslorna eller händelsen som orsakar dem separat, utan även den röda tråden som förbinder saker och ting.

Kommunikation krävs för att komma tillbaka till livet

Det kanske verkar enkelt. Men enbart genom att tala om det för andra kan vi återfinna en stor del av den säkerhet vi förlorat. Speciellt när andra accepterar och förstår logiken bakom den.

Vi finner lättnad när vi berättar eller skriver ned våra hemligheter. Båda är verktyg till självkännedom och självterapi och bidrar positivt till att komma över en situation och komma tillbaka till livet efter ett trauma. Faktum är att om man inte integrerar traumatiska, negativa eller störande händelser i in personliga berättelse kan det utlösa allvarliga problem med dissociation i framtiden.

Posttraumatiskt stressyndrom

Efter en traumatisk händelse kan en person känna sig definierad av den. Personen kanske upplever att händelsen förorenar allt, inuti och utanpå. Så om dessa symptom förvärras, kan det röra sig om posttraumatiskt stressyndrom. Då drabbas vi av stor akut stress vars effekter kan vara i åratal, kanske resten av livet.

Det är vanligt för människor att återuppleva traumat i form av tillbakablickar. Det är också vanligt att ha problem med sömnen eller att känna sig känslolös. Huruvida dessa symptom blir kroniska kommer att bero på händelsens intensitet och allvarlighetsgrad. Glöm inte heller att stress kan ackumuleras. Med andra ord kan alla stressfulla händelser som inträffar efter traumat orsaka ångest.

Ingen går säker från traumatiska, oväntade situationer. Du bör i alla sådana fall träffa en specialist. Detta kommer inte bara hjälpa dig att gå vidare, utan också ge dig nödvändiga verktyg för att kunna komma tillbaka till livet efter traumat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.