Truman Show och att väcka medvetandet

Truman Show och att väcka medvetandet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

20 år efter att den släpptes är filmen Truman Show (Peter Weir, 1998) fortfarande ett utbildningsmässigt monument inom filosofi och psykologi. Denna film lyckas porträttera den komplexa processen av att väcka medvetandet med hjälp av media och symboler.

Samvete och medvetande

För att förstå vad det betyder att väcka medvetandet måste vi förstå vad samvete och medvetande är. Enligt ordboken:

  • Samvete är konformitet till vad man anser vara korrekt, rätt eller moraliskt gott.
  • Medvetande är tillståndet att karaktäriseras av förnimmelse, känsla, vilja och tanke.

Därför är ett uppvaknande av medvetandet det som sker när en person inte bara är medveten om att hon är närvarande i världen, att hon existerar. Det är när hon är något eller någon som är relaterad till världen.

Vi kan även tänka på denna process som tidpunkten när vi inser vår transcendens. I detta ögonblick tänds en gnista inom oss som får oss att tvivla på allt som sagts till oss.

När vi kommer till denna punkt kan vi besluta oss för att leva med vad vi redan vet eller övervinna våra rädslor och osäkerheter för att lämna “grottan”.

Färggranna sinnen som lärt sig att väcka medvetandet

Myten om grottan

Den grekiska filosofen Platon (427-347 e.Kr.) skapade liknelsen om grottan för att symbolisera mänsklig kunskap. Enligt hans teori är människan som en fånge i en grotta, och allt han vet är bara en skugga eller reflektion av verkligheten.

Men det verkliga livet är vad som sker utanför grottan. Det är svårt för oss att förstå eftersom vi aldrig lämnat grottan och är vana vid att jobba med skuggorna. Med andra ord vet vi inte vad som är verkligt, eller så är vi rädda för det.

Vad är vår grotta? Vårt familjehem och omgivningarna vi växte upp i. Normalt sett ingjuts värderingar i oss under barndomen. Dessa kan vara religiösa, politiska eller allt emellan.

Vi tror på traditionerna som kommer från att födas i ett specifikt samhälle, och de ger oss vår identitet. Det är därför många personer inte gillar nya saker. De är rädda för att förlora sin identitet.

Människor söker alltid säkerhet. Därmed vår tendens att omfamna traditioner som våra närstående ägnade sig åt. Men varken samhället eller familjen lär oss hur man “tittar” (även om vi kan vara förmögna att observera).

De uppmuntrar inte kritisk tanke. Få barn växer upp med vuxna som lär dem att analysera, jämföra och ha sin egen åsikt. Ingen uppmuntrar dem att utöva självkännedom.

Kom ut från grottan

Att väcka medvetandet hos Truman

Truman, huvudkaraktären i filmen, är en man som aldrig tagit sina egna beslut. Redan innan sin födsel blev han protagonisten i sin egen TV-serie. Alla beslut han tar (dejta, gifta sig, köpa hus, arbeta…) är egentligen inte hans egna. Skaparen av TV-programmet vägleder alla hans handlingar. Skaparen jämförs i dessa fall med en gud.

Truman är lycklig och helt omedveten om allt. Han lever i en gigantisk kupol som producenterna byggt åt honom, staden han lever i. När han börjar misstänka något eller känner tvivel så kan han inte lämna denna värld eftersom han kontrolleras av rädsla. Producenterna av serien har ingjutit vissa rädslor i honom, såsom rädsla för vatten och det trauma han upplevde med sin far.

Men det kommer en punkt när han inte kan ignorera sina tvivel längre eftersom hans värld inte är vad den varit. Sanningen är att vi alla är som Truman.

Den enda chansen vi har att vara autentiska är när vi känner den där gnistan, medvetenheten. Vår vilja är det enda som kan hjälpa oss att övervinna vår rädsla för vad som kan vänta på andra sidan.

Truman i spegeln

Att väcka medvetandet är den renaste handlingen av frihet

När vi väcker vårt medvetande får vi energi och beslutsamhet att lämna vår komfortzon och våra omgivningar. Känslan av att saker kommer bli tydligare om vi tar avstånd från det ordinära uppmuntrar oss…

Och senare frågor vi oss själva: Vad vill jag göra med mitt liv? Är mina övertygelser fortfarande tillfredsställande? Vem litar jag på? Vad tror jag på? Vad är sanning?

Dina svar bör vara mer värdefulla för dig än någon annans åsikt. Detta eftersom de är perfekta för dig. De är skräddarsydda för dig och ingen annan.

Det är lätt att tro att vi inte är fria eftersom vi alla har ansvar (familj, skola, arbete), men att verkligen tänka är den mest tillgängliga konsten av frihet.

Vi är fria att tänka och föreställa oss vad vi vill. Vi är även fria att ta beslut baserat på dessa tankar. Truman – han har också möjligheten att finna sanningen.

När vi håller oss till vad vi känner och vad vi alltid blivit lärda, kommer vi komma i vägen för vår egen tillväxt. Men vi kan övervinna vår rädsla för det okända och söka kunskap.

Det är därför våra principer, värderingar och övertygelser kommer vara mycket mer värdefulla när vi letar fram dem på egen hand.

Att övervinna dessa rädslor och väcka medvetandet kommer göra dig friare. För att göra det behöver du bara två ingredienser: ett uppvaknande och mod.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.