Fungerar transcendental meditation?

Fungerar transcendental meditation?

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Transcendental meditation, eller TM, är den renaste, enklaste och effektivaste formen av meditation som världen någonsin sett. Det är en teknik av automatisk transcendens som man använder för att föra sinnet till det enklaste och mäktigaste stadiet av medvetande, fritt från all mental kontroll eller tankeprocess. Transcendental meditation är ett universellt utövande med millennier på nacken, och dess grundare var Maharishi Mahesh Yogi.

Vad är transcendental meditation?

I motsats till andra meditationstekniker, som kräver koncentration eller kontroll av sinnet, kräver transcendental meditation ingen ansträngning. Det utövas två gånger om dagen i 20 minuter medan du bekvämt sitter på en stol med ögonen stängda. Det kan göras på ett flygplan, på tåget eller i en bil (så länge du inte kör). Det finns ingen filosofi associerad med transcendental meditation och den är inte kopplad till några religiösa övertygelser. Den involverar heller inte några förändringar av din livsstil.

För att visa hur den fungerar ska vi använda havsliknelsen. Tänk dig att du befinner dig i en liten båt mitt på havet när en gigantisk tsunami, över 200 meter hög, dyker upp. Om du gjorde ett tvärsnitt skulle du dock se att havet fortfarande är lugnt och tyst i sina djupaste delar. Det är alltså aktivt på ytan och fridfullt i djupet. Det är så sinnet fungerar.

Pappersbåt med blomma

Om du endast håller dig på ytan av havet kommer du vara fast i tänkandet på alla saker du måste göra. Men när du inkluderar transcendental meditation i ditt liv kommer lugnet presentera sig naturligt. Det lever inom dig och kan därför föra dig till den förenade eller transcendentala världen av rent medvetande som existerar inom alla människor.

Effekten av transcendental meditation

Studier visar att sinnet under transcendental meditation anländer till ett stadium av vila och avslappning. I många fall är detta ännu djupare än när du sover. Det låter dig bli av med spänningar och ångest.

Studier visar även en större påverkan på amygdala, frontalloben, och båda halvorna av hjärnan. Det förstärker kopplingarna mellan frontalloben och den bakre delen av hjärnan, vilket förbättrar beslutsfattande, planering, bedömning och resonemang.

Tack vare neuroplasticitet kommer de neurala kopplingar som stimulerats under meditationen vara hela dagen. Därmed utvecklas hjärnan från kaos till koherens och integrerar dagens framgångar med större klarhet samtidigt som alfavågorna ökar – dessa är involverade i tillstånd av lugn och vakenhet. Det låter sinnet göra sig till hemma i sig självt, djupare än tanke, i den tystaste och lugnaste delen av medvetandet, det djupaste jaget.

Fördelarna med meditation

På hormonnivå utsöndras kortisol av binjurarna när vi befinner oss i tillstånd av ångest, varpå vi hamnar i en återkopplingsslinga. Nivåerna av detta hormon minskar dock med upp till 30% när vi mediterar, samtidigt som nivåerna av serotonin och prolaktin tenderar att öka, varav båda influerar känslor av välmående.

Stenar i balans

På fysiologisk nivå är vanemässigt utövande relaterat till en avsevärd minskning av blodtryck, kolesterol, risk för stroke, arterioskleros och hjärtattack, såväl som en rad andra åkommor.

Vad är ett mantra och hur använder man det i meditation?

För att sinnet ska kunna slappna av utan ansträngning kan man under transcendental meditation använda ett mantra, som är personligt och privat.

Mantran ingår i transcendental meditation

Ett mantra är ett ljud eller ord som du upprepar tyst. Det saknar mening och alltid har en positiv frekvens. Mantrat tillhandahålls av en instruktör som tränats i transcendental meditation. Tekniken lär du dig under fyra dagar i sträck, och under det första mötet ger instruktören dig ditt mantra, som kommer fungera som ett fordon för dig från och med då.

Hur man transcenderar

Ett lugnt sinnestillstånd existerar inom oss alla naturligt, så du måste inte skapa det. Sinnet tenderar att driva mot det som är mest tillfredsställande. Tänk dig att du är i en ointressant konversation på en fest när du hör några andra tala om ditt livs stora passion. Vad kommer ditt sinne fokusera på? Detta fenomen sker spontant, på samma sätt som sinnet slappnar av när du mediterar.

“Det vi lägger uppmärksamhet på kommer växa sig starkare i våra liv.”

-Maharishi Mahesh Yogi-

Under transcendental meditation tillåts sinnet flöda inåt naturligt. Det dirigeras automatiskt mot lugn, vilket resulterar i både mental och fysisk avslappning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.