Cannabis långsiktiga effekter på hjärnan

Cannabis långsiktiga effekter på hjärnan
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Konsumtionen av cannabis är ett kontroversiellt ämne. Det finns många studier om haschets positiva och negativa verkningar. I alltfler länder har cannabis blivit lagligt. Dock finns det många experter som ifrågasätter effektiviteten av medicinsk marijuana. Är medicinsk marijuana eller andra marijuanaprodukter till någon nytta? Är de skadliga? Vad är cannabis långsiktiga effekter på hjärnan?

Cannabis är mycket populärt som rekreationsdrog. Cannabis används ofta även i medicinskt syfte. Eteriska oljor och andra cannabisprodukter är populära vid behandling av kronisk smärta och epilepsi. En ny studie varnar emellertid att långsiktig konsumtion av cannabis kan orsaka hjärnskador.

Långsiktigt bruk av cannabis kan leda till hjärnskador

Forskare vid Universidade de Lisboa i Portugal och Lancaster University i England genomförde nyligen en studie om riskerna med långsiktig användning av cannabis. De publicerade sina resultat i tidskriften Journal of Neurochemistry. Deras iakttagelser tyder på att regelbunden konsumtion av cannabis kan försämra minnet.

Forskare observerade effekten som WIN 55, 212-2 hade på hjärnan hos möss. Detta är en kemisk förening som påminner om cannabinoider. De fann att långsiktig exponering för denna substans orsakade “betydande minnesnedsättning”. Mössen de studerade kunde inte skilja mellan bekanta och nya föremål.

Innan vi går vidare måste vi klargöra något. Termen cannabinoider avser vissa kemiska substanser som verkar på cannabinoidreceptorerna i kroppen och i hjärnan. Deras effekter liknar dem som orsakas av växten Cannabis sativa (hampa eller marijuana).

Cannabis påverkar minnet

Cannabis långsiktiga effekter på hjärnan

Forskare använde sig även av neuroavbildning för att ytterligare undersöka effekterna av cannabis. De upptäckte att denna cannabissubstans inverkade på områden i hjärnan som ansvarar för inlärning, lagring och minnesåtkomst.

Kronisk exponering för denna substans har ännu större effekt på hjärnan. Det påverkar kommunikationen mellan de områden i hjärnan som är kopplade till inlärningen och minnet. “Vårt arbete visar tydligt att långvarigt intag av cannabinoider, annat än i medicinskt syfte, har negativa effekter på hjärnans funktion och på minnet,” förklarade forskarna.

Ana Sebastião, forskargruppens ledare, förklarar “Det är viktigt att förstå att samma medicinering som kan återställa balansen vid vissa sjukdomstillstånd, såsom epilepsi och multipel skleros, kan istället orsaka markanta balansstörningar hos friska individer.”

Är det möjligt att minska biverkningarna av medicinsk cannabis?

Resultatet av studien går tillbaka till en tidigare studie utförd av Sebastiãos team. I den studien fann man att en av cannabis långsiktiga effekter på hjärnan var en nedsättning av minnet för igenkännande. Det är alltså den typen av minne som gör att du minns bekanta personer och föremål.

Forskarna i Sebastiãos första studie föreslog ett sätt att kompensera för dessa negativa effekter. En viss kaffeinbesläktad medicinering kan motverka effekterna på minnet.  “Dessa resultat är mycket viktiga för utvecklingen av farmakologiska strategier som syftar till att reducera de kognitiva biverkningarna av de cannabisbaserade terapier som idag används, vilka visat sig vara verksamma mot flera nervsjukdomar,” förklarar Sebastião.

Forskarna hoppas alltså att en bättre förståelse av cannabismedicineringens skadliga effekter ska främja utvecklingen av strategier för att motverka dem.

Cannabis ökar risken för psykiska störningar

Neil Dawson, studiens medförfattare, menar att resultatet leder till nya möjligheter. “Detta arbete ger oss värdefulla nya insikter om hur långsiktig exponering för cannabinoider medför negativa effekter på hjärnan. Att förstå dessa mekanismer är väsentligt för att vi ska få klarhet i hur långsiktig exponering för cannabinoider ökar risken att utveckla psykiska störningar och minnesproblem.”

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att cannabis långsiktiga effekter på hjärnan har visat sig vara negativa. Forskare arbetar emellertid med att försöka höja de positiva effekterna av medicinsk marijuana. Endast tiden kan utvisa om de ska lyckas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.