Cannabis: mentala störningars ryska roulett

Cannabis: mentala störningars ryska roulett

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Cannabis är inte bara den mest konsumerade illegala drogen i världen. Det är även den drog som det finns flest myter kring, angående dess påverkan på kropp och sinne. Det spanska observatoriet för droger och beroende säger att genomsnittsåldern hos människor som börjar använda cannabis är mellan 14 och 15 år.

De mest nyliga kollegialt granskade vetenskapliga rapporterna visar att bruket ofta leder till strukturella förändringar i din hjärnvävnad. Bland annat kan den orsaka avsevärda problem med minnet, uppmärksamheten, uppfattningsförmågan, koordinationen och koncentrationen.

Dessa förändringar kan leda till en försämring i den personliga, sociala och arbetslivsmässiga prestationen. Det kan även medföra känslomässiga och fysiska problem. Många människor använder cannabis eftersom den får dem att slappna av, undvika saker, experimentera eller ha roligt. Men det finns en annan sida av myntet. Den här substansen kan också vara inkörsporten till betydande mentala problem, som psykos och ångest.

“Rusty tror att jag röker marijuana, och det gjorde jag ett tag, men det får mig bara att fnissa.”

-Truman Capote-

Är det en medicin eller en drog?

Cannabis sativa är en växt som innehåller fler än 400 kemiska komponenter. Av de vi kan identifiera är åtminstone 60 cannabinoider. De tre viktigaste är THC, CBD och CBN. Tetrahydrocannabiol (THC) är den största psykoaktiva ingrediensen i cannabis. Den återfinns i blomsterknopparna och i väldigt mycket mindre grad i bladen.

Nuförtiden, med kultivering och genetiskt urval, kan de skapa sorter med högre THC-koncentration. Den har utvecklats från 2,5% THC ända upp till 20% i vissa fall.

cannabis och dess effekter

Dess psykoaktiva effekter börjar bara några få minuter efter att du rökt. Effekterna varar i 1 till 2 timmar, även om THC stannar mycket längre i kroppen. Faktum är att du kan finna det i vanerökare i upp till en månad senare.

Några av sidoeffekterna är reducering av korttidsminnet, torr mun, röda ögon, förändringar i uppfattningsförmågan, förändringar i motoriken och en ökad aptit, bland annat. Människor som använder cannabis kan utveckla ett beroende. Det finns en bred räckvidd av olika mentala och fysiska tillstånd som de kan gå igenom som ett resultat av bruket.

Berusning

Det finns också en stor variation på de intensiva effekterna av cannabis. Det beror mycket på hur mycket du intar och hur stor halten av THC är (jämsides med proportionerna THC/CBD). Men de beror även på din personlighet, dina förväntningar och kontexten du intar den i.

Att använda cannabis är ett tvåsidigt mynt. Det börjar ofta med en stimulerings fas (eufori och en trevlig känsla). Sedan leder den till en bedövad fas (avslappning och sömnigt). Vissa människor, speciellt människor som inte tar det så ofta eller tar för mycket, kan erfara ångest, nedstämdhet, paranoia och eller panik.

Beroende

Detta innebär att du har en intensiv drift att ta mer. Det är en förlust av kontroll när det gäller ditt cannabisanvändande (till exempel att försöka använda mindre men inte lyckas). Du behöver inta substansen för att kunna utföra vissa aktiviteter (till exempel för att sova) eller du gör många saker med målet att få tag på drogen för att använda den. Du kommer att börja känna dig ängslig om du inte rökt tillsammans med humörsvängningar och sömnproblem. Om du har märkt av något av dessa symptom har du att göra med ett beroende.

Abstinens

När du har använt substansen intensivt eller under en längre tid uppstår särskilda symptom om du inte använder det längre. Detta gäller speciellt vanerökare. Symptomen kan vara irritabilitet, nervositet eller ångest, sömnsvårigheter, brist på aptit, ilska eller aggressivitet, viktnedgång, rastlöshet, depression, magsmärtor, spasmer, skakningar, svettningar, rysningar och huvudvärk.

Dessa symptom uppstår hos 50% av alla intensiva användare och 15% av alla vaneanvändare.

Lotteriet med att vara genetiskt känslig

Det är ganska vanligt att tro att alla dessa är isolerade situationer. “Det kommer aldrig att hända, det är faktiskt bra för mig.” Men när det gäller att ta droger spelar genetisk känslighet en stor roll. Vissa människor har en större risk att utveckla beroenden och mentala sjukdomar på grund av deras genetiska bakgrund.

användning av cannabis

Vissa människor är mer troliga att lida av vissa mentala störningar än andra. Det kan vara allt från deras nervsystem, neurala nätverk, genetiska uppsättning, livserfarenheter och personlighetstyper. Det finns även psykotiska störningar som ligger “i dvala” och bara visar sig när du tar droger.

Ingen kan säga helt säkert vad din nästa reaktion på puff marijuana kommer att bli. Att ta droger är ett personligt beslut, och alla har sitt personliga ansvar för konsekvenserna. Du kan blunda för det, men sanningen är den att droger förändrar ditt mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd.

“Jag antog att jag på något sätt var immun mot det och inte skulle bli fast. Men beroende förhandlar inte och det kröp sig långsamt på som en dimma… Det var så lömskt. Det tog över mitt liv utan att jag egentligen märkte det.”

-Eric Clapton-

Och människorna som säger att det är bra för dig?

Det finns många webbsajter, artiklar och föreningar som försvarar cannabisanvändning. De säger att den har “terapeutiska funktioner” och “hälsofördelar”. En av de grundläggande sakerna de talar om är hur det kan lindra smärta och få dig att slappna av.

Det finns en stor social rörelse för dess normalisering och legalisering. Men du måste komma ihåg att ta den här växten i någon av dess former inte är en bra idé. Om du jämför de positiva effekterna med de negativa symptomen, är det helt enkelt inte värt det.

Det är sant att växten har en aktiv ingrediens som har sina fördelar. Det är också sant att vissa kliniska och farmaceutiska studier har visat att den är ett bra alternativ för vissa patienter. Men de isolerar den specifika ingrediensen och kontrollerar dess koncentration och dosering. Så bara för att den kan vara fördelaktig i vissa fall, betyder inte att det är helt riskfritt att ta den.

Snedtrippar

Effekterna av ett skadligt rus är vad vissa människor kallar “snedtripp” eller “snedtändning”. Den kan leda till en upplevelse av ångest, depersonalisation och overklighetskänsla. Andra symptom är intensiv panik, känslor av att man kommer dö, motoriska förändringar, en känsla av att vara förlamad och sensoriska förändringar i uppfattningsförmågan, såsom illusioner och temporära visuella hallucinationer.

Här är några av symptomen:

  • Ångest. Det är vanligt att ha symptom av ångest och/eller panikstörningar efter att ha använt drogen ett tag.
  • Depression. Den ökar risken för att utveckla en depressiv störning och självmordsförsök.
  • Bipolär störning. Den kan leda till psykotiska symptom, maniska faser och fler återfall.
  • Motiveringsstörningar. Den för med sig en energiförlust, likgiltighet, apati och problem med kognitionen.
  • Kognitiv försämringDen saktar ned och förstör följande förmågor: reaktion, uppfattning, minne, problemlösande, koncentration, uppmärksamhet m.fl.
  • Psykos.  Det finns studier som visar att marijuana ökar risken för ett psykotiskt sammanbrott med det dubba. Den kan också orsaka kortvariga psykotiska störningar liksom långvariga kroniska psykoser. Det har visats att cannabisbruk är väldigt vanligt hos patienter med allvarliga mentala störningar, såsom schizofreni.
  • Flashbacks. Detta innebär ett återupplevande av upplevelser du hade medan du var hög, men i det här fallet inträffar dem när du är nykter.
  • Delirium. Detta är ett temporärt tillstånd. Vad som vanligtvis kommer upp är illusioner, skakningar, agitation, rädsla, djup sömn, hallucinationer etc. Det är inte särskilt vanligt och har en stark koppling till höga doser.
  • Sömnpåverkan. THC framkallar sömnighet och förändrar din dygnsrytm.
  • Effekter på dieten. När ditt intag är sporadiskt ökar vanligtvis aptiten. Men för personer som använder ofta minskar normalt sett aptiten. Att använda cannabis leder också till en större ansamling av fett i kroppen.
cannabis och ångest

Var försiktig med cannabis

Ingen vet vad som väntar dem varje gång de tar en drog. Mentala störningar uppstår utan varning och vissa trippar är enkelriktade. Droger är en av livets största risker. Det börjar med att du inte värdesätter dig själv och i slutändan drar du med dig alla du älskar ner i skiten.

“Varje beroende uppstår ur en vägran att möta och ta sig igenom sin egen smärta.”

-Eckhart Tolle-

Detta kanske intresserar dig
2C-B: Historien bakom “elitdrogen”
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
2C-B: Historien bakom “elitdrogen”

2C-B tillhör amfetaminfamiljen och är även psykedeliskt. Det är stimulerande för det centrala nervsystemet. Läs mer om historien bakom 2C-B i denna...