Sanningar, halvsanningar och myter om marijuana

Sanningar, halvsanningar och myter om marijuana
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2023

Den första missuppfattningen om marijuana är att man bör tala om denna växt i singular, när det i själva verket bör vara plural. Det finns nämligen tusentals olika sorter. Alla håller inte samma kvalitet och effekterna beror till stor del på varifrån den kommer. Men vilka andra halvsanningar och myter om marijuana cirkulerar idag?

Ett annat väldigt vanligt fel är att försöka generalisera effekterna det kommer ha på en persons beteende. Precis som att en hamburgare kan vara helt harmlös för en person, kan den leda till svår sjukdom eller till och med döden för en annan. Samma sak gäller marijuana.

“Cannabis blir alltmer förstått som ett intressant och mångsidigt läkemedel med mycket lägre giftighet än många av de farmaceutiska produkter det ersätter.”

-Lester Grinspoon, Professor Emeritus i psykologi vid Harvard Medical School-

Vad som är sant är att konsumtionen av marijuana har ökat och kan komma att öka ännu mer i takt med att denna psykoaktiva substans blir laglig i fler och fler länder.

Det är en större fråga än bara “bra eller dåligt”. Istället hänger allt på omständigheterna, motivationerna och omgivningarna som konsumtionen sker i.

Typer av marijuana och deras effekter

Det finns många olika typer av marijuanafrön, men de delas in i tre huvudsakliga grupper:

  • Cannabis sativa – Odlas i Amerika, Asien och Afrika. Det har vanligtvis stimulerande effekt, vilket leder till ett mer positivt humör och ökad aptit.
  • Cannabis sativa forma indica – Odlas i Indien och Pakistan. Det har en avslappnande effekt och används även för att minska fysisk smärta, speciellt i muskler och ben.
  • Cannabis ruderalis – Kommer ursprungligen från Sibirien och Libyen. Det har också lugnande effekter.

Andra varianter har dessutom skapats av dessa tre huvudsakliga, och dessa kallas “hybrider”. Det finns miljontals av dem. Effekterna av alla dessa beror på kombinationen. De går från att praktiskt taget var gift till att ha medicinska fördelar.

Några sanningar om marijuana

Innan vi ska tala om myter om marijuana ska vi först peka ut några sanningar. Denna växt har på vissa håll smutskastats, medan den på andra håll får alltför positiv publicitet. Vissa hävdar till exempel att den är harmlös, vilket inte är sant.

I fysiska termer kan rökning av marijuana ha samma effekter på lungorna som att röka tobak. I båda fallen sker en förbränning, varpå partiklar av tjära når luftvägarna. Detta kan orsaka cancer och andra sjukdomar.

Vidare kan överdriven konsumtion och långsiktigt bruk skada nervcellerna. Detta påverkar minnet och koncentrationen. Även om många hävdar motsatsen så är det faktiskt så att marijuana försämrar minnet och uppmärksamheten. Därför ska du inte ägna dig åt riskfyllda aktiviteter om du är under dess inflytande.

Medicinsk marijuana

Nästan alla typer av marijuana är väldigt effektiva mot smärta. Eftersom det är lugnande kommer det väl till hands för muskel- eller nervsmärtor. På samma sätt är det bra för personer som genomgår kemoterapi. Det minskar illamåendet och obehaget som denna procedur orsakar.

Marijuana är även ett avslappnande medel. Utan tvivel är detta den huvudsakliga orsaken till att miljontals personer i världen konsumerar det, trots att det fortfarande är olagligt i de flesta länder. Denna växt har även antidepressiva effekter.

Några myter om marijuana

Det sägs att marijuana genererar beroende, men det är inte helt sant. Åtminstone inte ur en fysisk synvinkel. Personer som har en tendens att bli beroende av saker kan dock utveckla ett starkt beroende.

När det finns genetiska faktorer som inducerar kemiskt beroende blir marijuana nästan alltid en inkörsport till alla typer av psykoaktiva droger. Huruvida det nöjesmässiga bruket av marijuana är positivt beror på varje person. Om du konsumerar det med måtta kan det hjälpa dig att stabilisera dig och slappna av.

Om du å andra sidan har en tvångsmässig konsumtion kommer det förr eller senare orsaka problem.

Rullar marijuana

Ibland tillskriver folk marijuana förmågor som det inte har. De säger till exempel att det ökar din kreativitet, men det är bara ännu en av alla myter om marijuana.

Vad det gör är att öka visuella och ljudmässiga uppfattningar, men eftersom det samtidigt hindrar koncentrationen skapar det inte omständigheter för bättre kreativitet. Det försämrar faktiskt dessa omständigheter.

Marijuana kan precis som andra växter av denna typ bidra till den mänskliga hälsan och lyckan. Dess olagliga status på många håll är kanske dess största fara eftersom det leder till brist på kontroll av det. Uppblandade versioner är därför vanliga, och om dessa är dåligt gjorda eller konsumeras på fel sätt kan de bli till kraftfulla gift.

Om vi å andra sidan odlar, marknadsför och konsumerar det på ett ansvarsfullt sätt, kan det bli ett värdefullt hjälpmedel för den fysiska och emotionella hälsan för personer med vissa tillstånd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.