Vad är ett antidepressivt sinne?

Vad är ett antidepressivt sinne?

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2022

Personer med antidepressivt sinne vet verkligen hur man är positiv. De går igenom sina negativa upplevelser utan att låta hindren på vägen trycka ner dem. Läs vidare för att lära dig hur du kan utveckla detta sinnestillstånd.

Depression är en omfattande sjukdom som drabbar många människor i alla åldrar och överallt i samhället.

Det är ett tyst problem som vi ofta inte upptäcker eftersom det sällan visar sig öppet. Det går så långt att vi till och med kritiserar personen med depression för att denne uppvisar inkonsekventa beteenden som förvirrar och irriterar oss.

“Depression närs av en livstid av icke sörjda och oförlåtna skador.”

-Penelope Sweet-

Ibland utvecklas depression på grund av en genetisk predisposition som gör sjukdomen oundviklig. Det är mycket möjligt att du eller dina barn kommer utveckla depression om dina föräldrar lider av det.

Men vissa personer har ett antidepressivt sinne – personer som inte vet vad det innebär att vara ledsna utan att veta varför eller att inte kunna komma upp ur sängen och genomföra enkla, dagliga sysslor.

När du inte vet hur det är att vara deprimerad

När du inte vet hur det är att vara deprimerad är ditt liv mycket lyckligare och positivare. Förändringar i humöret påverkar dig inte och du vet inte hur det känns att vara nere eller att inte kunna lämna huset för att du är för deprimerad.

Personer med antidepressivt sinne vet verkligen hur man är positiv. Medan de går igenom sina negativa upplevelser låter de inte hindren på vägen trycka ner dem som resten av oss gör. De rör sig kontinuerligt framåt, oavsett vad som händer.

Leende frukost

De har även stabila humör. De går inte från glad till ledsen på bara minuter. Endast stora besvikelser eller oväntade omständigheter kan påverka deras sinnestillstånd. Mindre saker påverkar inte deras sinnen på samma sätt som personer med depression.

På samma sätt är de väldigt säkra personer. Personer med depression ställs inför ett berg av osäkerheter, ansamlad smärta och ledsamhet som de håller inom sig, men som förr eller senare kommer ut. Antidepressiva personer förstår dock inte hur detta är.

Ett antidepressivt sinne kan inte förstå hur det är att leva i en värld full av mörker. Personer med dessa sinnen vet vilka deras styrkor och svagheter är. Kritik dränker dem inte på samma sätt som den gör för deprimerade personer.

Antidepressiva personer planerar heller aldrig att ta sina liv eller skada sig själva, och de förstår inte hur andra personer kan försöka göra det. Det är något de aldrig ansett vara ett giltigt alternativ.

Misstag är en del av tillväxt

Personer med antidepressivt sinne vet att misstag hjälper dem att växa, att de är en fundamental del av att lära sig och gå framåt i livet.

Att begå misstag är vitalt. Om du aldrig gör det är det för att du aldrig gjort något, och därför rör sig ditt liv inte framåt. Det står snarare stilla.

Kan deprimerade personer applicera alla dessa råd på sina liv? Självklart, men det kommer vara svårt att göra när deras depression alltid lurar i bakgrunden och lämnar dem utan lust att gå utanför huset.

Glad kvinna

Livet är inte likadant för personer med depression. Även om det är möjligt för dem att hantera sin depression så att episoderna blir mer sporadiska och de får stabilare humör så kommer det vara svårt.

Så kan du utveckla ett antidepressivt sinne

Om du vill utveckla ett antidepressivt sinne måste du ha vissa saker i åtanke:

  • Tala positivt. Undvik negativt prat.
  • Öppna ditt sinne. Personer med depression tenderar att skärma av sig själva, vara stela och hålla kvar vid felaktiga övertygelser. Var flexibel.
  • Skapa positiva, sociala förhållanden och omge dig själv med positiva personer. Det är omöjligt att komma överens med alla, men du kan säkerligen komma överens med många personer!
  • Lev ditt liv med passion och energi.

Dessa råd kommer hjälpa dig att hantera din depression och byta till en antidepressiv mentalitet. Även om du aldrig kommer kunna eliminera din depression helt och hållet, eftersom ditt sinne är predisponerat mot tillståndet, kommer du åtminstone kunna kämpa mot det och försöka undvika att uppleva lika många av symtomen. Att vara positiv och leva med passion är två nycklar för att hantera depression.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.