Denna kortfilm hjälper dig att förstå depression bättre

Denna kortfilm hjälper dig att förstå depression bättre
Rafa Aragón

Skriven och verifierad av psykologen Rafa Aragón.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2024

Depression är ett väldigt vanligt problem som vi alla riskerar att lida av någon gång i livet. Det är därför viktigt att alla tar sig tid att förstå depression och att vi lär oss identifiera symtomen. Ju tidigare vi upptäcker den, desto större är chansen att den blir kortvarig.

Detta besvär drabbar många människor i hela världen. Enligt världshälsoorganisationen WHO rör det sig om över 350 miljoner. Det är den främsta orsaken till att människor inte klarar av sina dagliga göromål. Det finns effektiva behandlingar för depression och det är viktigt att identifiera och behandla det i tid med professionell hjälp.

Hur kan vi förstå depression?

Ett av de främsta kännetecknen hos depression är hur det påverkar humöret hos den som lider av det. En person som faller i depression blir omotiverad och har ett bristande intresse för att utföra de aktiviteter som personen annars tycker om att göra. Vi misstar det ibland för ledsamhet, men depression har många fler symtom och gör individen mer begränsad.

Det är inte samma sak som ledsamhet

Det kan ibland vara lätt att förväxla dessa två. Det finns personer som går igenom en depression och det finns de som helt enkelt går igenom en ledsam period. Det är dock så att en person som ofta är ledsen lättare drabbas av depression.

I båda fallen är det bra att förstå hur tillstånden ter sig, hur man kan hjälpa den drabbade och få denne att själv förstå vad som pågår.

Det är nödvändigt att vara ledsen ibland; det fungerar som en signal som säger att något viktigt håller på att hända i livet; det är en naturlig utveckling under vissa omständigheter, för att vi ska kunna uppmärksamma något om oss själva.

“Mitt i vintern lärde jag mig till slut att det inom mig finns en oövervinnlig sommar.”

-Albert Camus-

Vad händer när vi får depression?

Depression är något som kan bli till ett stort personligt bekymmer, och vi kan även behöva ta hjälp av en psykolog. När detta tillstånd anländer i våra liv blir allt svårare: jobbet, vänskapsrelationerna, familjelivet etc.

Möte

Huvudpersonen i kortfilmen Fallin’ Floyd (inbäddad nedan) får symtom som koncentrationssvårigheter, sömnproblem och problem med aptiten, långvarig trötthet och låg självkänsla. Detta tillstånd förstärks genom handlingar och beteenden.

Genom att upptäcka symtomen i tid kan vi undvika att behöva lida under en längre tid och att problemen blir kroniska. Om depression inte behandlas i tid av en specialist kan den blir mer resistent och svårare att bli av med i det långa loppet.

Att förstå depression

Om vi lär oss att förstå vår omgivning och oss själva kommer vi kunna förstå detta tillstånd. Det gör det lättare för personen som går igenom det att känna sig förstådd. Personen kan bli hjälpt istället för att bli isolerad.

Att låta sig själv bli hjälpt är en modig handling; man accepterar och respekterar sig själv.

Denna kortfilm visar hur personen och dennes följeslagare – depressionen som karaktäriseras av en svart fläck – går igenom några av tillståndets karaktäristiska symtom.

Till slut vänder det för honom och han lär sig att återta sin passion och göra det han tycker om. Att återta känslan av livet. Han tar tillbaka sina drömmar, sitt hopp och sin glädje.

“Vår största triumf är inte att aldrig falla, utan att resa oss upp varje gång vi faller.”

-Confusius-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.