Denna kortfilm hjälper dig att förstå depression bättre

Denna kortfilm hjälper dig att förstå depression bättre

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2016

Depression är ett väldigt vanligt problem som vi alla riskerar att drabbas av någon gång i livet. Det är därför viktigt att alla lär känna denna åkomma och att vi lär oss identifiera symtomen. Ju tidigare den upptäcks, desto större är chansen att den blir kortvarig.

Detta besvär drabbar många människor i hela världen. Enligt världshälsoorganisationen WHO rör det sig om över 350 miljoner. Det är den främsta orsaken till att människor inte klarar av sina dagliga göromål. Det finns effektiva behandlingar för depression och det är viktigt att identifiera och behandla det i tid med professionell hjälp.

depression

Ett av de främsta kännetecknen hos depression är hur det påverkar den drabbades humör. En person som faller i depression blir omotiverad och har ett bristande intresse för att utföra de aktiviteter som personen annars tycker om att göra. Det misstas ibland för ledsamhet, men depression har många fler symtom och gör människan mer begränsad.

Ledsamhet är inte depression

Det kan ibland vara lätt att förväxla dessa två. Det finns personer som går igenom en depression och det finns de som helt enkelt går igenom en ledsam period. Det är dock så att en person som ofta är ledsen lättare drabbas av depression.

I båda fallen är det bra att förstå hur tillstånden ter sig, hur man kan hjälpa den drabbade och få denne att själv förstå vad som pågår.

Det är nödvändigt att vara ledsen ibland; det fungerar som en signal som säger att något viktigt håller på att hända i livet; det är en naturlig utveckling under vissa omständigheter, för att vi ska kunna uppmärksamma något om oss själva.

“Mitt i vintern lärde jag mig till slut att det inom mig finns en oövervinnlig sommar.”

-Albert Camus-

Vad händer då vi får depression?

Depression är något som kan bli till ett stort personligt bekymmer, och vi kan även behöva ta hjälp av en psykolog. Då denna åkomma anländer i våra liv försvåras allt: jobbet, vänskapsrelationerna, familjelivet etc.

Möte

Huvudpersonen i kortfilmen Fallin’ Floyd (inbäddad nedan) får symtom som koncentrationssvårigheter, sömnproblem och problem med aptiten, långvarig trötthet och låg självkänsla. Detta tillstånd förstärks genom handlingar och beteenden.

Genom att upptäcka symtomen i tid kan vi undvika att behöva lida under en längre tid och att problemen blir kroniska. Om depression inte behandlas i tid av en specialist kan den blir mer resistent och svårare att bli av med i det långa loppet.

Att förstå depression

Om vi lär oss att förstå vår omgivning och oss själva kommer vi kunna förstå denna åkomma, vilket gör det lättare för personen som går igenom den att känna sig förstådd; personen kan bli hjälpt istället för att bli isolerad.

Att låta sig själv bli hjälpt är en modig handling; man accepterar och respekterar sig själv.

Denna kortfilm visar hur personen och dennes följeslagare – depressionen som karaktäriseras av en svart fläck – går igenom några av åkommans karaktäristiska symtom.

Till slut vänder det för honom och han lär sig att återta sin passion och göra det han tycker om, och återta känslan av livet; han tar tillbaka sina drömmar, sitt hopp, sin glädje.

“Vår största triumf är inte att aldrig falla, utan att resa oss upp varje gång vi faller.”

-Confusius-